Individual Conditions for Polish Pastoral Care and Catechesis in Great Britain

  • Paweł Mąkosa The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Polish community in the United Kingdom; pastoral care; catechesis on emigration

Abstract

The efficiency of pastoral care on emigration depends on many factors. First of all, it is the right diagnosis of the needs of emigrants. However, an adequate response to these needs depends primarily on the pastors and the opportunities available to them in particular parishes. This article analyzes the identity of Polish emigrants living in Great Britain. It describes Polish priests and Polish parishes in the United Kingdom. The analysis provided addresses the questions of age, education, professional activity, the residence of Poles in the United Kingdom, statistical data on the number of Polish children, and – based on the author's empirical research − reflection on the level of their knowledge of the Polish language. The second part of the article answers the questions of age, seniority, and functions performed by Polish priests working in Great Britain. It gives an initial description of Polish personal parishes, focusing on their size, location and infrastructure. The reflection is the starting point for further analyzes of the pastoral care and catechesis for Polish people in the UK.

References

Budnik M., Uwagi o współczesnej emigracji Polaków (2004-2008), „Przegląd Polsko-Polonijny” 3(1)2012, s. 199-216.

Cekiera R., Między lekkością a ciężarem – czyli emigrant jako człowiek pogranicza, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 65(2013), s. 71-85.

Danilewicz W., Wybrane cechy i strategie poakcesyjnych migracji z Polski, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 1(2012), s. 33-49.

Daszkowska E., Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki, „Biuletyn OPINIE FAE” 9(2014).

Drinkwater S., Eade J., Garapich M., Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes o f Immigrants in the United Kingdom, „International Migration” 47(1)2009, s. 161-190.

Duszczyk M., Wiśniewski J., Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004, Warszawa 2007.

Fomina J., Światy równoległe – wizerunek własny Polaków w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2009.

Kaczmarek-Day A., Polish children in Wales: negotiating identities in school, church and neighbourhood, PhD Thesis, Cardiff University 2013.

Khan K., Employment of foreign Workers, Male and Female Labour Market Participation, London 2009.

Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastorali migratorum cura, AAS 61(1969).

Latos-Nadstoga A., Między integracją a segregacją. Studium socjologiczne polskich migrantów w Wielkiej Brytanii na przykładzie Banbury, Katowice 2013.

Lisak M., Religijność a tożsamość narodowa. Polscy katolicy na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii, „Teologia Praktyczna” 10(2009), s. 15-30.

Mąkosa P., Catholic sacramental formation for polish children and young people in England and Wales, „Studia Ełckie” 17(2015), nr 1, s. 73-90.

Mąkosa P., Wyzwania dla duszpasterstwa emigrantów polskich w Anglii, w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, red. M. Zając, Lublin 2008, s. 171-172.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012. Warszawa 2013.

Necel W., Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012.

Office for National Statistics, Population of the United Kingdom by Country of Birth and Nationality, London 2016.

Pieronek T., Stolica Apostolska wobec migracji i migrantów, w: Migracje. Religie i Kościoły wobec migracji i migrantów. Migracje i społeczeństwo, 14, red. J.E. Zamojski, Warszawa 2009, s. 20-31.

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Duszpasterstwo polskie w Anglii i Walii, Londyn 2012.

Puszcz T., Troska Kościoła o migrantów i ludzi w drodze, w: Sentire cum Societate, red. W. Necel, Poznań 2007, s. 125-172.

The Catholic Bishops' Conference of England and Wales, Mission of the Church to Migrants in England and Wales, cz. IV. Migration in the Context of the Wider Mission of the Church. London 2008.

Zapałowski R., Świąteczna gorączka wiary, „Cooltura” [Londyn] 2012.

Published
2019-12-18
Section
Articles