Ethical and Vocational Problems of a Social Worker in Working with Homeless People

  • Marian Z. Stepulak The State University of Applied Sciences in Płock
Keywords: professional competences; moral qualification; homeless person; social worker; interpersonal relations

Abstract

In this article, the issue of homelessness in the aspect of its definition, causes and typology was subjected to scientific reflection at the beginning. Subsequently, the subject of scientific analysis became the ethical and moral problems of a social worker in interpersonal relations with the homeless. Ethical principles and norms are first of all in the Code of Ethics of Social Workers and Social Assistance Workers of the Polish Federation and in the Ethical Code of the Polish Society of Social Workers. In addition, a social worker must achieve many goals. One of such goals is continuous ethical and moral improvement as well as personality improvement. The second area of formation of a social worker is professional qualifications, which assume the following principles: a) the principle of operation for the good and respect of the charges; b) the principle of fidelity and responsibility; c) the principle of honesty and integrity; d) the principle of justice; e) the principle of respect for human rights and human dignity.

References

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
Barabas M., Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci – komunikat z badań, „Wychowanie na co Dzień” 2011, nr 3 (210), s. 26-30.
Bednarek D., Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Byra M., Parchomiuk S., Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Praca Socjalna” 26(2011), nr 2, s. 23-37.
Chańko A., O potrzebie poczucia koherencji u osób bezdomnych, „Praca Socjalna” 28(2013), s. 116-120.
Cudak H., Makrospołeczne dysfunkcje a zagrożenia we współczesnej rodzinie, w: Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie, red. S. Bębas, E. Kielska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2014, s. 167-173.
Duda M., Bezdomność – wyzwanie moralne społeczeństwa, w: Przestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala, Biblos, Tarnów 2010, s. 373-385.
Durkheim E., Próba określenia zjawisk religijnych, „Biblioteka Samokształcenia”, Warszawa 1903.
Gierek P., O ludziach niechcianych – wykluczonych i marginalizowanych, „Praca Socjalna” 25(2010), s. 22-53.
Jaździkowski M., Syndrom bezdomności, „Świat Problemów” 2000, nr 6(89), s. 4-7.
Kinal A., Bezdomność jako wyzwanie dla społeczności lokalnej, „Rocznik Lubuski” 29(2003), cz. 1, s. 193-206.
Klebaniuk J., Fenomen nierówności społecznych, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007.
Klebaniuk J., Oblicza nierówności społecznych, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007a.
Kulka B., Ludzie bezdomni – jak możemy im pomóc? w: Środowiska specjalnej troski, red. M. Kalinowski, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2003, s. 45-53.
Kusy M., Świat społeczny bezdomnych kobiet, „Praca Socjalna” 27(2012), s. 140-146.
Lech A., Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2007.
Pałczyński J., Anomia, w: Słownik psychologii, red. J. Siuta, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 27.
Piechowicz M., Bezdomność jako problem społeczny i indywidualny – możliwości profilaktyki, „Resocjalizacja Polska” 2012, nr 3, s. 327-340.
Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Sierpowska I., Sytuacja prawna osoby bezdomnej w Polsce, „Praca Socjalna” 26(2011), s. 84-105.
Sikora K., Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów, „Roczniki Psychologiczne” 16(2013), nr 4, s. 587-601.
Stepulak M.Z., Kowalski W., Zjawisko bezdomności w świetle teorii i badań w Lublinie i województwie lubelskim, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2015.
Stepulak M.Z., Psycholog jako zawód zaufania społecznego, TN KUL, Lublin 2007.
Stepulak M.Z., Wybrane problemy etyczno-zawodowe w pracy socjalnej, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2012.
Published
2019-07-27
Section
Articles