The Cognitive Aspect of Upbringing to Love in the Actions of the Families’ Ministry for Marriage and Family

  • Beata M. Parysiewicz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: doctrine; love; marriage; family; order of love

Abstract

The article addresses the issue of the doctrinal aspect of the activities of the families’ ministry in the field of teaching about love as a foundation of the Catholic marriage and family. It analyses the question of defining Christian love, its meaning for the proper structure of marriage and family and the correct fulfilment of their tasks. It also points to the links between the correct understanding of love and faith, calling, and salvation. The article also presents the order of love as a foundation of Christian marital and family life and the consequences of breaking that order.

References

Bauman, Zygmunt. Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009.

Benedykt XVI. “Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus Caritas Est,” December 25, 2005. In Wokół osoby i myśli Benedykta XVI, edited by Konrad Glombik, 125-55. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2006.

Biuro Regionalne WHO dla Europy i Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii (BZgA). Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2012.

Czajowski, Andrzej. “Polityka w pięciu odsłonach.” Wrocławskie Studia Politologiczne 12(2011): 6-25.

Feliga, Piotr. Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle “Prawdy” i “Metody” Hansa-Georga Gadamera. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Grzybek, Agnieszka, ed. Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał. Warszawa: Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla, 2008.

Gutowski, Piotr. “Czym jest ‘nowy ateizm’?,” In Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, edited by Marek Słomka, 7-45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Jan Paweł II. “Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris Consortio,” November 22, 1981. In Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, 89-208. Kraków: Znak, 1996.

Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, May, 5, 2003. Warszawa: Fundacja Vita Familiae, 2003.

Krąpiec, Mieczysław A. “Idea postępu w krzywym zwierciadle ekologii.” Człowiek w Kulturze 2(1994): 17-29. Also available online. Accessed November 5, 2016. http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w-kulturze-wydanie-on-line-on-line-edition/nr-2/.

Millet, Kate. “Teoria polityki płciowej.” In Nikt nie rodzi się kobietą, edited by Teresa Hołówka, 58-111. Warszawa: Czytelnik, 1982. Also available online. Accessed October 15, 2016. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny.

Musiał, Maciej. “Intymność a kultura. Czysta relacja Giddensa.” Filo-Sofija 1(2011), 12: 347-60.

Parysiewicz, Beata. “Communio małżeńskie w kulturze aktywizmu i relatywizmu.” In Sens i wartość sakramentu małżeństwa, edited by Andrzej Czaja and Małgorzata Wyżlic, 159-68. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Parysiewicz, Beata. Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Pastwa, Andrzej. Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Also available online. Accessed November 3, 2016. http://www.sbc.org.pl/Content/72409/istotne_elementy_malzenstwa.pdf.

Paszyński, Jarosław. “Krótki traktat o powołaniu.” Człowiek w Kulturze 13 (2000): 35-57. Also available online. Accessed November 3, 2016. http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w-kulturze-wydanie-on-line-on-line-edition/nr-13/.

Przybysz, Piotr. Liberalna koncepcja jednostki a marksizm, 2nd ed., edited by Leszek Nowak and Piotr Przybysz, 135-57. Poznań: Zysk i S-ka, 1997. Also available online. Accessed November 4, 2016. https://www.google.pl/search?q=Przybysz,+ Marksizm,+liberalizm+pr%C3%B3by+wyj%C5%9Bcia&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Wz0NV6bpLenb6QSNtaLoAw.

Seremak, Waldemar. “Powołanie.” In Leksykon duchowości katolickiej, edited by Marek Chmielewski, 691-2. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002. Also available online. Accessed November 4, 2016. http://www.kul.pl/files/777/Leksykon_duchowosci_katolickiej.pdf.

Skoczylas, Kazimierz. “Wychowanie chrześcijańskie wobec kultury indywidualizmu.” Teologia i Człowiek 19(2012): 169-91.

Strumiłowski, Jan. “Egzystencjalna aplikacja dogmatu na przykładzie Thomasa Mertona.” Polonia Sacra 19(2015), 40/41: 91-106. Also available online. Accessed November 4, 2016. http://dx.doi.org/10.15633/ps.1094.

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016.

Szpunar, Magdalena. “Od narcyzmu jednostki do narcyzmu kultury,” Kultura–Media–Teologia 18(2014): 106-16.

Szyran, Jerzy. Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznomoralne. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010.

Wojcieszek, Krzysztof A. “Dydaktyka filozofii w wiekach średnich. Model Św. Tomasza z Akwinu.” Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 21 (2012), 3/83: 381-95. Also available online. Accessed November 4, 2016. http://pf.czasopisma.pan.pl/images/data/pf/wydania/No_3_2012/27_Dydaktyka_Filozofii_W_Wiekach_Srednich_Model_Sw.pdf.

Wojciszke, Bogdana. Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 1993.

Wszołek, Stanisław and Janusz Królikowski. “Teologia negatywna i metafizyka.” Collectanea Theologica 74, vol. 1(2004): 109-25.

Żmudziński, Marek. “Nauczanie ex catedra w pontyfikacie Jana Pawła II.” Studia Elbląskie 7(2006): 125-34. Also available online. Accessed November 4, 2016. http://baz hum.muzhp.pl/media//files/Studia_Elblaskie/Studia_Elblaskie-r2006-t7/Studia_Elblaskie-r2006-t7-s125-134/Studia_Elblaskie-r2006-t7-s125-134.pdf.

Published
2019-12-16
Section
Articles