The Year of the Family – an Inspiration for Parish Catechesis

Keywords: family, Pope Francis, catechesis, parish, Amoris Laetitia

Abstract

The Year of Amoris Laetitia Family induces one to reflect on the family, its place and importance in the life of an individual and also of the whole of the human community. It encourages one to seek offers of parish catechesis for families. It provides inspiration to discover and live by the wealth of the apostolic exhortation Amoris Laetitia through various spiritual, pastoral and cultural proposals offered by parishes, dioceses, universities, ecclesial movements and family associations.

The family, as the paradigm of the entire pastoral service, deserves a year-round celebration so that it becomes the focus of commitment and attention of every pastoral and ecclesial reality. The pandemic experience particularly exposed the role of the family as the home Church and the importance of community bonds between families, which make the Church “the family of families”.

Pope Francis mentions three main objectives of this unique time: (1) to propagate the contents of the apostolic exhortation Amoris Laetitia  in order to share with families “the experience that the Gospel of the family is a joy that ‘fills the heart and whole life’”; (2) to preach that the sacrament of marriage is a gift and that it has the power to transform human love; (3) to make families the main objects of pastoral family counselling.

The Year of Amoris Laetitia Family should make a mark on the life of each parish community, especially at the level of preaching, preparing the liturgy of Sundays, celebrations and engaging whole families in it and efforts are made to aid those family members who are in a difficult life situation.

References

Akademia Liderów Rodziny, www.rodzina.archwarmia.pl/malzenska-akademia-rozwoju (dostęp: 11.07.2021).

Amoris Laetitia family Year „10 Videos Amoris Laetitia”, http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/10-video-amoris-laetitia.html (dostęp: 9.06.2021).

Collins, Gary R. Poradnictwo chrześcijańskie. Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny, 2005.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warmińskiej, www.rodzina.archwarmia.pl/rok-rodziny (dostęp: 8.06.2021).

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warmińskiej, www.rodzina.archwarmia.pl/dla-narzeczonych/ (dostęp: 9.07.2021).

Dziekoński, Stanisław. „Specyfika chrześcijańskiego wychowania w rodzinie”. W Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 693-705. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Famiglia Amoris Laetitia Anno 2021-2022, www.amorislaetitia.va (dostęp: 9.06.2021).

Franciszek. „Audiencja dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny «W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia» (25.10.2013)”. L’Osservatore Romano wersja polska 34(2013), 12: 27.

Franciszek. Encyklika o wierze „Lumen fidei” (29.06.2013). Wrocław: TUM – Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2013.

Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Franciszka o miłości w rodzinie „Amoris letitia” (19.03.2016). Wrocław: Wydawnictwo M, 2016.

Franciszek. Rozważanie podczas południowej modlitwy Anioł Pański w Niedzielę Świętej Rodziny, Rzym 27.12.2020, www.ekai.pl/dokumenty/aniol-panski-z-papiezem-franciszkiem-27-grudnia-2020 (dostęp: 5.07.2020).

Fundacja Aktywnej Rodziny, www.far.olsztyn.pl (dostęp: 9.07.2021).

Goleń, Jacek. „Rola świadectwa w rodzinie”. Verbum Vitae (2015), 28: 423-458.

Gronek, Magdalena. Przewodniczący Episkopatu: rodzina zasługuje na całoroczne świętowanie, www.niedziela.pl/artykul/65992/Przewodniczacy-Episkopatu-rodzina (dostęp: 10.07.2021).

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J. Rötzera, www.iner.pl (dostęp: 11.07.2021).

Jak będą wyglądały obchody 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych?, www.ekai.pl/jak-beda-wygladaly-obchody-1-swiatowego-dnia-dziadkow-i-osob-starszych (dostęp: 11.07.2021).

Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach «Catechesi tradendae», (16.10.1979)”. W Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 3-64. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1996.

Jan Paweł II. „List do rodzin «Gratissimam sane» (2.02.1994)”. W Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, 33-103. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.

Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22.11.1981). Wrocław: TUM – Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1994.

KAI. Rozpoczynamy Rok Rodziny „Amoris Laetitia”! Promocja piękna małżeństwa i powołania rodzinnego, Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Warmińskiej, www. warmia.odnowa.org/odnowa-rodzinom/rekolekcje weekendy (dostęp: 11.07.2021); Spotkania Małżeńskie – Ośrodek olsztyński, http://spotkaniamalzenskie.olsztyn.pl/rekolekcje-wieczory-terminy/terminy-rekolekcji-2020-olsztyn (dostęp: 11.07.2021).

Kluz, Marek. „Rodzina chrześcijańska podstawą budowania domu i szkoły komunii w Kościele i świecie”. Colloquia Theologica Ottoniana (2012), 2: 7-22.

Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (11.05.2003). Warszawa: Fundacja Vita Familiae, 2003.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. „Ogólna instrukcja katechetyczna «Directorium Catechisticum Generale» (11.04.1971)”. W Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, cz. 1, red. Władysław Kubik, 91-192. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985.

Kościół Domowy – Gałąź Rodzinna Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Warmińskiej, https:// domowykosciol.olsztyn.pl/?p=16789 (dostęp: 11.07.2021).

Landwójtowicz, Paweł. Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie w Polsce. Studium pastoralne. Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO, 2010.

Marsz dla Życia i Rodziny, www.marsz.org (dostęp: 11.07.2021).

Montessori, https://szkolamontessori.com.pl/baranki-o-nas (dostęp: 9.07.2021).

Papieska Rada do Spraw Rodziny. „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa (13.05.1996), tekst polski”. w Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 1, 389-424. Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań: Pallottinum, 2020.

Papież ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, www.ekai.pl/papiez-ustanowil-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych (dostęp: 12.07.2021).

Puchała, Stanisław, Teresa i Eugeniusz Maliccy. Narzeczeni, czyli dziewięciospotkaniowe bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa prowadzone metodą dialogową. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004.

Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur. Działania na rzecz rodziny, www.warmia. mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminsko-mazurskie-dni-rodziny (dostęp: 10.07.2021).

Rozpoczynamy Rok Rodziny „Amoris Laetitia”! Promocja piękna małżeństwa i powołania rodzinnego, www.pl.aleteia.org/2021/03/19/rozpoczynamy-rok-rodziny-amoris-laetitia-promocja-piekna-malzenstwa-i-powolania-rodzinnego (dostęp:10.07.2021).

Skworc, Wiktor. Arcybiskup Metropolita katowicki. Propozycje do wykorzystania w parafiach archidiecezji katowickiej, www.archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1735-rok-rodziny- amoris-laetitia (dostęp: 8.06.2021).

Smoliński, Leszek. Św. Jan Paweł II. Papież rodziny. Kraków: Rafael, 2020.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wolności religijnej «Dignitatis humanae» (28.10.1965)”. W Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 410-421. Poznań: Pallottinum, 2002.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim «Gravissimum educationis» (28.10.1965)”. W Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 314-324. Poznań: Pallottinum, 2002.

Sobór Watykański II. „Dekret o apostolstwie świeckich «Apostolicam actuositatem» (18.11.1965)”. W Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 377-401. Poznań: Pallottinum, 2002.

Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes» (7.12.1965)”. W Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 526-606. Poznań: Pallottinum, 2002.

Szewczyk, Władysław. Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. Lublin– Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.

Published
2021-12-03
Section
Articles