The Influence of Cardinal Stefan Wyszyński on the Spiritual Pedagogy of the Nation

Keywords: Stefan Wyszyński, theology, Marian pedagogy, patriotism, Catholic social teaching

Abstract

The article aims to present the unique work of Cardinal Stefan Wyszyński, the Primate of the Millennium. A scholarly reflection on this topic was prompted by the fortieth anniversary of his death and his beatification on 12 September 2021. The modern history of Poland sees him as a prudent pastor of souls and teacher, a sensitive conciliar theologian, original social activist, exceptional writer, and relentless defender of the Catholic Church, which he headed as Primate of Poland. Wyszyński developed and indefatigably implemented Marian pedagogy of the nation, which became a category, method and motive of pastoral ministry in the time of communist enslavement, enabling the attainment of not only religious goals but also social, political, and cultural ones. On his initiative, the idea of commencing the Great Millennium Novena and committing the nation to the motherly slavery to Mary was developed, and the idea of Visitation of Our Lady of Czestochowa in Her image in all parishes in Poland. Ultimately, this strategy led to the purging of the nation’s memory of atheistic indoctrination and the re-establishment of the spiritual bond with the Christian tradition of Poland. His constant inspirations gave rise to a new programme of pastoral and catechetical and preaching work, which was a great success. And although Cardinal Wyszynski has been absent from the Polish socioreligious space for forty years now, his message can inspire greater concern for the religious pedagogy of the nation, since his methodological instruments are still available.

References

Bartnik, Czesław (red.). Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1982.

Bartnik, Czesław. Matka Boża. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.

Courtois, Stéphan (red.). Czarna księga komunizmu. Warszawa: Wydawnictwo AA, 1999.

Jan Paweł II. „Homilia w czasie liturgii Słowa (Częstochowa 2 czerwca 1997)”. W Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny, red. Janusz Poniewierski, 939-942. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, red. R. Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021.

Kardynał Stefan, Wyszyński. „Żywa wiara w potęgę Maryi była dla niego zobowiązaniem. 23 października 1967”. W Kardynał August Hlond Prymas Polski, red. Wojciech Necel, 16-31. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 1993.

Konopka, Hanna. 17 lat nauczania religii w Polsce Ludowej (wybór dokumentów). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.

Królikowski, Janusz. „Maryja – Matka Kościoła w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Collectanea Theologica 61(1991), 4: 81-105.

Laskowska, Małgorzata. „Postulaty etyczne dla mediów w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego”. Kultura – Media – Teologia 3(2010): 92-104.

Lewandowski, Jerzy. „Wychowawcze aspekty Wielkiej Nowenny w nauczaniu kard. S. Wyszyńskiego”. Chrześcijanin w Świecie 116(1983): 16-29.

List apostolski Patris corde Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2020.

„List pasterski Biskupów Polskich do rodziców, dzieci i młodzieży katolickiej o nauczaniu prawd wiary 2 września 1961”. W Listy Pasterskie Episkopatu 1945-2000. Część I, red. Piotr Libera, Andrzej Rybicki, Sylwester Łącki, 244. Marki: Wydawnictwo Michalineum, 2003.

Micewski, Andrzej. Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu. Paryż: Societe D’Editions Internationales, 1982.

Miziołek, Władysław. „Maryjna koncepcja duszpasterstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Ateneum Kapłańskie 97(1981): 255-276.

„Na zakończenie Ogólnopolskiego Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej 27-28 czerwca 1980ę. W Listy Pasterskie Episkopatu 1945-2000. Część II, red. Piotr Libera, Andrzej Rybicki, Sylwester Łącki, 1293-1298. Marki: Wydawnictwo Michalineum, 2003.

Ryszka, Czesław. Zwyciężyłaś, zwyciężaj. Matka Boża w dziejach narodu polskiego. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2003.

Siedlarz, Jan. „Wielka Nowenna Tysiąclecia – program społeczny na dziś”. Currenda 151(2001): 599-617.

Tomziński, Jerzy. Dzieje Jasnej Góry i Cudownego Obrazu. Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum, 2015.

Uryga, Jan. Nigdym Ja ciebie ludu nie rzuciła. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2001.

Wyszyński, Stefan prymas Polski. Gody w Kanie. Paris: Societe D’Editions Internationales, 1962.

Wyszyński, Stefan. „Dlaczego zaczynamy od Maryi. Przemówienie inauguracyjne podczas Kursu Maryjnego. Jasna Góra 6 października 1959”. W Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski. Wszystko postawiłem na Maryję, 164-172. Paris: Societe D’Editions Internationales, 1980.

Wyszyński, Stefan. Idzie nowych ludzi plemię. Poznań–Warszawa: Pallotinum, 2001.

Wyszyński, Stefan. Wielka Nowenna Tysiąclecia. Paris: Societe D’Editions Internationales, 1962.

Wyszyński, Stefan. Z rozważań nad kulturą ojczystą. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1979.

Wyszyński, Stefan. „Znak jedności pasterzy Kościoła w Polsce: W dłoniach Maryi Wspomożycielki. (Przemówienie do Biskupów polskich w dniu ich oddania się Matce Boga Żywego. Warszawa 15 marca 1961”. W Stefan kard. Wyszyński Prymas Polski. Wszystko postawiłem na Maryję, 233-237. Paris: Societe D’Editions Internationales, 1980.

Wyszyński, Stefan. Wielka Nowenna Tysiąclecia. Paris: Societe D’Editions Internationales, 1962.

Zieliński, Zygmunt. „Zasady polityki państwa wobec Kościoła w Polsce w latach 1944-1956”. W Aparat ucisku na Lubelszczyźnie latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Zygmunt Zieliński, 8-9. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.

Żaryn, Jan. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003.

Published
2021-12-03
Section
Articles