Criteria for Interpretation of Readings in the Lectionary

  • Andrzej Megger The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Lectionary; Liturgy of the Word; harmonisation; semicontinuous reading; liturgy; mystery

Abstract

Prepared after the Second Vatican Council, the Lectionary is a treasury of biblical readings, which were selected and organised in accordance with certain criteria, the main criterion being pastoral. To accept and experience the vitality and efficacy of the Divine Word, which is actualised in liturgical acts, we need to consider general and detailed rules for the interpretation of the lectionary. The main principle will be the one permitting us to capture the connection between the Word of God and liturgical celebration. Next, there is the principle of continuity of the Mystery, the Christological principle and more detailed ones, such as that of harmonisation and semicontinuous reading.

References

Aquilina Mike: Msza pierwszych chrześcijan, tł. Piotr Ahmad, Gdańsk: Exter 2009.

Brzeziński Daniel: Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki. Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego, Toruń–Pelplin: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne – Wydawnictwo „Bernardinum” 2015.

Cantalamessa Raniero: Pascha naszego zbawienia, tł. Mieczysław Brzezinka, Kraków: Wydawnictwo „M” 1998.

Danielski Wojciech, Straszewicz Marzenna: Lekcjonarz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004, kol. 717-718.

Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne (euchologia liturgiczna), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994), nr 1, s. 32-37.

Dyk Stanisław: Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Dyk Stanisław: Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Jedość 2016.

Dyk Stanisław: Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego, „Zeszyty Naukowe KUL” 53 (2010), nr 1, s. 33-46.

Dyk Stanisław: Układ lekcjonarza mszalnego pomocą w interpretacji orędzia biblijnego, „Zeszyty Naukowe KUL” 52 (2009), nr 1, s. 61-71.

Głowacki Zbigniew Michał: Zasady i kryteria doboru czytań biblijnych w mszalnej liturgii słowa Bożego, w: Liturgia słowa Bożego we Mszy świętej, red. Czesław Krakowiak, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2011, s. 53-66.

Hahn Scott: Moc Słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa w liturgii, tł. Piotr Blumczyński, Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2010.

Jan Paweł II: List apostolski Vicesimus quintus annus (4 XII 1988).

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium homiletyczne, Poznań: Pallottinum 2015.

Nadolski Bogusław: Leksykon liturgii, Poznań: Pallottinum 2006.

Ostrowski Dominik: Lekcjonarz – eklezjalną interpretacją słowa Bożego, w: Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. Bogusław Migut, Andrzej Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 175-191.

Pius XII: Encyklika Mediator Dei (20 XI 1947).

Sobeczko Helmut Jan: Epikleza w liturgii słowa, w: Servitium liturgiae. Wybór artykułów, t. 1, red. Erwin Mateja, Rudolf Pierskała, Marcin Worbs, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004, s. 325-334.

Sobeczko Helmut Jan: Liturgia słowa Bożego w tradycji rzymskiej do reformy II Soboru Watykańskiego, w: Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła, red. Andrzej Żądło, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, s. 107-123.

Sobeczko Helmut Jan: Słowo Boże w tradycji Kościoła sprawującego liturgię, w: Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, red. Andrzej Żądło (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 5), Katowice: Księgarnia św. Jacka 2006, s. 42-66.

Sobeczko Helmut J.: Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, (Opolska Biblioteka Teologiczna 33), Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 1999.

Wprowadzenie do drugiego wydania lekcjonarza mszalnego, Poznań: Pallottinum 2011.

Zachara Maciej: Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa: PROMIC 2013.

Published
2019-12-17
Section
Articles