The Pneumatological Aspect of Divine Mercy According to Fr. Michael Sopoćko

Keywords: Divine Mercy, the Holy Spirit, Michał Sopoćko

Abstract

The purpose of this article is to present Fr. Michael Sopoćko’s theological thought concerning the issue of the Holy Spirit’s mercy. Even contemporarily, this issue is not sufficiently present in theological literature. Mercy is, most often, attributed to the Father or to the Son. Professor Sopoćko has elaborated on this attribute concerning every divine person establishing in this way the theological basis of that cult. Sopoćko’s view on the Holy Spirit’s substance and action as merciful God opened new horizons in the field of theology. After Bl. Fr. Michael’s death, his works had an impact on the Church’s decision to unban the cult of Divine Mercy. Fr. Sopoćko’s thoughts, which remain still original and deep, are also worth applying while developing contemporary pneumatology.

References

Bernyś, Mariusz. Miłosierdzie największy przymiot Boga u Świętej Faustyny i w dziejach Kościoła. Ząbki: Apostolicum, 2016.

Cantalamessa, Raniero. Tajemnica Pięćdziesiątnicy. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego, 2002.

Ciereszko, Henryk. Życie i działalność księdza Michała Sopoćki (1888-1975). Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Franciszek. Bulla „Misericordiae vultus”. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 2016.

Franciszek. Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2016.

Jan Paweł II. Encyklika „Dives in misericordia” o Bożym miłosierdziu. Poznań: Pallottinum, 1980.

Jan Paweł II. Encyklika „Dominum et Vivificantem” o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Poznań: Pallottinum, 1997.

Jan Paweł II. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” o Eucharystii w życiu Kościoła. Poznań: Pallottinum, 2003.

Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1992.

Kijas, Zdzisław. „Traktat o Duchu Świętym i łasce”. W: Dogmatyka, red. Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Józef Majewski. T. 4, 327–659. Warszawa: Wydawnictwo Więź, 2007.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.

„Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 97-166. Poznań: Pallottinum, 2002.

„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 509–606. Poznań: Pallottinum, 2002.

Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1996.

Mateja, Leszek. Przepaść miłosierdzia. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2005.

Matulewicz, Elżbieta. Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów. Lublin: Polihymnia, 2007.

Sopoćko, Michał. „Kult Serca Jezusowego a Kult Miłosierdzia Bożego”. Polonia Sacra 1(1948): 355–356.

Sopoćko, Michał. „Kazanie na Niedzielę Przewodnią (Miłosierdzia Bożego)”. W: Kazania o Miłosierdziu Bożym, 28–30. Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka, 2008.

Sopoćko, Michał. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. T. 1. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritatis”, 1959.

Sopoćko, Michał. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. T. 3. Rzym–Paryż–Londyn: Wydawnictwo Pallotti, 1962.

Sopoćko, Michał. Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. T. 4. Paryż: Wydawnictwo „Naszej Rodziny”, 1967.

Sopoćko, Michał. Poznajmy Boga w Jego Miłosierdziu. Rozważania o Miłosierdziu Bożym na tle litanii. Koszalin: Prasowe Zakłady Graficzne, 1995.

Sopoćko, Michał. „Przenajświętszy Sakrament Ołtarza (List IV)”. W: Dar Miłosierdzia. Listy ks. Michała Sopoćki, 21-31. [bmw]: SWA Ottonianum, 2005.

Sopoćko, Michał. „Sakrament Pokuty (List VII)”. W: Dar Miłosierdzia. Listy ks. Michała Sopoćki, 51–60. [bmw]: SWA Ottonianum, 2005.

Sopoćko, Michał. Szkic kazania na Niedzielę Białą. W: Kazania o Miłosierdziu Bożym, 34–36. Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka, 2008.

Szałkowska, Teresa K. Tajemnica Miłosierdzia. Stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2005.

Szczurek, Jan D. „Jan Paweł II o Eucharystii”. W: Rozniecić iskrę Bożego Miłosierdzia, red. Jan Machniak, Leszek Mateja, 103–114. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Urbański Stanisław. „Miłosierdzie jako przymiot Boga w nauczaniu księdza Michała Sopoćki”. W: Miłosierdzie w postawie ludzkiej („Homo meditans”, t. 5), red. Walerian Słomka, 79–88. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989.

Published
2022-06-20
Section
Articles