Methodists in Lublin (1953-2018). 65 Years of Pastoral Work and Ecumenical Dialogue

  • Mariusz Orłowski Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: Methodism; The United Methodist Church in Poland; Methodists in Lublin; ecumenism

Abstract

The origins of Methodism in Lublin are connected with the person of Michał Rud (1907-1998), who for many years was a local preacher of the Methodist Church in Lublin. At the beginning he organized Methodist services in his private apartment at 12 Kresowa Street and in 1993 led to the opening of the Methodist Church chapel at 5 Borelowskiego Street. After the death of Michał Rud in 1998 the activity of the Methodist Church in Lublin lost its initial impetus and gained momentum only from 2010 in connection with the activity of rev. Dariusz Zuber. After rev. Dariusz Zuber took over the parish in Olsztynek in 2011 the development of Methodism in Lublin again lost its dynamics.

References

Armia Zbawienia przemaszeruje przez Lublin, „Kurier Lubelski” z 16-18 września 1988, nr 181 (7927), s. 8.

Benedyktowicz W., Długie życie. Pamięci Włodzimierza Sobolewa, „Pielgrzym Polski” 1965, nr 9, s. 87-88.

Benedyktowicz W., Współpracownicy Jana Wesleya, „Pielgrzym Polski” 1962, nr 11, s. 106-108.

Debata ekumeniczna: krzyż powinien jednoczyć, www.ekai.pl/debata-ekumeniczna-krzyz-powinien-jednoczyc/ (17.01.2018).

Drozd-Orłowska M., Lublin. Z kroniki zboru, „Pielgrzym Polski” 2011, nr 5/6 (859/860), s. 25-26.

Grzesik J., Wspomnienia o Michale Rudzie, mps.

Grześkowiak A., Ekumenizm w Lublinie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987, nr 3 (19), s. 92-94.

Gulińska O., Gościniec protestancki. O aktualnej działalności Ekologicznego Klubu UNESCO opowiada Przemysław Kuśmierczyk, „Opornik. Gazeta Obywatelska” 2008, nr 8 (35), s. 14.

Jan Wesley o swoim nawróceniu, „Pielgrzym Polski” 2003, nr 5 (763), s. 9.

Kamiński Z., Kartki z kroniki warszawskiego zboru, „Pielgrzym Polski” 2011, nr 1/2 (855/856), s. 20-22.

Koncerty Armii Zbawienia, „Sztandar Ludu” z 19 września 1988, nr 219 (13606), s. 5.

List kondolencyjny bpa Abla, mps.

List kondolencyjny ks. inf. Bogusława Wołyńskiego, mps.

Markowski W., „Na początku było Słowo…”, w: Kalendarz Ekumeniczny 2002. Na początku było Słowo (J 1,1a), red. J. Wojtysiak i in., Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Lublin–Sandomierz 2002.

Maszynopis ze wspomnieniami o M. Rudzie jego dzieci (Elżbiety, Olgierda i Aleksego Rudów), bez tytułu, Warszawa, 12 stycznia 2018.

Miesięczny Informator Parafialny Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie, nr 181/3/2011.

„Moje całe życie jest związane z Kościołem…”, „Pielgrzym Polski” 2000, nr 4(726), s. 21-23.

„Moje całe życie jest związane z Kościołem…”, „Scriptores Scholarum” 2000, nr 1(26), s. 29-31.

Nasze sprawy, „Pielgrzym Polski” 1949, nr 9, s. 124.

Ner M., Listopadowe nabożeństwo ekumeniczne w kościele luterańskim, www.lublin.luteranie.pl/ 2013/12/listopadowe-nabozenstwo-ekumeniczne-w-kosciele-luteranskim/ (17.01.2018).

Noc na oddziale. Z ks. Wacławem Hryniewiczem rozmawiali Maciej Müller i Tomasz Ponikło, www.prasa.wiara.pl/doc/733188.Noc-na-oddziale/2 (17.01.2018).

Nowy rozdział pracy kościelnej w Lublinie, „Pielgrzym Polski” 1993, nr 12 (650), s. 36.

Orłowski M., Drozd-Orłowska M. (red.), Siostra Stanisława Andronowska i jej ekumeniczne dzieło. Lubelska Szarytka we wspomnieniach nierzymskokatolików, Signa Temporis, Podkowa Leśna 2010.

Orłowski M., Ekumeniczne Stowarzyszenie Charytatywne „Unitas”, w: Kalendarz Ekumeniczny 2002. Na początku było Słowo (J 1,1a), red. J. Wojtysiak i in., Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Lublin–Sandomierz 2002, s. 146-147.

Orłowski M., Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 w Lublinie okiem uczestnika, „Pielgrzym Polski” 2013, nr 1/2 (879/880), s. 18-19.

O szkole, www.metodysci.com.pl/o-szkole (17.01.2018).

Puślecki E., Przedmowa do wydania polskiego, w: Zasady Socjalne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Wydawnictwo „Pielgrzym Polski” b.m.w. b.r.w., s. 5-7.

Reszka P., List do chrześcijan (niektórych), „Gazeta Wyborcza. Lublin” z 6 października 2005, s. 1.

Rud M., Wrażenia z konferencji teologicznej, „Pielgrzym Polski” 1972, nr 4, s. 38-39.

Śp. Brat Michał Rud, „Pielgrzym Polski” 1998, nr 7/8 (705/706), s. 31.

The Salvation Army. Polska 1988, Zakład Poligraficzny Kościoła Metodystycznego, Warszawa 1988.

Uljasz A., Pierwsze nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, www.lublin. luteranie.pl/2013/12/pierwsze-nabozenstwo-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/ (17.01.2018).

Uljasz A., Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010. Nabożeństwo ekumeniczne, www.lublin. uteranie.pl/2013/12/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2010-nabozenstwo-ekumeniczne/ (17.01.2018).

Wernisaż wystawy „Afganistan”, www.kurierlubelski.pl/artykul/381037,imprezy-w-czwartek-w-lubli nie-i-regionie,id,t.html (17.01.2018).

Published
2019-08-27
Section
Articles