Colonel Łukasz Ciepliński (1913–1951) as a Personal Pattern in the Christian Formation of Men. A Study Based on His Prison Grips

Keywords: Łukasz Ciepliński, men's spirituality, personal model

Abstract

English translation. The original article can be found here

The article presents the personality and spirituality of the Polish soldier, Colonel Łukasz Ciepliński (1913–1951), as a personal role model for contemporary men. The main source is secret messages written by him from a prison cell, which are an extremely valuable document about this character. The article presents the personality and male characteristics of a Polish officer: internal integration, maturity, bravery, care for others. There are also signs of the great respect he had for family values, for he was himself a husband and father. Another issue is his Christian spirituality: in suffering, like many prominent figures of the Church, he shows an extraordinary increase in theological virtues (faith, hope and love) as well as union with Christ and readiness for martyrdom.

References

Baron, Arkadiusz, Świętość a ideały człowieka, (Kraków: Wydawnictwo WAM 2013).

Bly, Robert. Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach, trans. J. Tittenbrum. Poznań: Wydawnictwo “Rebis,” 1993.

Brzęk, Gabriel “Dewajtis”. Wierny przysiędze. O Łukaszu Cieplińskim „Pługu” komendancie IV Komendy Głównej WiN. Lublin: Wydawnictwo “Lubelskie,” 1991.

Chlewiński, Zdzisław. Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność. Poznań: Wydawnictwo “W drodze,” 1991.

Chmielewski, Marek. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001.

Chojnacki, Mieczysław. “Zbrodnia.” Polska Zbrojna 2021, special issue 2.

De la Potterie, Ignace SJ. Męka Jezusa Chrystusa według ewangelii Jana, trans. T. Kukułka. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Jacyna, Jan. O powinnościach i prawach uczniów Korpusu Kadetów. Warszawa: [s.n.], 1920.

Jakimek-Zapart, Elżbieta. Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana,” 2008.

Jakimek-Zapart, Elżbieta. Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci. Warszawa: Wydawnictwo IPN, 2020.

Kafel, Salezy, ed. Antologia mistyków franciszkańskich, vol. 4. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1991.

Kluz, Stanisław. W potrzasku dziejowym. WiN na szlaku AK. Rozważania i dokumentacja. Londyn: Wydawnictwo “Veritas,” 1976.

Kołakowski, Andrzej. “Koncepcja wychowania obywatelskiego Fryderyka Wilhelma Foerstera w kontekście katolickiej etyki społecznej.” Pedagogika 27 (2018), 2: 75–88.

Krakowiak, Czesław. “Męczennicy. II. Kult od starożytności do Soboru Watykańskiego II.” In Encyklopedia katolicka, ed. E. Ziemann, t. 12, 680–682. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Kurtyka, Janusz. “Słowo wstępne.” In Elżbieta Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, 4–5. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana,” 2008.

Lejeune, Philippe. „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, trans. Agnieszka Karpowicz, Magda, Paweł Rodak. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

Lisowski, Witold. “Polskie Korpusy Kadetów w latach 1981–1939.” Rozprawy z Dziejów Oświaty 22 (1979): 83–109.

Maj, Józef Roman. Polska zwycięży. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.

Martini, Carlo Maria. Męka Jezusa Chrystusa według czterech ewangelii, trans. Seweryn Wąsik, Fabian Błaszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.

Ossowska, Maria. Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986.

Pable, Martin. Tajemnice męskiej duszy, trans. Jacek Partyka. Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2009.

Rybicki, Adam. Wąż i gołębica. Męska osobowość a męska duchowość. Lublin: “Gaudium,” 2011.

Słotwińska, Helena. “Biblijne wzory osobowe w katechezie.” Roczniki Liturgiczno-homiletyczne 1 (2010), 2(57): 241–256.

Stogowski, Andrzej. “Filozofia życia w „trzecim wieku”. Poszukiwanie mądrości starzenia się.” In Pozytywna starość, ed. Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska, 66–75. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMP, 2010.

W hołdzie Pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu, Członkom IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Żołnierzom Wyklętym, collective work (no editor). Rzeszów: Stowarzyszenie Komitet Społeczny Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego, 2013.

Warzeszak, Józef. “Maryja a Duch Święty w ujęciu teologów średniowiecznych (VIII–XV w.).” In Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie, Częstochowa, 22–23 maja 1998 roku, ed. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv., rev. Teofil Siudy, Krzysztof Kowalik SDB, 67–106. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 1999.

Zator-Przytocki, Józef. Pamiętniki. Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza “Aspekt,” 1987.

Published
2023-06-02