“Unity–the Challenge of Your History”: John Paul II and Czech Ecumenism

  • Robert Svatoň Palacký University Olomouc, Saints Cyril and Methodius Faculty of Theology
Keywords: Catholic Church; John Paul II; ecumenism; Czech lands; healing of memory; ecclesiology; New Evangelization; Reformation; Jan Hus; Cyril and Methodius

Abstract

The present text focuses on the appeals of John Paul II regarding Czech Ecumenism. It does so in three steps: first, it offers general characteristics of Wojtyła’s understanding of ecumenism; then it outlines the social and ecclesiastic context in which the Pope’s calls for Christian unity in the Czech Republic were received during the 1990s; and, finally, it presents three topics of the Pope’s most important ecumenical appeals. The chosen method allows us to see how the universally-applicable principles of John Paul II’s ecumenical efforts were manifested in his specific pastoral concerns about the local Church and Christian unity in Bohemia and Moravia.

References

AA. VV. Evangelíci o Janu Sarkandrovi: Sborník ke kanonizaci nového katolického světce. Heršpice: EMAN, 1995.

Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Vol. IV: Periodus quarta. Pars I. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1976.

Ambros, Pavel. Kam směřuje česká katolická církev?: Teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí. Velehrad: Refugium, 1999.

Budde, Mitzi Jarrett. “John Paul II and Ecumenism: The Man, the Documents, and the Dialogues.” Ecumenical Trends 35 (2006): 8–15.

Donaj, Łukasz, and Justyna Cywoniuk. “Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko-prawosłwny: Przyczynek do dyskusji.” Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 4 (2010): 61–84.

“Dopis papeže Jana Pavla II. synodnímu seniorovi ČCE a prezidentu ERC v ČR Pavlu Smetanovi (2 May 1995).” Protestant, VI/6 (1995), p. 2–3.

Dulles, Avery. “John Paul II and the New Evangelization.” In Idem. Church and Society: The Laurence J. McGinley Lectures, 1988-2007. New York: Fordham University Press, 2008, p. 87–102.

Giovanni Paolo II. Udienza generale (Mercoledì, 25 aprile 1990). Giovanni Paolo II Udienze 1990. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/ audiences/1990/documents/ hf_jp-ii_ aud_ 19900425.html.

Jan Hus ve Vatikánu: Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí, edited by Jaroslav Pánek and Miloslav Polívka. Praha: Historický ústav AV, 2000.

Jan Pavel II. Překročit práh naděje. Praha: Tok, 1995.

Jan Pavel II. v Československu 21.–22. dubna 1990: Projevy. Promluvy. Poselství. Praha: Zvon, 1990.

Jan Paweł II: Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, edited by Eugeniusz Sakowicz. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006.

John Paul II. Christifideles Laici: Post-synodal Apostolic Exhortation On the Vocation and the Mission of the Lay Faithful in the Church and in the World. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html.

John Paul II. Memory and Identity: Personal Reflections. London: Weidenfeld & Nicolson, 2005.

John Paul II. Novo Millenio Ineunte: Apostolic Letter at the Close of the Great Jubilee of the Year 2000. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html.

John Paul II. Redemptor Hominis: Encyclical Letter at the Beginning of His Papal Ministry. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/ documents/hf_jp-ii_enc_ 04031979_redemptor-hominis.html.

John Paul II. Redemptoris Missio: [Encyclical letter] On the Permanent Validity of the Church’s Missionary Mandate. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/ john-paul-ii/ en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html

John Paul II. Sacrae Disciplinae Leges: Apostolic constitution for the Promulgation of the New Code of Canon law. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/ john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html.

John Paul II. Slavorum Apostoli: [Encyclical letter]. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_19850602_ slavorum-apostoli.html

John Paul II. Tertio Millenio Adveniente: Apostolic letter on Preparation for the Jubilee of the Year 2000. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19941110_tertio-millennio-adveniente.html.

John Paul II. Ut Unum Sint: [Encyclical letter] On commitment to Ecumenism. The Holy See. Accessed 9.10.2019. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/ hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint.html

Koch, Kurt. “Die persönliche Beiträge von Johannes Paulus II. und Benedikt XVI. im Dialog mit dem Luthertum.” In Kurt Koch. Erneuerung und Einheit: Ein Plädoyer für mehr Ökumene. Ostfildern: Patmos Verlag, 2018, pp. 65–91.

Łożna, Iwona. “Diskuse o Husovi. Iniciativa polského episkopátu.” Teologické texty. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie (samizdat) 1988, No. 16: 30.

Maziku, Andrew Michael. The Contribution of the Pontificate of John Paul II on Ecumenism and Christian Unity. Roma: Pontificia Università Urbaniana, 2003.

McDonald, Kevin M. P. “The Legacy of Pope John Paul II: Ecumenical dialogue.” In The Legacy of John Paul II, edited by Michael A. Hayes and Gerald O’Collins, 110–128. New York, London: Burns and & Oates, 2008.

Moskałyk, Jarosław. “Jana Pawła II otwartość na chrześcijański Wschód.” Teologia Praktyczna 10 (2009): 159–170.

Návštěvy Jana Pavla II. u nás. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

Nowosad, Sławomir. “John Paul II’s Ecclesiology of communio as a Gift to the World.” Roczniki Teologii Dogmatycznej 4 (59) (2012): 167–189.

“Synodus episcoporum. Relatio finalis: Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrant pro salute mundi (7 December 1985).” In Enchiridion Vaticanum 9: Documenti ufficiali della Santa Sede 25.1.1983 – 14.12.1985, edited by Bruno Testacci and Guido Mocellin, 1779–1818. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1991.

Świeżawski, Stefan. “Jan Hus—heretik nebo předchůdce Druhého vatikánského koncilu. Studie 5 (1986), 107: 346–353.

Wicks, Jarred. “Pope John. Paul. II. and Lutherans: Actions and Reactions.” In “The Legacy of Pope John Paul II: Ecumenical dialogue.” In The Legacy of John Paul II, edited by Michael A. Hayes and Gerald O’Collins, 132–202. New York, London: Burns and & Oates, 2008.

Zyzak, Wojciech. “Święty Jan Paweł II o duchowości chrześcijańskiego Wschodu.” Polonia Sacra 21 (2017), 1: 165–182.

Published
2019-11-07
Section
Articles