The Love of God as a Gift and A Commandment in the Light of the Encyclical Deus Caritas Est by Benedict XVI

  • Marek Kluz The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology Section in Tarnów
Keywords: God; love of God; Jesus Christ; man; commandment of love; encyclical; Benedict XVI

Abstract

Love, which according to Pope Benedict XVI is the essence of Christianity, must be re–presented (presented anew) today, because God loves everyone without exception. The message of divine love must also be properly explained. Therefore, the purpose of this work is to present  theological and moral truth about God who loves and is love in the light of the teaching of Pope Benedict XVI contained in the encyclical Deus caritas est. The work shows reciprocal love of God and man, with particular emphasis on the priority of God’s love. The issue of human response to God’s love, which finds its fulfillment in the commandment of love, is further illustrated. Moreover, the relationship between the love of God and the love of neighbor, which have always been interpreted together, has been presented.

References

Adamczyk, Dariusz. “Zaproszenie do miłości w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est.” Kieleckie Studia Teologiczne 6 (2007): 7–30.

Amato, Angelo. “O encyklice Deus caritas est.” L’Osservatore Romano (Polish edition) 285 (2006), 8: 42–45.

Benedict XVI. “‘Od Boga uczymy się zawsze pragnąć dobra.’ Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 4.11.2012).” L’Osservatore Romano (Polish edition) 349 (2013), 1: 47.

Benedict XVI. “‘Zachowujcie i pogłębiajcie waszą wiarę.’ Homilia w czasie Mszy świętej na placu J. Piłsudskiego (Warszawa, 26.05.2006).” In Benedykt XVI w Polsce. Homilie i przemówienia. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. 33–38.

Benedict XVI. Apostolic Exhortation Sacramentum caritatis. Tarnów: Biblos, 2007.

Benedict XVI. Apostolic Exhortation Verbum Domini. Kraków: Wydawnictwo M, 2010.

Benedict XVI. Apostolic Letter Porta fidei. Kraków: Wydawnictwo M, 2012.

Benedict XVI. Encyclical Caritas in veritate. Tarnów: Biblos, 2009.

Benedict XVI. Encyclical Deus caritas est. Kraków: Znak, 2006.

Benedict XVI. Encyclical Spe salvi. Tarnów: Biblos, 2007.

Catechism of the Catholic Church. Poznań: Pallottinum, 1994.

Dajczer, Tadeusz. Rozważania o wierze. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2012.

Francis. Apostolic Exhortation Evangelii gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Francis. Encyclical Lumen fidei. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2013.

Gwiazda, P. “Bóg pierwszy nas umiłował.” In Refleksje nad encykliką Benedykta XVI Deus caritas est. Ed. M. Przybył. Poznań: Pallottinum, 2006. 34–39.

John Paul II. Encyclical Veritatis splendor. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1993.

Kluz, Marek. “Życie w Chrystusie życiem wiary, nadziei i miłości.” Tarnowskie Studia Teologiczne 30 (2011), 2: 39–53.

Lewis, Clive Staples. Cztery miłości. Transl. Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina, 2010.

Łanoszka, Mirosław. “Tajemnica ojcostwa Boga objawiająca się w historii zbawienia.” In Bóg Ojciec. Ed. Piotr Łabuda. Tarnów: Biblos, 2015. 17–45.

Michalik, Andrzej. Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera. Tarnów: Biblos, 2008.

Nagórny, Janusz. “Moralność chrześcijańska. Życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie Kościoła.” In Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie [Catechism of the Catholic Church. Introduction.] Ed. Marian Rusecki, Edward Pudełko. Lublin: RW KUL, 1995. 177–203.

Nagórny, Janusz. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Vol. 1: Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL, 1998.

Ratzinger, Joseph. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald. Transl. Grzegorz Sowinski. Kraków: Znak, 2001.

Ratzinger, Joseph. Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie. Transl. Jarosław Merecki. Kraków: Salwator, 2006.

Ratzinger, Joseph. Patrzeć na Chrystusa. Transl. Jarosław Merecki. Kraków: Salwator, 2005.

Rostworowski, Piotr. Wiara, nadzieja i miłość. Trzy filary chrześcijańskiego życia. Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 2012.

Second Vatican Council. “Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum.” In Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallotinum, 2002. 350–363.

Szmulewicz, Henryk. “‘Miłość dąży do wieczności.’ Ponadczasowa droga miłości w świetle Encykliki Deus caritas est.” Currenda 156 (2006), 1: 73–83.

Witek, Stanisław. Miłość chrześcijańska w życiu człowieka. Warszawa: ATK, 1983.

Published
2019-12-16