Expectations Expectations of Spouses Towards the Pastoral Support of Conjugal Love

Keywords: marital love, accompaniment, strengthening, pastoral care, expectations

Abstract

The sacrament of marriage is part of the natural pursuit of love by a man and a woman. In it, the spouses receive support from God Himself. The task of pastors and the entire Church community is to strengthen the spouses in their sacramental love. This process is called pastoral accompaniment. Research has shown that an increase in the expectations of strengthening marital love is influenced by the spouses’ attitude to faith, membership in groups and associations and the length of their marriage. The pastoral challenge is to strengthen the faith of the spouses, to involve more and more couples in groups and associations and to care for couples with shorter marriages.

References

Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est (25.12.2005). Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2006.

Boffi, Pietro, Lucia Miglionico, Giuseppe Petracca Ciavarella. Cos’è la pastorale familiare? Cotenuti, metodi ed espierenze. Milano: Edizioni San Paolo, 2015.

Fidalgo, Antonio Gerardo. „Rzeczywistość miłości jako fundament małżeństwa i rodziny”. W ‘Amoris laetitia’ jako ewangelia miłości i droga do przebycia, red. Giovanni del Missier, Antonio Gerardo Fidalgo, 61-84. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2019.

Figueroa Eguigurems, Karla Marlene. „Recepcja ‘Amoris laetitia’ i jej pierwsze realizacje praktyczne: ‘wielościenna’ panorama globalna”. W ‘Amoris laetitia’ jako ewangelia miłości i droga do przebycia, red. Giovanni del Missier, Antonio Gerardo Fidalgo, 43-60. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2019.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium (24.11.2013). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2013.

Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia (19.03.2016). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2016.

Goleń, Jacek. „Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych”, Studia nad Rodziną 18(2014), 2: 107-132.

Goleń, Jacek. „Poradnictwo małżeńsko-rodzinne”. W Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, Jacek Goleń, 378-393. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Goleń, Jacek. „Rola świadectwa w rodzinie”, Verbum Vitae 28(2015): 423-458.

Goleń, Jacek. „Strengthening the Conjugal Bond”. W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, 250-259. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Goleń, Jacek. „The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation ‘Amoris Laetitia’”. Rocznik Teologii Katolickiej 17(2018), 1: 103-117.

Goleń, Jacek. „The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia”. Roczniki Teologiczne 64(2017), 6: 95-114.

Granados, José, Stephan Kampowski, Juan José Pérez-Soba. Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare. Siena: Edizioni Cantagalli, 2016.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1981.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań́: Pallottinum, 2002.

Kmiecik, Barbara. „Towarzyszenie duchowe małżonkom i osobom w sytuacjach nieregularnych w świetle adhortacji ‘Amoris laetitia’”. Familly Forum (2017): 107-124.

Parysiewicz, Beata Marta. Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Pérez-Soba, Juan José. La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita. Siena: Edizioni Cantagalli, 2013.

Sarmiento, Augusto. Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”. Poznań: Pallottinum, 2002.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Poznań: Pallottinum, 2002.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL, 1986.

Published
2021-07-20
Section
Articles