Karl Barth’s Theology of the Word of God in The Epistle to the Romans and Church Dogmatics

  • Mariusz Orłowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Karl Barth; The Epistle to the Romans; Church Dogmatics; liberal theology; dialectical method; analogical method

Abstract

The Epistle to the Romans (Germ. Römerbrief, 1919 and 1922) and Church Dogmatics (Germ. Kirchliche Dogmatik, 1932-1967) are the two most important Karl Barth’s works –milestones on the path of his theology development. And it had a great influence for whole 20th century theology – Evangelic and Catholic. Phrase used in the title – „theology of the Word of God”—is especially appropriate in a context of a whole theological thought of the citizen of Basel, including The Epistle to the Romans and Church Dogmatics. For K. Barth theology was man’s response to the Word of God. The Word requires response, as it focuses on Jesus Christ– the only revelation of wholly different and transcendent God.

References

Borriello Luigi, Croce Giovanna della, Secondin Bruno: Historia duchowości, t. VI, tłum. Maria Pierzchała, Kraków: Homo Dei 1998.

Borski Ryszard: Koncepcja religii we wczesnym okresie teologii Karola Bartha, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1986, z. 2, s. 145-155.

Borski Ryszard: Religia a teologia w poglądach K. Bartha i P. Althausa, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1988, z. 1, s. 123-254.

Guja Jowita: Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha, Kraków: Wydawnictwo A 2009.

Herbut Józef: Dyskusja po referacie, w: Edward Kopeć (red.), Chrystocentryzm w teologii. Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień 1974, Lublin: KUL. Wydział Teologiczny 1977, s. 51.

Hintz Marcin: Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, Warszawa: ChAT 2007.

Jeanrond Werner G.: Hermeneutyka teologiczna. Rozwój i znaczenie, tłum. Maria Borowska, Kraków: Wydawnictwo WAM 1999.

Karski Karol: Teologia protestancka XX wieku, Warszawa: Wiedza Powszechna 1971.

Milerski Bogusław: Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha, Łódź: Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza 1994.

Milerski Bogusław: Z problemów hermeneutyki protestanckiej, Łódź: Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza 1996.

Napiórkowski Stanisław C.: Przedmowa, w: Kirill Voytsel, „Menschlichkeit Gottes”. Proludzki charakter bytu i działania Boga w interpretacji Karla Bartha, Świdnica: Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji 2013, s. 19-21.

Niziński Rafał S.: Wiara i rozum w poznaniu Boga. Studium myśli Karla Bartha, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2012.

Nossol Alfons: Chrystologia Karola Bartha. Wpływ na współczesną chrystologię katolicką, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1979.

Nossol Alfons: Dyskusja po referacie, w: Edward Kopeć (red.), Chrystocentryzm w teologii. Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień 1974, Lublin: KUL. Wydział Teologiczny 1977, s. 52-53.

Nossol Alfons: Nowe próby ujmowania tajemnicy Chrystusa w teologii dogmatycznej, w: Edward Kopeć (red.), Chrystocentryzm w teologii. Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień 1974, Lublin: KUL. Wydział Teologiczny 1977, s. 41-49.

Nossol Alfons: Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii, Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 1978.

Robinson James McBride (red.): The beginnings of dialectical theology, Richmond: John Knox Press 1968.

Voytsel Kirill: „Menschlichkeit Gottes”. Proludzki charakter bytu i działania Boga w interpretacji Karla Bartha, Świdnica: Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji 2013.

Winling Raymond: Teologia współczesna 1945-1980, tłum. Krystyna Kisielewska-Sławińska, Kraków: Znak 1990.

Published
2019-12-17
Section
Articles