Using Animals for Education and Entertainment. Attempt at Theological and Moral Assessment

  • Krzysztof Smykowski The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: animals; animal fights; animal rights; moral theology; zoological parks

Abstract

The article seeks to evaluate the use of animals for educational and entertainment purposes in terms of theology and morality. After a synthetic presentation of the multifaceted concept of animal rights, an attempt is made to formulate, in an analogical way, an evaluation of the selected forms of using animals: from establishing zoological parks and organizing sports competitions to fights involving animals. Among those animal uses, the most serious objections are made to animal fights among animals themselves or against men, as they cause the suffering of living creatures that cannot be justified by a mere wish to provide entertainment for a specific social group.

References

Bardel, Michał. “Bestiarium Pliniusza, czyli o relacji ludzi i zwierząt w starożytnym Rzymie.” Znak 60 (2008). 6: 166–175.

Biernacka, Katarzyna. “Koniec korridy końcem barbarzyństwa?” Krytyka Polityczna 24–25 (2010): 170–175.

Caldecott, Stratford. “Prawa zwierząt.” Communio (Polish edition) 12 (1992), 6: 97–102.

Caola, Giovanni. “Animali, attivita fisica e sport,” in Fondamenti di bioetica animale. Ed. Giovanni Russo. Torino: Elledici, 2007. 107–113.

Ciccone, Lino. «Non uccidere». Questioni di morale della vita fisica. Milano: Edizioni Ares, 1988.

Dunlap, Julie, Kellert, Stephen R. “Zoo e parchi zoologici,” in Fondamenti di bioetica animale. Ed. Giovanni Russo. Torino: Elledici, 2007. 138–145.

Gabryś, Grzegorz. “Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt.” Przegląd Przyrodniczy 11 (2000), 2–3: 195–213.

International Federation Of Horseracing Authorities. International Agreement on Breeding and Racing and Appendixes. http://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=2#a33 (access 12.11.2016).

Kasza, Janusz. Korrida. Taniec i krew. Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2011.

Łukaszewicz, Karol. Ogrody zoologiczne. Wczoraj—dziś—jutro. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975.

Matkowski, Tomasz. “List otwarty do Ludwika Stommy.” Krytyka Polityczna 24–25 (2010): 168–169.

Merkelbach, Benedictus Henricus, Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi. T. II: De virtutibus moralibus. Brugis: Desclée de Brouwer, 1959.

MLEKODAJ, Stanisław. “Gorczański survival.” Parki Narodowe 1 (2000): 9–11.

mroczkowski, Sławomir. “Cierpienie zwierząt doświadczalnych.” Przegląd Hodowlany 77 (2009), 1: 1–3.

Noldin, Hieronymus. Summa theologiae moralis. T. II: De praeceptis. Insbruck: Verlag Felizian Rauch, 1955.

Ogrody zoologiczne i parki zwierząt. Ed. Bartłomiej Boruc, Paweł Zalewski. Warszawa: De Agostini, 2011.

Paton, William. Człowiek i mysz. Badania medyczne na zwierzętach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Smykowski, Krzysztof. “The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian’s Reflections.” Studia Ecologiae et Bioethicae 13 (2015), 2: 107–119.

Smykowski, Krzysztof. “Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej.” Studia Bydgoskie 8 (2014): 77–88.

Spaemann, Robert. Szczęście a życzliwość. Esej o etyce. Lublin: RW KUL, 1997.

Szumowski, Władysław. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych I Akwariów. Tworzenie przyszłości dla dzikiej przyrody. Strategia ochrony ogrodów zoologicznych i akwariów. Berno: Biuro Wykonawcze WAZA, 2005.

Wróbel, Józef. “Zwierzęta i ich prawa.” Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Ed. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. 79–103.

Wyrostkiewicz, Michał. “Niemoralne oblicza sportu.” Roczniki Teologiczne [Annals of Theology] 53 (2006), 3: 171–184.

Published
2019-12-16