The Pastoral Introduction to the Book of Ezekiel

Keywords: Book of Ezekiel, prophet, Israel, Babylonian exile, judgment, salvation

Abstract

The Book of Ezekiel is one of the scriptures, that is not often read in the liturgy of the Mass. The message of the scripture is not however secondary. The book was written during the Babylonian exile in the 6th century BC. The writing refers to the intricate history of Israel: the breaking of the covenant with Yahweh, and the consequences of these events. Israel has been called a rebel people (Ez 2; 3). The nation was burdened with sins that extended to all of the past of the nation (Ez 16; 20; 23). Ezekiel was called to explain to the exiles the current state of Israel in Babylon. The prophet foretells judgment, but after that judgment will follow the restoration of the nation. The structure of the book includes the following parts: introduction (Ez 1:1-3:15), oracles against Israel (Ez 3:16-24:27), oracles against foreign nations (Ez 25:1-32:32), oracles about salvation (Ez 33:1-48:35). The text of Ezekiel 40-48 has the special character (the second vision of the temple). The writing is not a catastrophic work (although it contains such pictures), it is a book of the hope. It was the experience of Ezekiel who shared his thoughts not only with his compatriots, but with the every person of the world.

References

Allen L.C., Ezekiel 1-19, Thomas Nelson, Dallas 1994.

Bartnicki R., Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014.

Block D.I., The Book of Ezekiel. Vol. 1. Chapters 1-24. The New International Commentary on the Old Testament, W.B. Eedmans Publihing Company, Grand Rapids 1997.

Bright J., Historia Izraela, tłum. J. Radożycki, Pax, Volumen, Warszawa 1994.

Chrostowski W., Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela 16, 20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1991.

Culican W., Fenicja, w: Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterella, tłum. J. Skowroński, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990, s. 137-142.

Franciszek, Encyklika „Laudato si’”, Wydawnictwo M, Kraków 2015.

Greenberg M., Ezekiel 1-20. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Verlag Herder, Freiburg 2001.

Greenberg M., Ezekiel 21-37. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Verlag Herder, Freiburg 2005.

Homerski J., Księga Ezechiela. Pismo Święte Starego Testamentu XI, 1, Pallottinum, Poznań 2013.

Jasiński A.S., Księga Proroka Ezechiela. Nowy Komentarz. Wstęp. Część I, RWWT, Opole 2015.

Jelonek T., Historia Izraela. Od niewoli babilońskiej do upadku powstania Bar-Kochby, Petrus, Kraków 2019.

Jelonek T., Historia Izraela. Początki Izraela, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2019.

Liverani M., Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, tłum. J. Puchalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Meynet R., Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

Pella A.J., Królestwo Saula, Dawida i Salomona. W świetle źródeł biblijnych i pozabiblijnych oraz danych archeologicznych, Wydawnictwo Bogulandia, Warszawa 2017.

Pikor W., Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Piwowar A., Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Pohlmann K.-F., Ezechiel. Der Stand der Theologischen Diskussion, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008.

Ringreen H., Izrael, w: Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterell, tłum. P. Kupczyński, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990, s. 143-151.

Rumianek R., Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Sedlmeier F., Das Buch Ezechiel: Kapitel 1-24. Neuer Stuttgarter Kommentar. Altes Testament, 21/1, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2002.

Stefański J., Proces poznawania Boga w Księdze Jonasza, Wydawnictwo Vacatio, Warszawa 2011.

Tokarczuk O., Czuły narrator, glos.pl/czuly-narrator-pelny-tekst-wykladu-noblowskiego-olgi-tokarczuk (dostęp: 11.08.2020).

Zimmerli W., Ezechiel, 1.Teilband. Ezechiel 1-24. Biblischer Kommentar Alten Testament, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1969.

Published
2021-01-29
Section
Articles