Edith Stein’s Way to God vs Veritative Argument in Fundamental Theology

  • Henryk Ciereszko Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Keywords: veritative argument; argument out of truth; credibility of Christian Revelation; truth; Edith Stein

Abstract

In the article I attempt to verify practically a veritative argument in Edith Stein's life. That argument serves to substantiate the credibility of Divine and Christian Revelation by pointing at God, the Ultimate Truth that explains the meaning of human life and of all that has existed, as the source of any truth. Edith Stein found God, the highest Truth, by examining the truth and searching the sense of existence in her life. She unravelled her destination, her eternal life in unity with God, through encountering Him. Her searching the Truth and God were marked by the process of reaching tha absolute Truth, God of Revelation, the process of which has been a part of veritative argument's structure. Thus, the experience of Edith Stein may have been classified as the practical verification of the above argument.

References

Baranowska M.M., Bóg w myśli Schellera, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Fermin F.J.S., Edyta Stein. Część 1. Życie, Flos Carmeli, Poznań 2009.

Gorczyca J., Wielcy ludzie Kościoła. Edyta Stein, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Herbstrith W., Edyta Stein. Żydówka i chrześcijanka, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2008.

Husserl E., Idea fenomenologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2008.

Jaegerschmid S.A., Rozmowa z Edmundem Husserlem, „Znak” 212 (1972), s. 160-177.

Kaucha K., Argument werytatywny na wiarygodność chrześcijaństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2005, z. 2, s. 63-80.

Kaucha K., Kędzierski J., Werytatywny argument, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wydawnictwo M, Lublin−Kraków 2002, s. 1316-1320.

Kiciński J., Prawda i istnienie Boga. Mistyczny wymiar życia duchowego w ujęciu św. Teresy Benedykty od Krzyża, w: Oblicza prawdy. Edyta Stein – s. Teresa Benedykta od Krzyża, red. W. Irek (Sympozja i sesje naukowe, 20), Wrocław 2010, s. 102-114.

Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Stein E., Autoportret z listów. Część pierwsza 1916-1933, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002.

Stein E., Autoportret z listów. Część druga 1933-1942, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002.

Stein E., Autoportret z listów. Część trzecia. Listy do Romana Ingardena, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003.

Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005.

Stein E., Z własnej głębi. Wybór pism duchowych, t. 2, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1978.

Stępczyńska J., Edyty Stein rozumienie filozofii chrześcijańskiej jako dziejowego wypełnienia zadań filozofii, w: W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. Rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Mrowca CSsR, red. M. Pawliszyn, M. Urban, Kraków 2007, s. 127-131.

Stępień A.B., Prawda, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997.

Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein, siostra Teresa Benedykta od Krzyża. Filozof i karmelitanka, Editions du Dialogue, Paryż 1987.

Published
2019-12-17
Section
Articles