The Hierarchical Structure of the Church in the Reflection of Cardinal Stanisław Nagy

Keywords: Stanisław Nagy, the hierarchical structure of the Church, apostolic ministry, apostolic succession, papal primacy

Abstract

The issue of hierarchical structure of the Church was one of the main academic interests of Cardinal Stanisław Nagy SCJ. The article attempts a systematic and at the same time critical evaluation of his research in this field. The paper adopts the following structure: first, the historical and theological context of Nagy’s reflection has been presented; then method he used, the concept of the Church he assumed and the problem of the Church’s genesis have been pointed out. Three further themes are directly related to the hierarchical structure of the Church: apostolate, succession and papal primacy. Finally, the question of the importance of the ecclesiastical hierarchy in the life of the Church and the relationship of the hierarchical priesthood to the universal priesthood of all believers has been posed.

References

Bartynowski, Stanisław. Apologetyka podręczna. Obrona podstaw wiary katolickiej z odpowiedziami na zarzuty, wyd. 5. Warszawa: Wydawnictwo Księży Jezuitów, 1939.

Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. Stanisław Głowa, Ignacy Bieda. Poznań: Święty Wojciech, 1989.

Klausnitzer, Wolfgang. Kirche, Kirchen, Ökumene. Lehrbuch der Fundamentaltheologien für Studierende, Religionslehrer und Religionslehrerinnen. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2010.

Kumorek, Adam. Wiarygodność chrześcijaństwa w pismach kard. Stanisława Nagyego SCJ. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2017.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Synodalność w życiu i misji Kościoła, tłum. A. Sejbuk. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2021.

Myśków, Józef. Zagadnienia apologetyczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986.

Nagy, Stanisław. „Hierarchia kościelna”. W Leksykon teologii fundamentalnej, red. Marian Rusecki i in., 486-488. Lublin–Karków: Wydawnictwo M, 2002.

Nagy, Stanisław. „Niektóre aspekty dzisiejszego traktatu o Kościele”. Collectanea Theologica 30(1959), 1-4: 109-123.

Nagy, Stanisław. „Próba nowego spojrzenia na zagadnienie ustanowienia Kościoła”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 12(1965), 2: 19-36.

Nagy, Stanisław. „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16,18). Studium o widzialnym Kościele. Częstochowa: Wydawnictwo Niedziela, 2009.

Nagy, Stanisław. Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1982.

Nagy, Stanisław. Problem człowieka problemem Boga. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

Nagy, Stanisław. Ty jesteś Piotr. Srebrny Jubileusz Pontyfikatu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2003.

Pius X. „Motu proprio Sacrorum antisitium”. Acta Apostolicae Sedis 2(1910), 17: 655-680.

Rosa, Stanisław, Teologia fundamentalna. Cz. 2. Eklezjologia. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 1998.

Rusecki, Marian. „Recenzja dorobku naukowego i prakseologiczno-eklezjalnego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu”. W Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 23-34. Wrocław: Wydawnictwo PAT, 2009.

Rusecki, Marian. Traktat o Kościele, red. Krzysztof Kaucha, Piotr Królikowski, Jacenty Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Schweitzer, Albert. Geschichte der Leben–Jesu–Forschung. Tübingen: Paul Siebeck, 1913.

Seweryniak, Henryk. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001.

Żmudziński, Marek. „Teologia prymatu w myśli eklezjologiczno-ekumenicznej Kardynała Stanisława Nagyego”. Roczniki Teologiczne 65(2018), 9: 91-106.

Published
2022-11-16
Section
Articles