Pros and Cons of Contemporary Evangelization on the Example of St Andrew's School of Evangelization

  • Piotr Spyra
Keywords: New Evangelization; School of Evangelization; formation of evangelizators; mistagogy

Abstract

In recent decades there have appeared many communities in the Church that fit in the widely understood notion of the New Evangelization. One of them is St. Andrew's School of Evangelization, whose charism is the formation of new evangelizers for the New Evangelization. In the following thesis, the author analyzes the formation program of this community in terms of its conformity with the Church's modern teaching on evangelization. It outlines the key assets and shows how the SNE is practically implementing the Magisterial Guidelines for the new evangelization. It also shows the shortcomings and contradictions of the formation program, pointing to specific errors and abuses, especially in the field of liturgy.

Author Biography

Piotr Spyra

Ks. dr Piotr Spyra – dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji im bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego

References

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Blachnicki F., Została nam powierzona Ewangelia. Wykłady z kerygmatyki, czyli teorii ewangelizacji, Wydawnictwo „Światło-Życie”, Kraków 2007.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Wydawnictwo „Przystanek Jezus”, Gubin 2015.

Dziewiecki M., Komunikacja pastoralna, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2006.

Fisichella R., Krzewić nową ewangelizację. Nowa ewangelizacja po Evangelii gaudium. Konferencja wygłoszona podczas sesji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów „Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji”, Kraków 19 maja 2014.

Gocko J., Miejsce i zadania świeckich w urzeczywistnianiu posłannictwa Kościoła w świecie, „Seminare” 20(2004), s. 331-341.

Hahn S., Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Ewangelizacji, Św. Wojciech, Poznań 2015.

Hatter R., Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji. Plan dzielenia się wiarą, Wydawnictwo „Przystanek Jezus”, Gubin 2015.

Mąkosa P., Biblijny model ewangelizacji (Dz 2,1-47) inspiracją dla współczesnej formacji chrześcijańskiej, w: W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, red. K. Kantowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

Mietzel G., Psychologia uczenia się. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Wydawnictwo „Akademii Teologii Katolickiej”, Warszawa 1983.

Ortiz J.C., Prado Flores J.H., Señorio de Jesús [b.r.m.w.].

Prado Flores J.H., Stanislavski V.M., María. Carta de Crísto, Rema, México 2001.

Prado Flores J.H., Andrés. Vision y Metodologia, Rema, México [b.r.w.].

Prado Flores J.H., Formacja uczniów, Wydawnictwo Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1992.

Prado Flores J.H., Id y Evangelizad a los Bautizados, Rema, México 2013.

Prado Flores J.H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993.

Prado Flores J.H., José Bernabé, Rema [b.r.w.].

Prado Flores J.H., Kurs Emaus. Spotkanie ze Słowem, Stryszawa 2011.

Prado Flores J.H., Logistica Internacional. Reglamento de operación y funcionamiento, Rema, México 2015.

Prado Flores J.H., Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji, Św. Wojciech, Poznań 2013.

Prado Flores J.H., Proyecto pastoral. Ser y Quéhacer de la EESA, Mexico 2015.

Przygoda W., Funkcje podstawowe Kościoła, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006.

Sepioło A., Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, Wydawnictwo M, Kraków 2001.

Sobeczko H.J., Rola i miejsce mistagogii w Kościele pierwotnym, w: Mistagogia a duchowość, red. A. Żądło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004.

Stankiewicz D., Apostolska formacja świeckich na podstawie zbawczych zadań Chrystusa, „Studia Warmińskie” 40(2003), s. 173-181.

Szlachetka W., Fenomen szkół nowej ewangelizacji, Nomos, Poznań 2011.

Tardif E., Prado Flores J.H., Jezus jest Mesjaszem, Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.

Published
2019-12-18
Section
Articles