Anointing with the Holy Oil of St. Sharbel — a New Phenomenon in Catholic Practice

Keywords: anointing, oil, st. Sharbel, liturgical books, sacramentals

Abstract

In recent years, especially in eastern Slovakia, a new phenomenon has emerged in Catholic practice — anointing with the Holy Oil of St. Sharbel. Although the rite of such anointing is not found in any liturgical book, some Catholic priests of the Latin rite, especially in this part of the country, confer it to the Catholics of their rite. Catholics from various parts of Slovakia, western Poland, Ukraine, Moravia and others also take part in it. The author of the article mainly uses the comparative method, comparing this practice with the documents of the Magisterium and the bishop guidelines. He tries to find out if it is a sacramental in the Maronite church. If so, he states that the priests of the Latin rite cannot confer sacramental of the Maronite church without permission. The aim of the article is to find an answer to the question of whether it is a sacramental within the Catholic Church of the Latin rite or a rite that belongs to the field of human faith, such as immersion in the Lourdes water, during which several miraculous healings have taken place, but which is not accompanied by any assistance by a priest or deacon.

References

Altrichter, Michal. “Rahner versus Ratzinger?” Teologické texty 2005, 5: 185−190.

Arcibiskupský úrad v Bratislave. “Usmernenie o požehnávaní a používaní oleja,” Acta Curiae Archiepiscopalis Bratislavensis, 2016, 2.

Blažek, Pavel. “Akademická dráha, nebo pastorace?” Teologické texty 2006, 2: 67−73.

Catechism of the Catholic Church, https://www.vatican.va/archive/ENG0015__P33.HTM

Code of Canon Law, internet edition: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_en.html

Congregation for the Clergy. Directory for the Ministery and the Life of Priests. New edition 11 February 2013. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013; internet edition: http://theromeexperience.org/wp-content/uploads/2014/09/Directory-for-the-Ministry-and-Life-of-Priests.pdf

Čo je voda sv. Ignáca? Bratislava, 22.5.2017.

Dolista, Josef. “Perichoréze iniciačních svátostí.” Teologické texty 1996, 4: 50.

Frei, Václav. “K otevřenosti vůči kritice.” Teologické texty 1995, 5: 166−168.

Freiová, Ludmila. “Poznámky k dialogu.” Teologické texty 2004, 2: 78.

Gazda, Imrich. Neobávam sa liberálov, ale tých, čo šíria nenávisť, internet edition: https://svet krestanstva.postoj.sk/51960/neobavam-sa-liberalov-ale-tych-co-siria-nenavist

Internationale Theologische Kommission. Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche, 2018; internet edition: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_ge.html

Gerardi, Renzo. “Sacramento/Sacramentali.” In: Lexicon. Dizionario Teologico Enciclopedico. Vito Mancuso (ed.), 3. edition, 909−911. Piemme: Casale Monferrato, 1997.

GK. “Durchkreuzte Lebenspläne sind eine Chance. Ökumenischer Gottesdienst mit Salbung in der Basilika von Vierzehnheiligen. Heinrichsblatt. Kirchenzeitung für das Erzbistum Bamberg 2019, 26: 19.

https://youtu.be/lmodlDz6UVA (10.11.2021).

http://www.stjosephphoenix.org/holy-oil (10.11.2021).

Janicki, Jan. “Liturgia.” In: Słownik teologiczny. Ed. Andrzej Zuberbier, wydanie 2. rozszerzone, 264−267. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1998.

Apostolic Letter Spiritus et sponsa of the Supreme Pontiff John Paul II, internet edition: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2003/documents/hf_jp-ii_apl_20031204_spiritus-et-sponsa.html

“Kardinál Martini a Umberto Eco — dialog.” Teologické texty 2001, 2: 71.

Kašný, Jiří. “Kanonické souvislosti k diskusi o cílech manželství.” Studia theologica 2005, 4: 63; internet edition: https://studiatheologica.eu/pdfs/sth/2005/04/08.pdf

Kolářová, Marie. “Svoboda projevu v církvi — meze a prostor pro dialog,” Teologické texty 2008, 4: 208−211.

Konferencia biskupov Slovenska. Požehnania. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2009.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI. Benedikcionál. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2007.

Krupa, Jozef. “Relevantné vieroučné a pastorálne témy o sviatosti krstu a birmovania,” Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis 2014, 1: 47−74.

Lauko, Ján. “Putovali sme za svätým Šarbelom.” Katolícke noviny 2019, 43: 3.

Lauko, Ján. “Pri hrobe svätého Šarbela uzdravuje viera.” Vianočná príloha Katolíckych novín 2019, 51/52: 12−13.

Lehmann, Karl. “Evangelium a dialog — duše koncilní obnovy.” Teologické texty 1995, 5: 151−154.

Lehmann, Karl. “Dialog jako forma komunikace v církvi.” “Teologické texty 1996, 1: 2−6.

E-mail from L.M., 8. 4. 2020 (located in the author's private archive).

Matějka, Jan. “Biskup — hlavní liturg v diecézi.” Teologické texty 1994, 4: 115−117.

Maturkanič, Patrik. Pastoral practice in the light of the 21st century. Morrisville: Lulu Publishing Company, 2021.

Mádr, Oto. “Jak se nevede dialog.” Teologické texty 1992, 4: 150.

Müller, Gerhard Ludwig. Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie. Freiburg−Basel−Wien: Herder, 1995.

Noble, Timothy. “Záblesky vykoupení.” Teologický sborník 2002, 2: 32.

O'Collins, Gerald, Farrugia, Edward. “Sacramentale.” In: Dizionario sintetico di teologia. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995.

Ott, Ludwig. Grundriss der katholischen Dogmatik, 10. edition. Vienna: Herder, 1981.

Pemsel-Maier, Sabine. “Sakramentalien.” In: Grundbegriffe der Dogmatik. München: Don Bosco Verlag, 2003.

Petrosillo, Piero. “Sacramentali.” In: Il Cristianesimo dalla A alla Z. Lessico della fede cristiana. Milan: San Paolo, 1995.

Poláková, Jolana. “Horizontála a vertikála dialogu.” Teologické texty 1996, 1: 12−13.

Polc, Jaroslav. “Zápas o liturgickou obnovu.” Teologické texty 1994, 4: 111−115.

Polská biskupská konference. “Dialog a tolerance.” Teologické texty 1996, 17: 28.

Pontifical Council for Promoting Chritian Unity. Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism, internet edition: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/documenti/testo-in-inglese.html

Pospíšil, Ctirad Václav. “Ježíš je Kristus a Spasitel.” Teologické texty 2002, 2-3: 69−72.

Říha, Karel. “Pravda a dialog.” Teologické texty 1996, 1: 8−12.

Říha, Karel. “Pravda vždy větší. K diskusi o interpretaci náboženské zvěsti a věřeného obsahu ve filozofii a teologii.” Studia theologica 2005, 4: 58−62, internet edition: https://studiatheologica.eu/pdfs/sth/2005/04/07.pdf

Second Vatican Council. Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium; internet edition: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html

Second Vatican Council. Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium; internet edition: https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/5032/documents/2014/0/SACROSANCTUM%20CON CILIUM-%20VATICAN%20II%20CONSTITUTION.pdf

Sendrej, Jozef. “Ctitelia sv. Filomény sa stretli v Spišskom Podhradí.” Kapitula. Diecézny časopis Spišského biskupstva 2021, 4: 7−8; internet edition: http://dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/kapitula-4-2021.pdf

Schaeffler, Richard. “Podmínky kultury dialogu.” Teologické texty 2000, 1: 11−15.

Schmaus, Michael. Sviatosti, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Rome, 1981.

Slovenská spoločnosť katolíckej teológie a Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v spolupráci s TF TU, TF KU, GKT PU a s Teologickou komisiou KBS. Pozvánka na vedeckú konferenciu otvorenú aj pre doktorandov teológie: Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi vo štvrtok 23. apríla 2020. 1−2. Bratislava: RK CMBF UK, 2020; internet edition: https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/konferencie/TeologickaKonferencia2020/Litur gia_spolocenstvo_svedectvo_a_sluzba_nasej_Cirkvi.pdf

Thurzo, Vladimír. “Mimoriadny obrad slávenia svätej omše z pohľadu čnosti nábožnosti.” Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis 2020, 2: 7−25.

TK KBS. Svätá Filoména pritiahla do kostola uršulínok v Bratislave stovky ľudí; internet edition: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191121041

TK KBS. Stovky ľudí si v katedrále svätej Alžbety uctili svätca z Libanonu; internet edition: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191023023

TK KBS. Vo farnosti Záhradné budú modlitby a pomazanie olejom sv. Šarbela; internet edition: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200118007

Uhrin, Jozef. Prednášky zo špeciálnej dogmatiky II., 3. edition. Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1990.

Waldenfels, Hans. “Od misie k nové evangelizaci.” Teologické texty 2014, 4: 215.

Wanke, Joachim. “Hranice dialogu.” Teologické texty 1996, 1: 7−8.

Published
2022-06-29
Section
Articles