Christian Funeral Rites During the Pandemic

Keywords: Christian funeral, cremation, liturgy during the pandemic

Abstract

As a result of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, Christian funeral rites started to be celebrated based on the introduced restrictions rather than liturgical norms. More and more frequently, funerals were held without a priest or a Mass. Funeral rites connected with body cremation and interring the urn in a grave were often applied. Those customs may continue to affect the method of celebrating funeral rites also after the pandemic. Therefore, special care should be taken in pastoral practice to ensure the proper celebration of Christian funeral rites. In this formation, we should remember that for a Christian, his/her entire life started with Holy Baptism should be a gradual preparation for death viewed in the Paschal dimension as the meeting with God.

References

Abramowicz, Aneta M. „Wolność religijna w czasie pandemii koronawirusa. Ocena rozwiązań polskich”. Studia z Prawa Wyznaniowego 24(2021): 255-278.

Brusiło, Jerzy. „Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019–2022 wobec Eucharystii w epidemii COVID-19”. W Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski. Program duszpasterski na rok 2020/2021. Duszpasterstwo w czasie pandemii, 61-80. Katowice: Instytut Gość Media, 2020.

Chciałkowska, Anna. „Wyjaśnienie problematyki celebracji pogrzebu kościelnego wraz z ujęciem historycznym”. Studia Ełckie 22(2020): 19-34.

Groń, Ryszard. „Kościół wobec kremacji zwłok ludzkich”, Wrocławski Przegląd Teologiczny 8(2000), 2: 99-114.

Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski. Program duszpasterski na rok 2020/2021. Duszpasterstwo w czasie pandemii. Katowice: Instytut Gość Media, 2020.

Krakowiak, Czesław. „Z dziejów liturgii pogrzebu”. W Studia liturgiczne. T. 8. Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, red. Czesław Krakowiak, Waldemar Pałęcki, 11-14. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.

Migut, Bogusław. „Ku pełnemu uczestnictwu w Eucharystii w okresie pandemii”. Roczniki Teologiczne 68(2021), 8: 43-60.

Nowak, Jacek. „Inicjacja chrześcijańska w liturgii pogrzebu”. Łódzkie Studia Teologiczne 26(2017), 2: 189-199.

Ordo exequiarum. Editio tipica. TPV 1969; tłum. pol. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Dodatek do Obrzędów pogrzebu. Obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok. Obrzęd złożenia urny w grobie. Katowice: Wyd. św. Jacka, 2021.

Rakoczy, Bartosz. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2008.

Sawicka, Justyna. „Relacja pomiędzy państwowymi aktami normatywnymi a prawodawstwem Kościoła katolickiego w dobie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce”. W Pandemia COVID-19 wyzwaniem dla tradycyjnych form duszpasterstwa Kościoła w Polsce, red. Dariusz Kwiatkowski, 141-158. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2021.

Sielepin, Adelajda. „Sytuacja graniczna ujawnia ducha. Wyzwania dla świadomości liturgicznej”. W Pandemia Covid-19 wyzwaniem dla tradycyjnych form duszpasterstwa Kościoła w Polsce, red. Dariusz Kwiatkowski, 159-174. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2021.

Soprych, Leszek. „Liturgia pogrzebu i zwyczaje z nim związane na przykładzie wybranej parafii diecezji Metz we Francji”. Liturgia Sacra 25(2019), 1: 137-152.

Suchecki, Zbigniew. Kremacja w kulturach świata. Kraków: Wyd. Salvator, 2009.

Sakowicz, Eugeniusz. „Kremacja”. W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, kol. 1259. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002.

Suchecki, Zbigniew. La cremazione nel diritto canonico e civile. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995.

Pierskała, Rudolf. „Kremacja ciała i pogrzeb katolicki”. W Studia liturgiczne. T. 8. Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, red. Czesław Krakowiak, Waldemar Pałęcki, 79-96. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.

Waleńdzik, Piotr. „Kremacja i inhumacja w kulturach świata oraz obrzędach chrześcijańskiego pogrzebu”. Collectanea Theologica 83(2013), 3: 107-128.

Published
2022-09-16
Section
Articles