Confession of Men. Introduction to the Research

  • Andrzej Derdziuk The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: moral theology; sacrament of penance; confession of men

Abstract

The issue of men’s confession is very little developed, although it is seem as an important research problem. Contemporary conditions of experiencing masculinity include changes in civilisation and the development of various types of therapies which, despite revealing wounds, do not always help to overcome them. Interdisciplinary research on confession of men shows that their motivation to recourse to the sacrament of penance includes the desire to meet an understanding confessor who will help them regain confidence and self–reliance. Willingness to overcome weaknesses lies at the heart of seeking help in mastering one’s lusts and sins. Men’s different approach to moral problems consists of their willingness to solve the problem quickly, or of resorting to illusory escape from the experienced difficulty. It is important to show the theological aspect of confession which is an encounter with Christ who defeated sin and death in the mystery of the cross and resurrection.

References

Augustyn, Józef. “Wprowadzenie.” Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Ed. Józef Augustyn, Stanisław Cyran. Kraków: WAM, 2005. 13–18.

Augustyn, Józef. “Wychowanie do ojcostwa.” Oblicza ojcostwa. Ed. Dorota Kornas–Biela. Lublin: TN KUL, 2001. 239–254.

Bramorski, Jacek. Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej. Studium teologicznomoralne. Pelplin: Bernardinum, 2004.

Busani, Giuseppe. “Kontekst sakramentu.” In Spowiedź, nie wiem co powiedzieć... Transl. Krystyna Kozak. Kraków: Salwator, 2010. 153–168.

Cordes, Paul Josef. Zagubione ojcostwo. Transl. Jan Koźbiał. Pelplin: Bernardinum, 2005.

Derdziuk, Andrzej. “Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła.” Roczniki Teologiczne 63 (2016), 3: 107–121.

Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Juszczak, Władysław. Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi. Kraków: Homo Dei, 2008.

Nagórny, Janusz. “Antropologia moralna.” In Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Ed. Janusz Nagórny, Krzysztof Jeżyna. Radom: Polwen, 2005. 48–62.

Płatek, Józef Stanisław. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Częstochowa: Paulinianum, 2001.

Rohr, R. Od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. Refleksje na temat męskiej duchowości. Transl. Grzegorz Baster. Kraków: WAM, 2009.

Rybicki, Andrzej. Wąż i gołębica. Męska osobowość i męska duchowość. Lublin: Gaudium, 2011.

Sobolewski, Zbigniew. Pojednajcie się z Bogiem. Teologicznomoralne i pastoralne aspekty sakramentu pokuty i pojednania. Pelplin: Bernardinum, 2015.

Sobolewski, Zbigniew. Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika. Pelplin: Bernardinum, 2013.

Śliwiński, Piotr Jordan. Spowiedź nie musi bardzo boleć. Kraków: WAM, 2015.

Published
2019-12-16