The Divine Measure Appointed to Evil. A Sketch of Integral Protology

  • Sławomir Kunka Major Seminary in Pelplin
Keywords: physical evil; moral evil; suffering; nature; creation; Redemption

Abstract

The article shall discuss the question of the origin of evil, limitations and contingency of creatures and moral evil. Then, it discusses the topic of evil spirit, who is a liar, and a man’s wants to plunge into solitude. Finally, in the Person of the Son of God, a triumph over the liar, lies, and all evil is shown. The successive stages of this victory are the Resurrection, Ascension and joyfully awaited by Christ’s friends the Last Judgment.

God in the created world, of which He is Lord and Master, permits physical and moral evil. A mystery of evil God explains us through his Son. Jesus Christ vanquishes evil, sin and Satan by his death and resurrection. The Creator would not permit an evil if he would not derive some good from that evil. This good we shall fully know only in eternal life and then we can understand the way of God’s Providence.

References

Agamben, Giorgio. Il mistero del male. Benedetto XVI a la fine dei tempi, 54-59: “Settima regola. Il diavolo e il suo corpo.” Roma−Bari: GLF editori Laterza, 2013

Andia, Ysabel de. “Cierpienie Chrystusa cierpieniem Boga,” translated by Lucjan Balter. Communio 1984, no 1 (19), 71-81.

Breuning, Wilhelm. “Nauka o Bogu.” In Podręczniki teologii dogmatycznej: Traktat II, edited by Wolfgang Beinert, translated by Janina Fenrychowa. Kraków: Wydawnictwo M, 1999 (esp. 230-242: “Nędza egzystencjalna wiary w Boga, który jest miłością – problem teodycei”).

Deselaers, Paul, Sattler, Dorothea. I stało się światło. 40 rozważań o dziele stworzenia, translated by Marta Borowczyk. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009.

Euvé, François. Darwin i chrześcijaństwo, translated by Krzysztof Chodacki, 175-180: “Bóg podatny na cierpienie.” Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.

Forte, Bruno. Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una cristologia come storia. Milano: San Paolo, 1981.

Gesché, Adolphe. Zło, translated by Agnieszka Kuryś. Poznań: W drodze, 2009.

Greshake, Gisbert. Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?, translated by Michał Sczepaniak. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2008.

Guzowski, Krzysztof. Symbolika trynitarna Brunona Fortego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.

Hryniewicz, Wacław. Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, vol. 3, 262-284: “Bóg cierpiących ludzi.” Lublin: TN KUL, 1991.

Inwagen, Peter van. Problem zła. Wykłady im. Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie St. Andrews w 2003 roku, translated by Ryszard Mordarski, 191-223: Cierpienie zwierząt [Wykład 7]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.

Kuczyński, Tadeusz. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Cierpienie i zło moralne a istnienie Boga. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2000.

Kunka, Sławomir. “Miara wyznaczona złu.” Różaniec, October 2014 [wersja elektroniczna].

Kunka, Sławomir. “Teologia wybrania. Kilka myśli na temat wybrania człowieka przez Boga.” Teologia w Polsce 2011(5), no 1, 57-73.

Léonard, André. “Podstawy i zasadność wiary.” Kolekcja Communio 1991, translated by Leszek Kossobudzki, 25-184 (esp. 140-182: “Wiara wystawiona na próbę zła”).

Lubac, Henri de. O naturze i łasce, translated by Janina Fenrychowa, 79-85: “Zło a historia.” Kraków: Znak, 1986.

Łukomski, Julisław. “Dlaczego zło?” Kieleckie Studia Teologiczne 2003, vol. 1, p. II, 201-210.

Mroczkowski, Ireneusz. Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, 280-283: “Wobec cierpienia Boga.” Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Ratzinger, Joseph, Seewald, Peter. God and the World: Believing and Living in Our Time, translated by Grzegorz Sowinski. Kraków: Znak, 2005.

Ratzinger, Joseph. The Ratzinger Report: An Exclusive Interview on the State of the Church, translated by Zyta Oryszyn, Jan Chrapek. Marki: Michalineum , 2005.

Schönborn, Christoph. “Podstawowe prawdy nauki Kościoła o grzechu pierworodnym.” In Christoph Schönborn, Albert Görres, Robert Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, translated by Juliusz Zychowicz, 51-78. Poznań: W drodze, 1997.

Seweryniak, Henryk. Teologia fundamentalna, vol. 1, 405-418: “Krzyż i cierpienie w świecie.”

Smentek, Izabella. “Cierpienie Boga – współczesny kontekst teologiczny.” In Człowieczeństwo Boga, edited by Andrzej Proniewski, Andrzej Dębski, 139-174. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2013.

Szczurek, Jan D. Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, 287-291: “Cierpienie Boga.” Kraków: Wydaw. Naukowe PAT, 2003.

Szymik, Jerzy. “Deus providebit. Bóg wobec cierpienia według J. Ratzingera/Benedykta XVI.” Teologia w Polsce 2011(5), no 1, 5-22.

Szymik, Jerzy. W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, 139-147: “Passibilis vel impassibilis? Bóg współcierpiący.” Katowice–Ząbki, Księgarnia św. Jacka–Apostolicum, 2004.

St Ambrose. Flight from the World, rozdz. 6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 52; a: taken from Office of Readings, vol. 2, 163-165. Poznań: Pallottinum, 1984.

Weinandy, Thomas G. Czy Bóg cierpi?, translated by Józef Majewski. Poznań: W drodze, 2003.

Published
2019-12-09