Faith as the Grace of the Holy Spirit. Analysis Based on Cardinal Marian Jaworski Preaching

Keywords: Cardinal Marian Jaworski, faith, grace, Holy Spirit

Abstract

The Catechism of the Catholic Church in point 737 mentions the essential role of the Holy Spirit, who not only “prepares men” but also “goes out to them with his grace, in order to draw them to Christ.” Therefore, the Third Person of the Holy Trinity plays an essential role for development of human faith. The above-mentioned issue was developed by Cardinal Marian Jaworski during his almost 18 years pastoral service in the Archdiocese of Lviv – Ukraine. This article presents the most important issues regarding the role of the Holy Spirit in developing human faith. The analysis of material made it possible to divide the references into two groups. The first concerns the Holy Spirit, who is “the Soul of the Church”. The second focuses on the concept of the Third Person of the Trinity, who is the source of knowing God.

References

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Wydawnictwo M, Kraków 2010.

Budzik S., Jak mówić o Duchu Świętym, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 63-73.

Bukowski W., Świętość chrześcijanina w nauczaniu ks. Kardynała Mariana Jaworskiego arcybiskupa Lwowskiego (1991-2008), Wydawnictwo „Bonus Liber”, Rzeszów 2012.

Dyk S., Teologia Ducha Świętego według Dz 2, 1-47, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2002), s. 76-95.

Dyk S., Teologia głoszenia słowa Bożego według Dz 2. „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 6, s. 149-169.

Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”, Wydawnictwo M, Kraków 2013.

Góźdź K., Logosowy charakter wiary według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, „Polonia Sacra” 17 (2013), nr 2 (33), s. 43-52.

Jan Paweł II, Potęga wiary. Papieskie katechezy o wierze, Wydawnictwo M, Kraków 2012.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002.

Jaworski Marian, Homilie wygłoszone w latach 1996-2006 (rkp.): 25.05.1996 r., Lwów, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP; 16.06.1996 r., Łanowice; 14.02.1998 r., Nawaria; 24.05.1998 r., Lwów, parafia św. Michała Archanioła; 30.05.1998 r., Lwów, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP; 6.08.1998 r., Dobromil; 11.10.1998 r., Kurowice; 21.11.1998 r., Rawa Ruska; 29.11.1998 r., Samborz; 11.07.1999 r., Mościska; 9.06.2001 r., Lwów, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP; 2.12.2001 r., Łanowice; 1.04.2002 r., Lwów, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP; 20.05.2002 r., Mościska; 14.05.2005 r., Krysowice; 15.05.2005 r., Lwów, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP; 10.07.2005 r., Trzcieniec; 8.07.2006 r., Tarnopol; 16.07.2006 r., Połupanówka; 11.11.2006 r., Żydaczów; 11.10.1998 r., Kurowice.

Published
2021-01-29
Section
Articles