Preaching of the Word of God in the Light of the Documents of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland

  • Damian Chrzanowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology

Abstract

The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland referring to the ancient traditions of the Christian Church and the Reformation, it emphasizes the importance of preaching the Word of God. This will be confirmed in the current documents developed by the Church Synod. Documents of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland focused primarily on: the essence of the preaching, the preparation of the candidates, the duties and tasks of evangelical clergy and the content of the preaching. These topics may be constitute the substantive basis for the further development of the protestant homiletics but also catholic homiletics formal or detailed.

References

Chrzanowski D., „Na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,5). Ewangelicka homiletyka formalna w ujęciu Biskupa Andrzeja Wantuły (1905-1976), w: Omnia transeunt Caritas manet, red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Lublin 2012, s. 597-606.

Gross J., Jedynie Słowo a liturgia. Krytyczne pytania o doświadczenie świętości w ewangelickim nabożeństwie, http://old.luteranie.pl/pl/?D=568 (dostęp: 30.05.2017).

Gross J., Jezus Chrystus w liturgii Kościoła Luterańskiego, http://old.luteranie.pl/pl/?D=563 (dostęp: 30.05.2017).

Gross J., Nabożeństwo – sercem życia Kościoła, http://old.luteranie.pl/pl/?D=558 (dostęp: 30.05.2017).

Gross J., Nasze nabożeństwo, http://old.luteranie.pl/pl/?D=548 (dostęp: 30.05.2017).

Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, „Przystąpię do ołtarza Bożego” (Ps 43,4). Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cz. I, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 2012.

Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, „Przystąpię do ołtarza Bożego” (Ps 43,4). Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cz. II, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 2012.

Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, „Przystąpię do ołtarza Bożego” (Ps 43,4). Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cz. III, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 2012.

Lekcjonarz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na niedziele i święta roku kościelnego, cz. I, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 1997.

Międzykościelna Komisja Śpiewnikowa, Wprowadzenie do nabożeństwa, w: Śpiewnik ewangelicki. Codzienna modlitwa, pieśń, medytacja, nabożeństwo, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 2002, s. 1290-1305.

Obrona Wyznania augsburskiego (Apologia Konfesji augsburskiej), w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 1999, s. 165-325.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, https://bik.luteranie.pl/files/Prawo/2017-01-01PragmatykaSubowa-tekstujednolicony.pdf (dostęp: 30.05.2017).

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, w: https://bik luteranie.pl/files/Prawo/2017-01-01ZPW-tekstujednolicony.pdf (dostęp: 30.05.2017).

Szklorz J., Terminologia kaznodziejska w teologii protestanckiej, „Przegląd Homiletyczny” 10(2006), s. 31-35.

Uglorz M., Wprowadzenie, w: Lekcjonarz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na niedziele i święta roku kościelnego, cz. I, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 1997, s. 4-5.

Wantuła A., Zarys homiletyki ewangelickiej, Wydawnictwo „Zwiastun”, Warszawa 1974.

Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska), w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała 1999, s. 143-163.

Published
2019-12-18
Section
Articles