Social Work in the Institute of Family Science and Social Work at the John Paul II Catholic University of Lublin. History, Paradigm, Innovations

  • Jarosław Jęczeń Institute of Family Studies, Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: social work; family science; person; streetworking; innovations

Abstract

Identity of ideas, phenomena and things are made up of history, paradigm and innovativeness. This is a profound methodological truth which should also be employed in social work related issues. It is then followed by definition coining process which culminates in the attempt for social work’s elementum constitutivum. This involves hermeneutics as a phenomenon (knowledge and science) as well as comprehension, explanation and interpretation process of all the symbols which lead to a discovery of meaningful sense. Thus defined hermeneutics is truth-associated and eventually it is a person-creating factor, since it finds its fulfilment only in a person. Mysterium personae – the person’s world delineates methodological examination in the field of social work; this is where a person is understood the ultimate good in the homo homini relation. This publication, for obvious reasons contains draft and synthetic sketches only.

References

Bartnik Cz. S., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 1994.
Bartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 2000.
Chmielecka E. (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010.
Galarowicz J., Imię własne człowieka. Klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996.
Jęczeń J., Gry komputerowe jako świadome działanie człowieka, w: J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak(red.), Hazard i uzależnienia wirtualne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 75-91.
Jęczeń J., Mass media – nowy obszar pracy socjalnej, w: K. Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011, s. 195-206.
Jęczeń J., Nowe technologie w pracy socjalnej, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 77-95.
Jęczeń J., Praca socjalna – nowy kierunek studiów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3(58): 2011, s. 343-346.
Jęczeń J., Streetworking online?, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 149-161.
Jęczeń J., Streetworking – uczestnictwo czy alienacja?, w: J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta (red.), Granice streetworkingu, Lublin: Polihymnia 2013, s. 15-36.
Jęczeń J., Wspólnototwórcza rola środków społecznego przekazu w rodzinie, w: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako kościół domowy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 613-624.
Kantowicz E., Praca socjalna w Europie, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2008.
Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin: RW KUL 1997.
Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 1995.
Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1996.
Wojtyła K., Segno di contraddizione. Esercizi nel Vaticano, Roma-Vaticano, Sede Apostolica 5-12 III 1976, Milano: Vita e Pensiero 1977.
Wojtyła K., Znak sprzeciwu, Paryż: Éditions du Dialoque 1980, Znaki Czasu.
Published
2019-06-28
Section
Articles