The Love of God as a Gift and a Commandment in the Light of the Encyclical Deus caritas est by Benedict XVI

  • Marek Kluz The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology in Tarnów
Keywords: God; love of God; Jesus Christ; man; commandment of love; encyclical; Benedict XVI

Abstract

The love, which according to Pope Benedict XVI is the essence of the Christianity, must be re-presented today as a reality accessible to every human being, because God loves everyone without exception. The message of divine love must also be properly translated. Therefore, the purpose of this work was to present the theological and moral truth about God, who loves and is love in the light of the teaching of Pope Benedict XVI contained in the Encyclical Deus caritas est. The publication shows the reciprocal love of God and man, with particular emphasis on the priority of God's love. The issue of human response to God's love, which finds its fulfillment in the commandment of love, is further illustrated. Moreover, the relationship between the love of God and the love of neighbor, which has always been interpreted in connection, has been presented.

References

Adamczyk D., Zaproszenie do miłości w świetle encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, „Kieleckie Studia Teologiczne” 6(2007), s. 7-30.

Amato A., O encyklice Deus caritas est, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 285(2006), nr 8, s. 42-45.

Benedykt XVI, „Zachowujcie i pogłębiajcie waszą wiarę”. Homilia w czasie Mszy świętej na placu J. Piłsudskiego (Warszawa, 26.05.2006), w: Benedykt XVI w Polsce. Homilie i przemówienia, Radom 2006, s. 33-38.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Tarnów 2009.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Kraków 2006.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Kraków 2012.

Benedykt XVI, „Od Boga uczymy się zawsze pragnąć dobra”. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 4.11.2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 349(2013), nr 1, s. 47.

Dajczer T., Rozważania o wierze, Częstochowa 2012.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków 2013.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Kraków 2013.

Gwiazda P., Bóg pierwszy nas umiłował, w: Refleksje nad encykliką Benedykta XVI Deus caritas est”, red. M. Przybył, Poznań 2006, s. 34-39.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Wrocław 1993.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.

Kluz M., Życie w Chrystusie życiem wiary, nadziei i miłości, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 30(2011), nr 2, s. 39-53.

Lewis C.S., Cztery miłości, tłum. P. Szymczak, Poznań 2010.

Łanoszka M., Tajemnica ojcostwa Boga objawiająca się w historii zbawienia, w: Bóg Ojciec, red. P. Łabuda, Tarnów 2015, s. 17-45.

Michalik A., Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera, Tarnów 2008.

Nagórny J., Moralność chrześcijańska. Życie z Chrystusem i w Chrystusie we wspólnocie Kościoła, w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995, s. 177-203.

Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota, Lublin 1998.

Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 2001.

Ratzinger J., Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.

Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005.

Rostworowski P., Wiara, nadzieja i miłość. Trzy filary chrześcijańskiego życia, Kraków 2012.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 350-363.

Szmulewicz H., „Miłość dąży do wieczności”. Ponadczasowa droga miłości w świetle Encykliki Deus caritas est, „Currenda” 156(2006), nr 1, s. 73-83.

Witek S., Miłość chrześcijańska w życiu człowieka, Warszawa 1983.

Published
2019-12-16
Section
Articles