Liturgical Mystagogy and New Evangelization

Keywords: mystagogy, new evangelization, liturgy, Sacramentum Caritatis

Abstract

In his last encyclical: Ecclesia de Eucharistia, St. John Paul II clearly declared that the Eucharist is the source and summit of evangelization. One of the bridges that link both of those realities: liturgy and new evangelization, is mystagogy, which is also called liturgical formation or catechesis. This article aims at presenting how the mystagogy of the ancient Church functioned, and how we can use this method today in new evangelization. Also, we wish to show that mystagogy is not just a way of explaining liturgical rituals, but it also enables the faithful to experience what is being celebrated. In this sense, mystagogy also aims at transmitting and building faith, which is why each proclamation of the kerygma should be mystagogical and each mystagogical catechesis should be kerygmatic.

References

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”. Watykan, 2007.

Bogusław, Nadolski. „Mistagogia jako metoda w liturgii”, Collectanea Theologica 65(1995), 3: 101-112.

Buchta, Roman. Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2017.

Burggraf, Jutta. „Przekazywać wiarę”. Dostęp 2.03.2021, http://opusdei.org/pl-pl/document/przekazywac-wiare.

Carballosa, Evis. Mateo: La Revelación de la Realeza de Cristo. T. 1. Grand Rapids: Portavoz, 2007.

Corbon, Jean. Liturgia – źródło wody życia. Poznań: W drodze, 2005.

Daniélou, Jean. Bible et liturgie: la théologie biblique des sacraments et des fêtes d'après les Pères de l'Église. Paris: Cerf, 1951.

Daniélou, Jean. La Catequesis en los primeros siglos. Burgos: Grafite-Monte Carmelo, 1992.

Daniélou, Jean. Pisma wybrane. Kraków: WAM, 2011.

Dąsal, Mateusz. „Dlaczego brak nam zaufania do rytuałów. Perspektywa antropologiczna”. Znaczenia. Kultura, komunikacja, społeczeństwo 1(2008): 33-43.

Dekert, Tomasz. „Filozofia rytuału – problemy podejścia racjonalistycznego”. W Znaki tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, red. Krzysztof Porosło, Robert J. Woźniak, 167-190. Kraków: WAM, 2018.

Douglas, Mary. Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii. Kraków: WUJ, 2004.

Fagerberg, David W. „From Divinization to Evangelization: An Overview”. W Divinization: Becoming Icons of Christ through the Liturgy, ed. Andrew Hofer, 15-31. Chicago: Hillenbrand Books, 2015.

Fagerberg, David W. „Liturgy and Divinization”. W Called to be Children of God: Divinization in the Catholic Tradition, ed. David V. Meconi, Carl E. Olson, 274-283. San Francisco: Ignatius Press, 2016.

Fagerberg, David W. Theologia Prima: What is Liturgical Theology? Chicago: The Hillenbrand Press, 2003.

Franciszek. Encyklika „Lumen fidei”. Watykan, 2013.

George, Francis. „Catholicity and the New Evangelization”. W Catholicity and the New Evangelization: Proceedings from the Seventeenth Convention of the Fellowship of Catholic Scholars, ed. Anthony J. Mastroeni, 3-16. Steubenville, OH: Franciscan University Press, 1995.

Giraudo, Cesare. In unum corpus. Trattato mistagogico sull'eucaristia. Milano: San Paolo, 2007.

Guardini, Romano. El talante simbólico de la liturgia. Barcelona: CPL, 2001.

Guardini, Romano. Liturgische Bildung. Burg Rothenfels am Mainz: Verlag Deutsches Quickbornhaus, 1923.

Guardini, Romano. O duchu liturgii. Kraków: Unum, 1996.

Hahn, Scott. Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania nowej ewangelizacji. Poznań: Święty Wojciech, 2015.

Hildebrand, Dietrich von. Liturgia a osobowość. Kraków: Fundacja DOL – Wydawnictwo M, 2014.

Jan Paweł II. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”. Watykan, 2003.

Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum, 1997.

Krakowiak, Czesław. Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin: KUL, 2003.

Mazza, Enrico. „Che cos'è la mistagogia”. Rivista di Pastorale Liturgica 27(1989): 3-23.

Mazza, Enrico. La mistagogia: le catechesi liturgiche della fine del quarto secolo e il loro metodo. Roma: CLV-Edizioni liturgiche, 1996.

Muir, Edward. Ritual in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Katowice: Wydawnictwo św. Jacka, 1988.

Paweł VI. Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”. Watykan, 1975.

Ratzinger, Joseph. Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj. Kraków: Znak, 1999.

Sartore, Domenico. „Mistagogia ieri e oggi: alcune pubblicazioni recenti”. Ecclesia Orans 11(1994): 181-199.

Sirilla, Michael G. „Divinization for the New Evangelization”, W Divinization: Becoming Icons of Christ through the Liturgy, ed. Andrew Hofer, 95-115. Chicago: Hillenbrand Books, 2015.

Sobór Watykański II. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”. Watykan, 1963.

Vaggagini, Cipriano. Il senso teologico della liturgia. Roma: Edizioni Paoline, 1965.

Woźniak, Robert J. Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości. Poznań: W drodze, 2012.

Published
2021-10-07
Section
Articles