Family Determinants of Young People’s Attitudes Towards Pornography. A Research Report

  • Joanna Dworakowska The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences
Keywords: youth; attitude; pornography; family

Abstract

Pornography is among the phenomena which have not been clearly defined in the subject literature yet. The ambiguity of the phenomenon promoted in contemporary social and cultural reality and its normalization causes that it can be interpreted and evaluated in many different ways. Available research and analyses lack any approach that would describe how pornography affects the development and behavior of youth in different care and upbringing environments.

This article aims to discuss the results of the author’s study related to family determinants of youth’s attitudes towards pornography. The author’s intention is to initiate a discussion and a further study of this topic. The study was based on a sample of 127 students. To obtain empirical data, a survey questionnaire created by the author was used. Through this analysis, an attempt was made to find answers to the question if selected variables of a family environment (the type of parental relationship, type of parenting style in a family, a sense of emotional support from parents, values adopted by parents) differentiate a youth’s attitudes towards pornography in cognitive, emotional and behavioral aspects.

References

Bryant, Jennings, Dan Brown. “Uses of Pornography.” In Pornography: Research Advances and Policy Considerations, edited by Dolf Zillmann, Jennings Bryant, 25–55. Hove−London −New Jersey: Lawrence Erlbaum 1989.

Fagan, Patrick. Wpływ pornografii na jednostkę, małżeństwo, rodzinę i społeczeństwo [The Influence of Pornography on the Individual, Marriage, Family and Society], Poznań: Wydawnictwo Fundacja “Głos dla Życia”, 2010.

Jakubowski, Tadeusz. “Zagrożenia w dziedzinie płciowości—pornografia” [Threats in the Area of Sexuality—Pornography]. Katecheta no. 7–8 (1999): 37–43.

Kornas-Biela, Dorota. “Wpływ pornografii na rozwój osobowości człowieka.” In Dział Ekspertyz Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu, Pornografia—zagrożenia dla rodziny i społeczeństwa [“The Influence of Pornography on the Development of Human Personality,” in: Department of Expertise at the Office of Information and Documentation at the Senate Chancellery, Pornography Threatens the Family and Society], 12–30. Warsaw: Wydawnictwo Kancelaria Senatu Biuro IiDS, 1999.

Lew-Starowicz, Zbigniew. Encyklopedia erotyki [Encyclopedia of Erotics]. Warsaw: Muza, 2004.

Lew-Starowicz, Zbigniew. Seks w sieci i nie tylko… [Network Sex and Much More]. Kraków: Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Łaciak, Beata. Świat społeczny dziecka [The Child’s Social World]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 1998.

Łukaszek, Maria. Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy) [Tough Youth. Socialization Determinants of Young People’s Sexual Behavior (Based on Research on the Juveniles of the Voluntary Labor Corps)]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

Mądrzycki, Tadeusz. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw [Psychological Correctness in Shaping Attitudes]. Warsaw: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977.

Mcnair, Brian. Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania [Sex, Democratization of Lust and the Media, meaning Cultural Nudity]. Translated by Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Muza, 2004.

Mika, Stanisław. Psychologia społeczna [Social Psychology]. Warszawa: PWN, 1987.

Nowak, Stefan. Teorie postaw [Theories of Attitudes]. Warszawa: PWN, 1973.

Obuchowska, Irena, Andrzej Jaczewski. Rozwój erotyczny [Erotic Development]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2002.

Rodan, Andrzej. Historia erotyki, vol. 1: Pornografia [History of Erotics, vol. 1. Pornography]. Łódź: Wydawnictwo Garmond A.G., 1996.

Published
2019-10-30