Four Decades of the Catechism of the Catholic Church and its Significance for Polish Catechesis

Keywords: Catechism of the Catholic Church, catechesis, education

Abstract

English translation. The original article can be found here

This year we are celebrating the fortieth anniversary of the publication of the Catechism of the Catholic Church. The document, awaited many years by believers, contained a popularly outlined interpretation of the most important principles of faith, morals, worship and prayer. The purpose of this article is to analyse the significance of this document for the catechetical activities of the Catholic Church in Poland over the past four decades since its publication. The previous Roman Catechism served the Church for more than 400 years. A new document of such stature was to lead to a radical revision of the aims of catechesis, the prominence of its most important contents and the improvement of its methodological instrumentarium. The article will answer the following questions: “Has there really been a religious revival in the stages of adapting the Catechism of the Catholic Church to the realities of the local community of the Polish Church;” “Has it become the basis for a deeper reflection on the current state of catechesis?” It will also be important to answer the question: “Has there been a real popularisation of this document in Polish ecclesial, cultural and educational spaces?”

References

Bajerowa, Irena. “Od Trydentu do Vaticanum Secundum. Porównanie języka dwóch katechizmów.” In Język katechezy, ed. Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna), 136–151. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2008.

Bartnik, Czesław. “Wartości chrześcijaństwa.” In Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, ed. Marian Rusecki, Edward Pudełko, 278. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1995.

Benedykt XVI. “W trosce o wiarę i kult Eucharystii. 19 IX – Do nowo mianowanych biskupów.” L’Osservatore Romano 11–12 (2005): 26.

Benedykt XVI. “Motu proprio Benedykta XVI w sprawie zatwierdzenia i publikacji Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.” L’Osservatore Romano 9 (2005): 11–12.

Benedykt XVI. “Św. Tomasz z Akwinu (III). Katecheza podczas audiencji generalnej 23.06.2010”. L’Osservatore Romano 8–9 (2010): 54.

Benedykt XVI. List apostolski w formie motu proprio „Porta fidei” ogłaszający Rok Wiary. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.

Charytański, Jan i Andrzej Spławski, red. Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowana na zlecenie Komisji Episkopatu polski ds. Wychowania katolickiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999.

Czarnecka, Katarzyna. “Odpowiedzi katechizmowe jako sposób popularyzacji nauczania Kościoła. Uwagi o języku katechizmu «Youcat».” Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 20 (2013): 103–118.

Falkowski, Marcin. “Przewodnie myśli Podstawy programowej katechezy z 2010 roku.” In Programy nauczania religii i katechetyczne (1920-2020), ed. Roman Ceglarek, Kazimierz Misiaszek, Albert Wołkiewicz, 345–364. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2021.

Goliszek, Piotr. “Katechizm.” In Leksykon katechetyczny, ed. Jan Kochel, Jerzy Kostorz, 352. Kielce: Jedność, 2022.

Jan Paweł II. “Konstytucja apostolska «Fidei depositum» ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego”. L’Osservatore Romano 14 (1993): 2.

Jan Paweł II. “Nowy katechizm darem dla wszystkich”. L’Osservatore Romano 14 (1993): 7.

Jarmoch, Edward. „Religijność indywidualna Polaków”. W Kościół i religijność Polaków 1945-1999, ed. Witold Zdaniewicz, Tomasz Zembrzuski, 394. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2000.

Jędrzejski, Michał. Nowa ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021.

“Katechizm Kościoła Katolickiego”. Poznań: Pallottinum. Dostęp 29.05.2022. https:// praweksiazki.pl /wiara-ojcow/8187-katechizm-kosciola-katolickiego-wydanie-kieszonkowe-twarda-oprawa-9788370146979.html.

Kiciński, Andrzej. Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2020.

Kiciński, Andrzej. “Rozwój dyrektoriów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971-1997-2020).” Roczniki Teologiczne 67 (2020): 11–27.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. “Programy i podręczniki do nauczania religii”. Dostęp 29.05.2022. https://katecheza.episkopat.pl/kwk/programy-ipodreczniki.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.

Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.

Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1997.

Korgul, Marek. “Prace nad nowa podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.” In Programy nauczania religii i katechetyczne (1920-2020), ed. Roman Ceglarek, Kazimierz Misiaszek, Albert Wołkiewicz, 383–418. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2021.

Korgul, Marek i Jarosław Kowalczyk. Działalność Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w latach 2010-2020. Wrocław: Wydawnictwo Drukarnia Kokociński, 2021.

Kostorz, Jerzy. „Wprowadzenie”. W Katechizm dla średnio zaawansowanych, red. Jerzy Kostorz, Zdzisław Pytka, Piotr Bechta, 8. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2021.

Królikowski, Janusz. Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1996.

Łabendowicz, Stanisław. Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.

Milerski, Bogusław. “Odnowienie umysłu, czyli o refleksyjnym charakterze kształcenia religijnego.” In Świat idei edukacyjnych, red. Władysława Szulakiewicz, 179–193. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.

Murawski, Roman. “Katechizm a katechizacja w Polsce”. Ateneum Kapłańskie 87 (1995), 1 (515): 23–32.

Napieralski, Maciej. O nowym katechizmie. Poznań: Pallottinum, 1994.

Noworolnik, Czesław i Marian Zając, ed. W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1997.

Offmański, Andrzej. W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum,” 2000.

Panuś, Tadeusz. Główne kierunki katechetyczne XX wieku. Kraków: Wydawnictwo „M”, 2001.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dyrektorium o katechizacji. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2020.

Ratzinger, Joseph. “Aktualność doktrynalna Katechizmu Kościoła Katolickiego.” L’Osservatore Romano 3 (2003): 48–54.

Ratzinger, Joseph. “Wprowadzenie.” In Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, trans. Roman Murawski, 9–11. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2005.

Rzeszowski, Wojciech. Odnowa katechezy. Warszawa: Missio-Polonia, 2001.

Sujka, Andrzej, ed. Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Warszawa: Verbinum, 1994.

Szpet, Jan. “Powstanie i główne założenia podstawy programowej katechezy z 2001 roku.” In Programy nauczania religii i katechetyczne (1920-2020), ed. Roman Ceglarek, Kazimierz Misiaszek, Albert Wołkiewicz, 277–314. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2021.

Tomasik, Piotr. “Katechetyka fundamentalna.” In Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. Józef Stala, 199–326. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2003.

Youcat. Jugendkatechismus der Katholischen Kirche. Monachium: Pattloch Verlag, 2011.

Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2011.

Published
2023-06-02