Young People's Expectations Towards a High School Catechist − Research Report

Keywords: religion at school, religion teacher, catechist, young people

Abstract

English translation. The original article can be found here

Religion teachers play a unique role in educating the young generation. In addition to the tasks assigned to all teachers in general, they are to support students in their spiritual development, conditioning their ability to understand themselves, build their own identity, and give meaning to their lives. Catechists face a difficult task, because young people, although they are very interested in religion and spirituality, also have many doubts, questions, and dilemmas in this sphere. The article aims to present the expectations of high school students towards catechists related to their personality traits, skills, psychosocial competencies, and their approach to pupils. Data obtained in a survey conducted with a group of 70 high school graduates show that young people need a catechist whom they can trust in the most important matter, which is the meaning of human life. Thus, they expect catechists to give a credible testimony of faith, have good substantive preparation, treat them subjectively like partners, and are ready to undertake an open dialogue with them.

References

Baniak, Józef. „Katecheza szkolna w opiniach i ocenach młodzieży i rodziców.” Poznańskie Studia Teologiczne 9 (2000): 237–259.

Borda, Michał i Roman Solecki. „Duchowa sfera wychowania w życiu młodzieży.” Studia Redemptorystowskie 15 (2017): 555–570.

Erikson, Erik H. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.

Goliszek, Piotr T. Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Goliszek, Piotr T. „Wychowanie do prawdy w osobowym świadectwie katechety.” In Katecheza w szkole współczesnej, ed. Marian Zając, 183–201. Lublin: Polihymnia, 2010.

Goliszek, Piotr T. „Communicating Faith Through Catechesis.” Studia Pastoralne 9 (2013): 69–70.

Goliszek, Piotr T. „Nauczanie religii w polskich przedszkolach i szkołach publicznych.” Teka Komisji Prawniczej 13 (2020), 2: 177–195.

Jan Paweł II. „W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980”. W Jan Paweł II. Nauczanie papieskie, t. 3, part 1, edited by Eugeniusz Weron, Antoni Jaroch, Florian Kniotek, 731. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1985.

Jedynak, Witold. „Nauczanie religii w polskich szkołach – sukces czy porażka?” Poznańskie Studia Teologiczne 32 (2018): 207–228.

Kiciński, Andrzej. „Formacja katechety na wzór Samuela.” In Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, ed. Stanisław Kulpaczyński, 347–363. Lublin: Polihymnia, 2005.

Krąpiec, Albert. Odzyskać świat realny. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993.

Łobocki, Mieczysław. ABC wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.

Łobocki, Mieczysław. „Niektóre warunki skutecznego wychowania.” Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10 (1995): 7–10.

Łobocki, Mieczysław. Teoria wychowania w zarysie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007.

Łobocki, Mieczysław. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls, 2008.

Milerski, Bogusław i Tadeusz Gadacz, ed. Religia. Encyklopedia PWN, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Osial, Wojciech. „Misja wychowawcza lekcji religii w szkole.” Warszawskie Studia Teologiczne 25 (2012), 2: 269–280.

Tomasik, Piotr. „Nauczanie religii w szkole jako podstawa formacji chrześcijańskiej”. Studia Gdańskie 23 (2008): 179–190.

Zając, Marian. „(R)ewolucja myślenia o katechezie w szkole.” In Katecheza w szkole współczesnej, ed. Marian Zając, 254. Lublin: Polihymnia, 2010.

Zając, Marian. „Wprowadzenie.” In XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, ed. Marian Zając, 9–10. Lublin: Wydawnictwo Natan, 2015.

Zellma, Anna. „Katecheta.” In Leksykon pedagogiki religii. Podstawy, koncepcje, perspektywy, ed. Cyprian Rogowski, 255–258. Warszawa: Verbinum, 2007.

Zubrzycka-Maciąg, Teresa. „Wychowanie moralne we współczesnej szkole.” In Edukacja – w stronę kluczowych wartości, ed. Józef Górniewicz, 9–20. Olsztyn–Białystok: Centrum Badań Społecznych UWM, 2017.

Zubrzycka-Maciąg, Teresa. „Uczeń jako podmiot/przedmiot oddziaływań pedagogicznych we współczesnej szkole.” Edukacja – Technika – Informatyka (2018), 3: 159–164.

Zubrzycka-Maciąg, Teresa i Piotr T. Goliszek. „The Personal Aspect of the Moral and Axiological Upbringing of Children and Adolescents.” Lubelski Rocznik Pedagogiczny 39 (2020), 2: 23–37.

Published
2023-06-02