Preaching the Parish Fair Sermons

  • Jan Twardy Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
Keywords: homily; thematic sermon; homiletics; parish fair

Abstract

As reflection on sermons and homilies during parish fair is not widely developed in Polish homiletics – that is why the author has indicated this problem bringing back the current theory of such sermons – emphasizing their significance, content and form. At the same time, he has stressed that each sermon of such type should be prepared very carefully. The examples concerning speeches addressed to gathered crowds may also be helpful while preaching the parish fair sermon. Those preaching the parish fair sermons should draw indications coming from sermons on Triune God, Christ, Mary, angels and saints. It would also be advisable to analyse the printed and recorded parish fair sermons – which may allow to know the changes that occure in such kind of Church word ministry.

References

Budzik S., Jak mówić o Duchu Świętym, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 63-89.

Czerwik S., Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 45-57.

Dyk S., Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Góźdź K., Jak mówić o aniołach, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 91-105.

Grygiel L., Jak mówić o świętych. Kilka myśli spod ambony, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), 117-121.

Kudasiewicz J., Homilie na Święta Pańskie a problem homiletyczny, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 33-44.

Kudasiewicz J., „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty Pan, Bóg wasz!”, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 77-87.

Łapot J., Kazania o Bogu, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 312-315.

Misztal P., Aktualność przesłań polskich świętych i błogosławionych, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 99-116.

Momidłowski S., Kazania odpustowe, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 451-454.

Pagiewski H., Kazania hagiograficzne, „Materiały Problemowe” 20(1988), nr 3, s. 110-118.

Panuś K., Jak mówić o świętych, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 125-141.

Pilch Z., Przepowiadanie Chrystusa, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 315-320.

Pilch Z., Wykład zasad kościelnej wymowy, Pallottinum, Poznań 1958.

Salij J., Jak dziś mówić o Jezusie Chrystusie?, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 97-106.

Siwak W., Jaka ikona Maryi w przepowiadaniu peregrynacyjnym, w: Kościół czci Matkę Pana, red. W. Siwak, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2003, s. 171-189.

Staniek E., Z kaznodziejskiego warsztatu, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997 (Wyd. 2 − Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2002).

Szymik J., Jak mówić dziś o Jezusie Chrystusie, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 39-62.

Twardy J., Głoszenie kazań maryjnych, w: Kościół czci Matkę Pana, red. W. Siwak, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2003, s. 149-170.

Twardy J., Kazania na uroczystości i Święta Pańskie w ujęciu Andreasa Grubera, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 87-96.

Twardy J., Kaznodziejstwo o aniołach, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.

Twardy J., Proces przygotowania homilii, „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 12, s. 73-88.

Wallace J.A., Przepowiadanie na Święta Pańskie, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 59-85.

Wallace J.A., Przepowiadanie o świętych (część druga), „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 123-142.

Węcławski T., Jak mówić o Bogu, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 23-38.

Wilczek J., Pastoralna o homiletyce, t. 1, Czcionkami Karola Budweisera, Kraków 1964.

Witczyk H., „Świętość” w Nowym Testamencie – dar Ojca, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 89-97.

Życiński W., Jak Mówić o Maryi, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 75-89.

Published
2019-12-18
Section
Articles