The Missionary Discourse of Jesus (Mt 10, 1-11,1). The Realization of the Kerygma in the Liturgy

  • Damian Chrzanowski John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: Mission Discourse, liturgy, homilist, kerygma of the 11th, 12th and 13th Sunday in the A year cycle, homily

Abstract

As a liturgical act, the homily aims to direct the faithful to experience the full saving power of the Word of God. This, in fact, reveals the mystagogical function of the homily that cannot be ignored. This article deals with the issue of the liturgical actualization of the kerygma of the missionary discourse. First, he presents the liturgy as a place to experience the saving power of the Word of God, present in the mysteries of Christ. Then he presents Holy Communion as a moment of accessing the saving grace of the mystery, in order to finally interpret and connect the kerygma of the missionary discourse with liturgical signs that are to help the participants of the celebration discover the presence of the mystery of Christ in the missionary discourse. The indicated issues may constitute the substantive basis for the further development of liturgical theology and the practical application of broadly understood liturgical signs in the context of homily proclamation.

References

Bergamini, Augusto. „Anno liturgico”. W Liturgia, red. Domenico Sartore, Achille M. Triacca, Carlo Cibien, 78-95. San Paolo Edizioni, 2001.

Broński, Włodzimierz. Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1999.

Casel, Odo. Chrześcijańskie misterium kultu. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2000.

Corbon, Jean. Liturgia. Źródło wody życia. Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2005.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, 2015 [=DH].

Dyk, Stanisław. Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2016.

Dyk, Stanisław. „Mistagogiczna natura i funkcja homilii”, Przegląd Homiletyczny 11(2007): 103-111.

Dyk, Stanisław. „Zbawcza moc homilii”. W Moc słowa Pańskiego. Adhortacja „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej, red. Bogusław Migut, Andrzej Piwowar, 213-232. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Głowa, Władysław. Znaki i symbole w liturgii. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 1995.

Guardini, Romano. Znaki święte. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1987.

Święta Kongregacja Obrzędów. Instrukcja „Inter Oecumenici” o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii świętej, 1964 [=IOe].

Karczewski, Radosław. „Bez mistagogii nie ma homilii”. W Jak przepowiadać dziś? Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, red. Stanisław Dyk, Wojsław Czupryński, 59-64. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1992 [=KKK].

Kodeks prawa kanonicznego, 1983 [=KPK].

Kudasiewicz, Józef. „Homilie na Święta Pańskie a problem synoptyczny”. Przegląd Homiletyczny 8(2004): 33-44.

Mańkowski, K. „Obrzędy zakończenia Mszy św.” W Mszał księgą życia chrześcijańskiego, red. Bogusław Nadolski, 469-476. Poznań: Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha, 1989.

Mazza, Enrico. „Mistagogia”. W Dizionario di Omiletica, red. Manilio Sodi, Achille M. Triacca, 972-976. Torino−Bergamo: Elledici e Velar, 2002.

Migut, Bogusław. „Teologia wierna misterium według Odona Casela OSB (1886-1948)”, Roczniki Teologiczne 52(2005), 8: 261-275.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia. Vaticanum: Typis Vaticanis, 2008.

Nadolski, Bogusław. „Ite missa est”. W Leksykon liturgii, red. Bogusław Nadolski, 571-572. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2006.

Nadolski, Bogusław. „Liturgika”. T. 1. Liturgika fundamentalna. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1989.

Nadolski, Bogusław. „Łamanie chleba”. W Leksykon liturgii, red. Bogusław Nadolski, 865-867. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2006.

Nadolski, Bogusław. Wprowadzenie do liturgii. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Nadolski, Bogusław. „Zgromadzenie liturgiczne”. W Leksykon liturgii, red. Bogusław Nadolski, 1731-1733. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2006.

Nowakowski, Przemysław. „Anamneza eucharystyczna jako realizacja obecności Chrystusa dla nas według Biskupa Wacława Świerzawskiego”. W Mysterium Christi. T. 1, red. Wacław Świerzawski, 153-164. Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013.

Ostrowski, Dominik. „Lekcjonarz eklezjalną interpretacją Słowa Bożego (hermeneutyka Lekcjonarza mszalnego)”. W Moc słowa Pańskiego. Adhortacja „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej, red. Bogusław Migut, Andrzej Piwowar, 175-191. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 2004 [=OWMR].

Przyczyna, Wiesław. „Przepowiadanie w liturgii. Cechy posoborowej homilii”, Ateneum Kapłańskie 2(1996): 179-187.

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła „Sacramentum Caritatis”, 2007 [=SC].

Schütz, Christian. „Tajemnice życia Jezusa jako pryzmat wiary”. Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 1(2003): 10-24.

Simon, Herbert. „Homilia jako integralny element Eucharystii”. Współczesna Ambona 3(1987): 105-120.

Simon, Herbert. „Znaki i ryty liturgiczne źródłem przepowiadania”. W Liturgia i przepowiadanie, red. Wiesław Przyczyna, 186-192. Kraków: Wydawnictwo M, 2010.

Sobeczko, Helmut J. „Rola i miejsce mistagogii w Kościele pierwotnym”. W Mistagogia a duchowość. Studia i Materiały Wydziału Teologicznego, red. Andrzej Żądło, 30-45. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

Sobeczko, Helmut J. Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 1999.

Sobieraj, Edward. „Homilia w katolickiej teologii posoborowej”. W Eucharystia w duszpasterstwie, red. Adam L. Szafrański, 165-253. Lublin: Towarzystwa Naukowego KUL, 1977.

Sroka, Józef. „Obrzęd Komunii”. W Msza święta. T. 3, red. Wacław Świerzawski, 353-377. Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013.

Szewczyk, Leszek. Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle przepowiadania kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972-1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.

Świerzawski, Wacław. „Duch Święty wobec misterium Chrystusa w sprawowaniu liturgii”. W Mysterium Christi. T. 1, red. Wacław Świerzawski, 135-152. Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012.

Świerzawski, Wacław. „Kaznodzieja jako mystagog”. W Sługa Słowa, red. Wiesław Przyczyna, 109-118. Kraków: Poligrafia Salezjańska, 1997.

Świerzawski, Wacław. „Rok liturgiczny miejscem zwyczajnym nauczania Kościoła”. W Mysterium Christi. T. 6, red. Wacław Świerzawski, 365-383. Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013.

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini”, 2010 [=VD].

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego, 2011 [=WDLM].

Żądło, Andrzej. „Egzystencjalno-pedagogiczny wymiar Eucharystii”. Przegląd Homiletyczny 11(2007): 123-135.

Published
2021-10-07
Section
Articles