Catechetical Dimension of the Homily against the Background of the Homiletic Directory. Selected Aspects

  • Mirosław Chmielewski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Homiletic Directory; the Catechism of the Catholic Church; homily; doctrine; catechesis; sermon

Abstract

The article ponders upon the catechetical dimension of the homily in light of the instruction contained in the Homiletic Directory published in 2014. This document finds that the homily is not catechetical preaching, but that doctrinal and moral catechesis constitutes its essential dimension. In the opening section, the author discusses the Catechism of the Catholic Church as a source of inspiration for homiletics and homilies. The second section outlines some selected theological paradigms contained in the Catechism that should be employed in liturgical proclamation. The closing section examines a proposal of the authors of the Homiletic Directory to use the content of the Catechism of the Catholic Church in homiletic proclamation. The final section closes with the author’s conclusion and recommendation that the doctrinal and moral content in homilies and catechesis be seen primarily as having the role of the formation of the faithful, and not only as informative and communicating theological knowledge.

References

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis. Kraków: Dehon, 2007.

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Verbum Domini. Wrocław: TUM, 2010.

Catechism of the Catholic Church. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM.

Chmielewski, Mirosław. “Dialog pomiędzy słowami. W poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji słowa Bożego.” Biuletyn Edukacji Medialnej 2(2014), 2: 102-18.

Chmielewski, Mirosław. Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego (1930-2000). Kraków: Homo Dei, 2008.

Chmielewski, Mirosław. Youcat – wskazania dla katechezy w kulturze medialnej. In Catechetica porta fidei, edited by Andrzej Kiciński and Piotr Goliszek, 193-216. Lublin: Natan, 2012. Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_en.html#INTRODUCTION.

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Homiletic Directory, June 29, 2014. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20140629_direttorio-omiletico_en.html

Connors, Michael E. and Ann M. Garrido. “Doctrinal and Catechetical Preaching.” In A Handbook for Catholic Preaching, edited by Edward Foley, 124-33. Collegeville: The Liturgical Press, 2016.

Der neue Katechismus der Katholischen Kirche, edited by Klaus Becker and Eberle Jürgen. St. Ottilien: EOS, 1993.

Dyk, Stanisław. Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa. Kielce: Jedność, 2016.

Foley, Con and Richard N. Fragomeni. “Roman Catholic Teaching on Preaching. A Postconciliar Survey.” In A Handbook for Catholic Preaching, edited by Edward Foley, 26-38. Collegeville: The Liturgical Press, 2016.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Encyklika Lumen Fidei. Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2013.

Karczewski, Radosław. Koncepcja obrazowości przepowiadania. Studium homiletyczne (PhD thesis, KUL, 2015).

Kawecki, Witold. Zobaczyć wiarę. Kraków: Homo Dei, 2013.

Kiciński, Andrzej. “Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.” Katecheta 49(2005), 10: 16-22.

Klich, Anna E. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Kraków: PAT, 2005.

Kochel, Jan and Zbigniew Marek. Pedagogika biblijna w katechezie. Kraków: WAM, 2012.

Lanzetti, Raúl. “Katechizm Kościoła Katolickiego a Katechizm rzymski.” In Joseph Ratzinger and Christoph Schönborn. Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, 89-93. Warszawa: Verbinum, 1994.

Misiaszek, Kazimierz. “Katechizm rzymski – Katechizm Kościoła Katolickiego. Próba porównania.” In Katechizm w służbie katechezy, edited by Andrzej Kiciński, 28-36. Lublin: Natan, 2015.

Murawski, Roman. “Historia katechezy.” In Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, edited by Józef Stala, 76-106. Tarnów: Biblos, 2003.

Słotwińska, Helena, ed. Obecność Biblii w katechezie. Lublin: KUL, 2008.

Offmański, Andrzej. “Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soborowej.” Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2013): 41-56.

Panuś, Kazimierz. “Katechizm Kościoła Katolickiego w służbie przepowiadania homilijnego.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 63-76.

Pintor, Sergio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Bologna: EDB, 1993.

Ratzinger, Joseph. Introduction. Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/compen dium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_en.html#INTRODUCTION.

Ratzinger, Joseph and Christoph Schönborn. Kleine Hinführung zum Katechismus der Katholischen Kirche. München: Neue Stadt Verlag, 1993.

Ratzinger, Joseph and Christoph Schönborn. Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Warszawa: Verbinum, 1994.

Schönborn, Christoph. “Idee przewodnie Katechizmu Kościoła Katolickiego.” In W co Kościół wierzy i z czego żyje, edited by Tadeusz Panuś, 21-40. Kraków: PAT, 2004.

Siemieniec, Tomasz. “Biblijny wymiar katechezy.” In Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, edited by Jarosław Czerkawski, 269-307. Kielce: Jedność, 2013.

Siwek, Gerard. Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.

Siwek, Gerard. Osobowość kaznodziei dzisiaj. Rozważania nieobojętne. Kraków: Homo Dei, 2014.

Sławiński, Henryk. “Znaczenie, geneza i struktura Dyrektorium homiletycznego.” Polonia Sacra 19(2015), 3: 155-76.

Sławiński, Henryk. “Tematyczne programowanie przepowiadania homiletycznego.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 77-91.

Sobór Watykański II. Dekret o Ekumenizmie Unitatis Redintegratio, November 21, 1964. Vatican Website. Accessed October 10, 2016. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redin tegratio_en.html.

Staniek, Edward. “Kazania katechizmowe.” In Credo i Dekalog. Kazania katechizmowe, edited by Wacław Siwek and Waldemar Janiga, 13-36. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej.

Twardy, Jan. “Czym homilia nie jest – błędy w jej głoszeniu.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 12: 47-62.

Twardy, Jan. “Obrazowanie w kaznodziejskim głoszeniu słowa Bożego.” Przegląd Homiletyczny 17(2013): 31-46.

Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych. Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2011.

Zając, Marian. “Katechetyka w procesie kształcenia kaznodziejów.” In Integralne kształcenie kaznodziei, edited by Włodzimierz Broński, 285-95. Lublin: KUL, 2006.

Published
2019-12-16
Section
Articles