Confession of Man. Introduction to the Research

  • Andrzej Derdziuk The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: moral theology; sacrament of penance; confession of men

Abstract

The issue of men's confession is very little developed, although it is seen as an important research problem. To the contemporary conditions of living of masculinity are changing civilization and the development of various types of therapies that revealing injury, do not always help to overcome them. Interdisciplinary research confession men show that their motivation to join the sacrament of penance is the desire to meet the understanding confessor that will help them regain confidence and self-reliance. The desire to overcome the weakness underlies seek help in mastering their lusts and sins. Disparate treatment of moral problems by men lies in their willingness to quickly solve the problem, or overcoming it finds the illusory form of escape from the difficulties lived. It is important to show the theological dimension of confession, as an encounter with Christ defeated sin and death in the mystery of the cross and resurrection.

References

Augustyn J., Wprowadzenie, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, C. Cyran, WAM, Kraków 2005, s. 13-18.

Augustyn J., Wychowanie do ojcostwa, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, TN KUL, Lublin 2001, s. 239-254.

Bramorski J., Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej. Studium teologicznomoralne, Bernardinum, Pelplin 2004.

Busani G., Kontekst sakramentu, w: Spowiedź, nie wiem co powiedzieć…, tłum. K. Kozak, Salwator, Kraków 2010, s. 153-168.

Cordes P.J., Zagubione ojcostwo, tłum. J. Koźbiał, Bernardinum, Pelplin 2005.

Derdziuk A., Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 3, s. 107-121.

Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska, Wyd. Znak, Kraków 2008.

Juszczak W., Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Homo Dei, Kraków 2008.

Nagórny J., Antropologia moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Polwen, Radom 2005, s. 48-62.

Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Paulinianum, Częstochowa 2001.

Rohr R., Od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. Refleksje na temat męskiej duchowości, tłum. G. Baster, WAM, Kraków 2009.

Rybicki A., Wąż i gołębica. Męska osobowość i męska duchowość, Wyd. Gaudium, Lublin 2011.

Sobolewski Z., Pojednajcie się z Bogiem. Teologicznomoralne i pastoralne aspekty sakramentu pokuty i pojednania, Bernardinum, Pelplin 2015.

Sobolewski Z., Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika, Bernardinum, Pelplin 2013.

Śliwiński P.J., Spowiedź nie musi bardzo boleć, WAM, Kraków 2015.

Published
2019-12-16
Section
Articles