Cues of Christian Spirituality in Contemporary Polish Literature

  • Anastazja Seul University of Zielona Góra
Keywords: spirituality; Christian spirituality; post-1989 literature; sacrum; relationship with God; Theology of the Spirituality

Abstract

The article Cues of Christian spirituality in contemporary Polish literature seeks answers to following questions: Can literature get by without spirituality? Does the spirituality in our literature have Christian form? Having this as its aim, the article portrays understanding of the term “spirituality” in Theology as well as the need to work out an understanding of this particular term in Humanities. The article states that this has to be done in a form of a dialog with the Theology of the Spirituality. Presented literal analyses of particular texts are an attempt to characterize some references to Christian spirituality that exist in Polish literature.

References

Adamiak E., Kobiety w Biblii. Nowy Testament, Biblioteka „Więzi”, Kraków 2010.

Adamiak E., Kobiety w Biblii. Stary Testament , ZNAK, Kraków 2006.

Anders Z., Mitologie Adama Ziemianina, w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989 – 2009, cz. II, red. Z. Anders, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 59-70.

Baran M., Poetycka kategoria czasu w poezji Adama Ziemianina, w: Inna literatura?, cz. II. Dwudziestolecie 1989-2009, red. A. Anders, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 71-86.

Błoński J., „Rok 1989 jest równie ważny co 1918...”. Ankieta „NaGłosu” Koniec lat osiemdziesiątych, „NaGłos” 1990, nr 1, s. 60-61.

Braun K., Dzień świadectwa, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2005.

Burkot S., Literatura polska w latach 1986-1995, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1997.

Chmielewski M., Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo M, Lublin–Kraków 2002, s. 226-232.

Chrząstowska B., Mówić „językiem aniołów”, „Polonistyka” 2014, nr 7, s. 9-14.

Cremaschi L., Duchowość, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, Jedność, Kielce 2000, s. 181.

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1999. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

Dybciak K., Semantyka ojczyzny i narodu w poezji Karola Wojtyły – Droga w trzecie tysiąclecie, w: Tenże, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005, s. 218-229.

Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie w duszy mojej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2003.

Felski W., Wybrane aspekty liryki religijnej w twórczości poetów debiutujących po 1989 roku, w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, t. II, red. Z. Anders, J. Pasterski, Rzeszów 2010, s. 155-167.

Garbol T., Otwórz się. Kilka refleksji o literaturze i chrześcijaństwie, „Ethos” 29(2016), nr 3, s. 161-174.

Gogola J.W., Teologia komunii z Bogiem, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001.

Grabski M., Ksiądz Rafał. Niespokojne czasy, ZNAK, Kraków 2011.

Grupiński R., Kiec I., Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 1997.

Grzegorczyk J., Nowe przypadki księdza Grosera: Trufle, W Drodze, Poznań 2004.

Grzegorczyk J., Przypadki księdza Grosera: Cudze pole, W Drodze, Poznań 2007.

Grzegorczyk J., Przypadki księdza Grosera: Adieu, W Drodze, Poznań 2003.

Heck D., Bez znaku, bez śladu, bez pamięci. W kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2002.

Jastrzębski J., „Literatura weszła w stan przewlekłego kryzysu…”. Ankieta „NaGłosu”. Koniec lat osiemdziesiątych, „NaGłos” 1990, nr 1, s. 62-66.

Kędziora G., Podążając za Panem, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2010.

Kobza P., Polskie rekolekcje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

Kudyba W., Piotr Cielesz. Nawrócony, w: Tenże, Generacja źle obecna, Sopot 2014, s. 83-95.

Kudyba W., Sacrum i duchowość w polskich badaniach literackich „ Religious and Sacred Poety: An International Quarterly of Religion. Culture and Educaction”, 2013, nr 1, s. 59-77.

Lach J., Mimo drzwi zamkniętych, Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, Kraków 2014.

Mazan-Mazurkiewicz A., Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux, Łódź 2014.

Naliwajko J., Zero, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2013.

Nowaczyński P., O badaniach nad literaturą religijną w KUL, w: Religia a literatura w publikacjach KUL 1918-1993, oprac. J. Gotfryd, E. Kołtunowska, M. Kunowska-Porębna, P. Nowaczyński, RW KUL, Lublin 1996, s. 7-21.

Ołdakowska-Kuflowa M., Sacrum w literaturze po 1989 roku, „Polonistyka” 2014, nr 7, s. 5-8.

Popławski K., OP, Oczko. Miniatury (anty) klerykalne, W Drodze, Poznań 2015.

Redakcja [„NaGłosu”], Ankieta „NaGłosu” Koniec lat osiemdziesiątych, „NaGłos” 1990, nr 1, s. 59.

Siepsiak J., Między deszczem a rynną. Dylematy postaci biblijnych, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2010.

Sulikowski A., „Serce czyste...” Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, Gaudium, Lublin 2004.

Śpiewak P., Pięć ksiąg Tory. Komentarze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Śpiewak P. Księga nad Księgami. Midrasze, ZNAK, Kraków, 2004.

Turczyński A, Jawnogrzesznica i Pan, W Drodze, Poznań 2009.

Twardoch S., Epifania wikarego Trzaski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007.

Tomaszewska W., CR, Bóg stworzenia i Bóg zmartwychwstania. Modalność doświadczenia Boga w powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka, w: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 215-236.

Witek S., Teologia życia duchowego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1986.

Wroński M,. Officium secretum. Pies Pański, WAB, Warszawa 2010.

Zarębianka Z., Rzeczywistość i duch(owość) w nowej poezji na przykładzie twórczości pokolenia „bruLionu”, w: Z. Zarębianka, Czytanie sacrum, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków–Rzym 2008, s. 88-98.

Zarębianka Z., De(kon)strukcja sacrum? Strategie wobec sacrum w twórczości poetyckiej po roku 1989. Rekonesans, w: Z. Zarębianka, Czytanie sacrum, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków–Rzym 2008, s. 99-109.

Published
2019-12-16
Section
Articles