Selected Aspects of the Relationship Between Theology and the Natural Sciences

  • Paweł Tambor The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: theology; science; methodology; cosmology

Abstract

The article is an elaboration and a critique of certain aspects of the discussion on the relationship between theology and the natural sciences, with special consideration given to the methodological level. In the paper, I will show that in the domain of the natural sciences, there is a crucial and substantial evolution of methodology in terms of the scientific explanation, theories of truth, methods for justifying scientific hypotheses, etc. I will point out the specific loci where theology can effectively meet science, conserving, however, its autonomy and specificity. Modern cosmology is presented as a special case study in this discussion.

References

Anderwald, Andrzej. Teologia a nauki przyrodnicze [Theology and the Natural Sciences]. Opole: Ed. Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2007.

Balashov, Yuri V., Alex Rosenberg. Philosophy of Science. London: Routledge, 2007.

Chmielewski, Adam. Filozofia Poppera [Popper’s Philosophy]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.

Hajduk, Zygmunt. Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa [Philosophy of Nature. Natural Science Philosophy]. Lublin: TN KUL, 2004.

Heller, Michał. Nowa fizyka i nowa teologia. III [The New Physics and New Theology. III]. Kraków: Copernicus Center Press, 2014.

Hobson, Michael P. Bayesian Methods in Cosmology, edited by Michael P. Hobson, Andrew H. Jaffe, Andrew R. Liddle, Pia Mukherjee, David Parkinson. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 (doi:10.1017/CBO9780511802461).

Kaucha, Krzysztof. “Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej” [The Metaphysical Argument in Fundamental Theology]. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46, no 1 (2013): 52–64.

Kragh, Helge. Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii [Great Speculations. Theories and Unsuccessful Revolutions in Physics and Cosmology]. Translated by Tomasz Lanczewski. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

Lambert, Dominique. Ryzykowne spotkanie teologii z nauką [A Risky Meeting between Theology and Science]. Translated by Paloma Korycińska. Kraków: OCLC, 2018.

Lemańska, Anna. “Filozofia przyrody a teologia.” In Przyrodoznawstwo—Filozofia—Teologia [“Natural Philosophy and Theology.” In: Nature Studies—Philosophy—Theology], edited by Jacek Meller, Adam Świeżyński, 167–78. Warszawa: UKSW, 2010.

Lennox, John C. God’s Undertaker. Oxford: Lion Book, 2009.

Łukasiewicz, Dariusz. Opatrzność Boża, wolność, przypadek [Divine Providence, Freedom, Coincidence]. Kraków–Poznań: W drodze, 2014.

McGrath, Alister. Nauka i religia [Science and Religion]. Translated by Marek Chojnacki. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999.

Mutschler, Hans-Dieter. Fizyka i religia [Physics and Religion]. Translated by Józef Bremer. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

Olszewski, Adam. “Punkty styczności pomiędzy teologią a nauką.” In Teologia nauki [“Meeting Points between Theology and Science.” In: Theology of Sciences], edited by Janusz Mączka, Piotr Urbańczyk, 95–108. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

Rahner, Karl. Pisma wybrane [Selected Writings]. Translated by Grzegorz Bubel, vol. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

Ratzinger, Joseph. Prawda w teologii [Truth and Theology]. Translated by Magdalena Mijalska. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.

Ruben, David-Hillel. Explaining Explanation. London–New York: Routledge, 2004.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa [Christian Credibility], vol. I. Lublin: TN KUL, 1994.

Seweryniak, Henryk. “Zarys koncepcji teologii fundamentalnej” [“An Outline of Fundamental Theology’s Concepts”]. Studia Płockie (1993): 9–15.

Swinburne, Richard. The Existence of God. Clarendon Press, 2004 (doi:10.1093/acprof:oso/ 9780199271672.001.0001).

Walczak, Monika. Racjonalność nauki [Scientific Rationality]. Lublin: TN KUL, 2006.

Walczak, Monika. “Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?” [“Is Interdisciplinary Knowledge Possible?”]. Zagadnienia Naukoznawstwa 1(207) (2016): 113–26.

Węcławski, Tomasz. “Metodologia teologii” [“Theological Methodology”]. Poznańskie Studia Teologiczne 18 (2005): 7–24.

Życiński, Józef. Elementy filozofii nauki. Wydanie II [Elements of the Philosophy of Science. II Edition]. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

Published
2019-10-30

Most read articles by the same author(s)