Education in Social Work in the John Paul II Catholic University of Lublin Prisoners Residing on Prison in Lublin

  • Mirosław Kalinowski Institute of Family Studies, Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: social work; prisoners; streetworking

Abstract

Education in social work prisoners residing on prison in Lublin provides a summary of activities to start teaching process. In the first part of the indicated on the personalistic social order as the foundation of human activity, in which human dignity itself is the value and its not cross out by any human action. The second part shows the map of action taken, the whole process of organizational and logistical to get the inauguration of the matriculation 36 prisoners students.

References

Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 2004.
Borutka T., Wal J., Zarys socjologii religii. Materiały studyjne, Kraków 2012.
Durbin M., The Empowerment Process: Centering Social Ministry in the Life of the Local Christian Community, New York 1994, s. 35-47.
Henning R., Katholische Soziallehre, w: A. Klose, W. Mantl, V. Zsifkovits (Hrsg.), Katholisches Soziallexikon, Innsbruck–Wien– München 1982, s. 1306-1317.
Himes K., Responses to 101 Questions on Catholic Social Teaching, New York 2002.
Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, Warszawa 1999.
Jęczeń J., Lelonek-Kuleta B. (Hrgs.), Die Grenzen des Streetworkings, Sandomierz–Lublin–Eichstätt–Ingolstadt 2013.
Jęczeń J., Lelonek-Kuleta B. (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz 2012.
Jęczeń J., Niewiadomska I., Kształcenie więźniów na kierunku praca socjalna, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 3, s. 35.
Kalinowski M., Towarzyszenie w cierpieniu. Posługa hospicyjna, Lublin 2002.
Kalinowski M., Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad życia społecznego w ruchu hospicyjnym, Lublin 2007.
Koperek J., Standardy kształcenia pracowników socjalnych w szkolnictwie europejskim, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wezwania przed pracą socjalną, Sandomierz 2012, s. 11-30.
Kupny J., Katolicka nauka społeczna, w: M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem, Lublin 2006, s. 440-453.
Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
Massaro T., Shannon T. (Eds.), American Catholic Social Teaching, Collegeville 2002.
Nagórny J., Fundamentalne zasady życia społecznego, w: M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś, Lublin 1999, s. 381-387.
Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie współczesnym. Świat i wspólnota, t. 1, Lublin 1998.
Olejnik S., Teologia moralna szczegółowa. Moralność życia społecznego, Warszawa 1970.
Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993.
Piwowarski W., Zasada pomocniczości a demokracja życia kościelnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 35(1988), z. 6, s. 5-20.
Piwowarski W., Zasada pomocniczości w życiu Kościoła, CTh 1971, nr 4, s. 5-23.
Rauscher A., Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Köln 1975.
Skorowski A., Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach moralno-społecznych, Warszawa 1994, s. 46-47.
Skorowski H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996.
Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994.
Vitillo R., Catholic Social Teaching: Hearing the Cry of the Poor: Service and Advocacy Keynote Address At New England Conference of Social Ministries, Naragansett 1997.
Zsifkovits V., Subsidiaritätsprinzip, w: A. Klose, W. Mantl, V. Zsifkovits (hrsg.), Katholisches Soziallexikon, Innsbruck–Wien–München 1982, s. 2994-3000.
Published
2019-06-28
Section
Articles