Christological Basics of Preecological Activity of Church

Keywords: Jesus Christ, creation, Church, ecology

Abstract

The modern world was affected by an ecological crisis, which states a challenge for all the human race, as well as a sign of the times. Also the Catholic Church devotes in overcoming it, especially by the actions of catholic laity, which shape the temporal order. Christians find a supernatural motivation to be concerned about the created world in their faith. It is the person and creation of Jesus Christ himself. Because of his incarnation, He sanctified the material world, by entering into it. By accomplishing the work of salvation, not only did He deliver from taint of sins the people of all times, but also the whole creation. While residing on Earth, during his worldly life, He communed with nature and embraced it in a moral decent way. Incarnation, redemption and the attitude of Jesus make up a crucial premise for the whole activity of the Church.

References

Balter, Lucjan. „Nadzieja życia wiecznego skonkretyzowana w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa”. Communio 4(1984), 4: 74-94.

Batorski, Roman. „Encyklika Laudato si’ czytana przez biblistę”. W Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’, red. Jacek Poznański, Stanisław Jaromi, 93-106. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2016.

Benedykt XVI. Dziękujmy Bogu za cud wcielenia: homilia podczas nieszporów w Bazylice Zwiastowania Pańskiego. Dostęp 06.03.2020, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/zsw_nazaret_nieszp_14052009.html.

Benedykt XVI. Tajemnica Boga, który ma ręce i serce człowieka. Dostęp 05.03.2020, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_09012013.html).

Dańczak, Andrzej. „Nadzieja zakotwiczona w Bogu. O eschatologii encykliki «Spe salvi»”, Studia Gdańskie 23(2008): 77-93.

Dańczak, Andrzej. „Zmartwychwstanie umarłych jako jeden z dynamicznych wymiarów eschatologii”. Verbum Vitae 15(2009): 343-368.

Dola, Tadeusz. Teologia misteriów życia Jezusa. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2002.

Franciszek. Laudato si’, encyklika poświęcona trosce o wspólny dom. Kraków: Wydawnictwo M, 2015.

Kijas, Zdzisław. Początki świata i człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Langkammer, Hugolin. Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2004.

Malina, Artur. „Dlaczego Jezus był ze zwierzętami (Mk 1,13)? Odniesienie do zwierząt w Ewangelii Markowej”. Verbum Vitae 32(2017): 233-254.

Mastej, Jacenty. Staurologiczo-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Muszala, Andrzej. „Kwestie bioetyczne w encyklice «Laudato si’» papieża Franciszka”. Polonia Sacra 20(2016), 3: 39-65.

Ratzinger, Joseph. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Kraków: Znak, 2001.

Rogowski, Roman. Zwierzęta – nasi mniejsi bracia. Dostęp 03.03.2020, http://wiez.com.pl/2018/02/09/zwierzeta-nasi-mniejsi-bracia/.

Rusecki, Marian. Pan zmartwychwstał i żyje: zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Seweryniak, Henryk. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001.

Szymik, Jerzy. „Teologia wcielenia dzisiaj”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47(2014), 2: 292-305.

Śmigiel, Wiesław. Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Wilczkiewicz, Krzysztof. „Ekologia i zmartwychwstanie. Rezurekcyjna przemiana człowieka i świata jako podstawa proekologicznej troski Kościoła”. Rocznik Kolbuszowski 17(2017): 453-460.

Published
2021-07-20
Section
Articles