Selected Third Sector Organizations as an Example of Good Practices and Work to Counteract Social Exclusion

Keywords: social exclusion, help, local environment, public benefit (charitable) organizations

Abstract

Functioning in society can be a difficult experience for an individual. There are many people from different social groups who experience exclusion, marginalization and alienation. This situation is caused by factors that do not always depend on the individual — disability, family of origin, violence, old age, loneliness, and the experience of harm. In order to minimize these unpleasant consequences, many non-profit organizations implement activities aimed at strengthening the potential of individuals at risk of exclusion or isolation in their statutory tasks. The involvement of the local community and the development of the local community is a great support for people in a difficult life situation. Such activities are undertaken by a number of Associations and Foundations, including: the Little Brothers of the Poor Association, Lublin branch, the Catholic Association for Aid to People in Need AGAPE in Lublin, the Ósmy Kolor Tęczy Association from Radzyń Podlaski and the Growing Zone Foundation in Lublin. The aim of the article is to present and characterize the phenomenon of social exclusion and public benefit organizations as well as to present the activities of selected entities from the Lubelskie Voivodeship.

References

Gałązka, Alina, Elementarz III sektora. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Klon/Jawor, 2005.

Golinowska, Stanisława, i Piotr Broda-Wysocki. „Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć”. W Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metod. Wyniki, red.Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska i Irena Topińska, 20–36. Warszawa: IPiSS, 2005.

Grotkowski Michał, Trzeci sektor w Polsce – rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej. Warszawa: FSAP, 2011.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl. Dostęp 29.05.2022. https://spis.ngo.pl/181136-katolickie-stowarzyszenie-pomocy-osobom-potrzebujacym-agape-181136.

Klimczak Wioletta, Grzegorz Kubiński i Ewa Sikora-Wiśniewska. Wykluczenie społeczne w Polsce. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Exante, 2017.

Kroczek Piotr, „Ocena regulacji w prawie Kościoła katolickiego dotyczących profilaktyki społecznej w kontekście prawa polskiego”. W Eliminacja wykluczenia społecznego, red. Małgorzata Duda i Katarzyna Kutek-Sładek, 15–20. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016.

Łuka, Magdalena, i Rafał Pastwa. Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2020.

Mali bracia Ubogich. Dostęp 29.05.2022. https://www.malibracia.org.pl/stowarzyszenie-dla-seniorow/historia-organizacji/.

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,2003.

Porąbaniec Małgorzata, „Działalność organizacyjna osób starszych w środowisku lokalnym”. W Eliminacja wykluczenia społecznego, red. Małgorzata Dudai Katarzyna Kutek-Sładek, 181–190. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016.

Spis instytucji z III sektora w Polsce. Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl. Dostęp 29.05.2022. https://spis.ngo.pl.

Statut Stowarzyszenia „Ósmy Kolor Tęczy”. Dostęp 29.05.2022. https://osmykolor.pl/o-nas/.

Szarfenberg Ryszard, „Pojęcie wykluczenia społecznego”. W Przeciw wykluczeniu społecznemu, red. Małgorzata Duda i Bożena Gulla, 16–27. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2008.

„Ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.” ISAP. Internetowy System Aktów Prawnych. Dostęp 7.10.2022, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf.

Żuraw, Hanna. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: WSNS, 2017.

Published
2022-11-28
Section
Articles