Theoretical and Practical Basic for Professional Training of Social Educators to Work with Youth Associations in Ukraine

  • Lyudmila Romanowska Khmelnytskyi National University
Keywords: social educator; children's public associations; educational standards

Abstract

The article deals with the problem of professional training of future social educators and teachers to work with members of the children's public associations. Studies in which the author highlight various aspects of training of future social educators for their professional activities are analyzed. Principles and components of professional training of specialists of this profile to work with children's public organizations in Ukraine are defined. The criteria and indicators of readiness of social teacher to work with children's public associations are described and educational functions which are specific to children's unions are defined. Conceptual framework of methodology for future social educators to work with children's public associations as a factor of their professional development is presented.

References

Kharchenko S.Ya., Social"no-pedahohycheskye osnovy pidhotovki uchytelya k rabotie s detskimi obshhestvennymi ob"edinieniyami, Moskva 1993

Lisovec" O.V., Formuvannya hotovnosti majbutnih social"nyh pedahohiv do roboty z hromads"kymy dytyachymy ta molodizhnymy orhanizaciyamy, Kyyiv 2008.

Mishchyk L.I., Teoretyko-metodolohichni osnovy profesijnoyi pidhotovky social"noho pedahoha u zakladah vyshhoyi osvity, Zaporizhzhya 1997.

Olishhuk V.A., Teoriya i metodyka profesijnoyi pidhotovky social"nyh pedahohiv v umovah neperervnoyi osvity, Ternopil" 2006.

Ryshlyak O.Yu., Profesijna pidhotovka social"nyh pedahohiv u vyshchyh navchal"nyh zakladah mechchyny, Ternopil" 2008.

Sorochynskaya E.N., Teoriya i praktyka pidhotovki social"nyh pedahohov detskoyunosheskih ob"edinienyj, Rostov n/Donem 1996.

Vaynola R.H., Pedahohichni zasady osobystisnoho rozvytku majbutn"oho social"noho pedahoha v procesi profesijnoyi pidhotovky, Kyyiv 2009.

Published
2019-12-18
Section
Articles