Grzegorz Moczygęba OFM (1888-1951) – a Franciscan Pastoral Minister and Author

  • Marcin Dąbrowski Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: Grzegorz Moczygęba; franciscanism; periodicals; tertiaries; pastoral work; Silesia

Abstract

The Age of Enlightenment saw the emergence of written press that provided information as well as propagated certain opinions. Among others, also the Catholic Church, that means various organisations within it, used written word for evangelisation and pastoral work.

This article presents the life and literary work of Grzegorz Moczygęba, a Franciscan and an ardent minister to the Third Order of St. Francis. For seventeen years he was a member of the province of St. Hedwig, with its provincial house in Bresslau, but in 1923 he chose to move to the newly reborn ‘reformed’ province of the Immaculate Conception. He devoted his life to pastoral ministry to Franciscan tertiaries, a fact well reflected in his multiple publications. For several years he was also an editor of periodicals published by his province.

A brief characteristic of Grzegorz Moczygęba writings shows his good grounding in theology, culture and politics as well as his grasp of contemporary social changes. The variety of topics he covered in his writings made them useful not only for Franciscan tertiaries but also for all those, who had a deeper interest in the life of the Church and personal spiritual growth.

References

Biesok E., W służbie Trzeciemu Zakonowi, http://prowincja.panewniki.pl/w-sluzbie-trzeciemu-zako nowi,artykul,340,s,sub2.html (dostęp: 26.02.2018).

Grzyśka B., Do czytelników, „Szkoła Seraficka” 9(1934), z. 1, s. 2-4.

Historia naszej Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny, w: „Kalendarz Franciszkański na rok jubileuszowy 1935”, Katowice 1934, s. 35-36.

Kiełbasa A., Początki prasy katolickiej na Śląsku, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 3, red. J. Walkusz, Lublin 2004, s. 21-31.

Kurowski B.B., Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi na Śląsku (1887-1939), Wrocław 1997.

Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 1998.

Mocigemba M.M., Moczygęba (Mocigęba, Moczygemba) Paweł Grzegorz, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 285-286.

Moczygęba G., „Proszę o głos!”, „Szkoła Seraficka” 26(1931), z. 10, s. 318-320.

Moczygęba G., Wykład Reguły tercjarskiej, „Głos św. Franciszka” 19(1926), z. 1, s. 25-27; „Szkoła Seraficka” 20(1927), z. 1, s. 11-14.

Sobota K., Na drogę, „Szkoła Seraficka” 19(1926), z. 4, s. 3-4.

Szteinke A.J., Reformackie korzenie Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, „Szkoła Seraficka. Seria nowa” 1(2008) [red. A. Barciak, W.J. Sztyk, Katowice- Panewniki 2008], s. 9-52.

Tomczak S.B., Moczygęba Grzegorz Paweł, w: Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 326-328.

Tomczak S.B., Zarys dziejów Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (1923-1991), „Szkoła Seraficka. Seria nowa” 1(2008) [red. A. Barciak, W.J. Sztyk, Katowice-Panewniki 2008], s. 75-130.

Published
2019-08-27
Section
Articles