Expectations of Divorced Catholics Living in New Relationships Towards Pastoral Accompaniment

Keywords: pastoral accompaniment, discernment, divorced Catholics, irregular situations

Abstract

Pastoral accompaniment should be inspired by the love of God. It plays a particularly important role in ministering to Catholics who are divorced and living in new relationships. The article presents the expectations of divorced Catholics living in new relationships towards pastoral accompaniment, based on research conducted in Poland. It also contains pastoral conclusions. Respondents expect pastoral accompaniment to understand their situation, personal reasons and reasons for living in a new relationship, to discern the possibility of receiving absolution and Holy Communion, to organize retreats, to help them open up to God’s love, and to support them in forgiving themselves and others. The answer to these expectations should be a parish ministry that allows for personal communication, gentle and respectful treatment and gradual integration into the life of the parish. This approach can inspire hope, trust and openness towards the Church. Reception, accompaniment and spiritual discernment enables gradual integration into the community of the Church.

References

Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”. Dostęp 28.12.2020. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html.

Franciszek. List apostolski „Patris corde”. Dostęp 20.12.2020. http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html.

Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Rodzina uratuje świat. Gliwice: Fundacja Instytut Globalizacji, 2016.

Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Kraków: Wydawnictwo M, 2016.

Goleń, Jacek „Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych.” Studia nad Rodziną 18(2014), 2, 35: 107-132.

Goleń, Jacek „The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia.” Rocznik Teologii Katolickiej 17(2018): 103-117.

Goleń, Jacek „The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia.” Roczniki Teologiczne 64(2017), 6: 95-114.

Goleń, Jacek. „Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations.” W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak, 103-117. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Goleń, Jacek. „Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich.” W Konrad Glombik, Jacek Goleń, Antoni Nadbrzeżny. Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji ‘Amoris laetitia’. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna, 113-164. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2020.

Kmiecik, Barbara. „Towarzyszenie duchowe małżonkom i osobom w sytuacjach nieregularnych w świetle adhortacji ‘Amoris laetitia’”. Family Forum (2017): 107-124. Dostęp 23.12.202; DOI: 10.25167/FF/2017/107-124 118-119.

Kucharčík, Richard. „Dowartościowanie świadectwa i towarzyszenia małżonków.” W Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej ‘Amoris laetitia’ dla duszpasterstwa rodzin, red. Jacek Goleń, 213-223. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Michasiów, Marian. „Osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach w realiach polskiego Kościoła. Spostrzeżenia zainspirowane przedsynodalnym kwestionariuszem”. Teologia i Moralność (2014), 1, 15: 131-147. Dostęp 2.12.2020; DOI: 10.14746/TIM.2014.15.1.9.

Nadbrzeżny, Antoni. „Sens i wartość sakramentu małżeństwa według adhortacji ‘Amoris laetitia’”. W Konrad Glombik, Jacek Goleń, Antonii Nadbrzeżny. Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji ‘Amoris laetitia’. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna, 27-66. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2020.

Papieska Komisja Biblijna. Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej. Kielce: Jedność, 2019.

Zinga, Nestor Basunga Kiama. „Teologiczne punkty węzłowe małżeństwa chrześcijańskiego”. W ‘Amoris laetitia’ jako ewangelia miłości i droga do przebycia, red. Giovanni del Missier, Antonio Gerardo Fidalgo, 85-102. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2019.

Published
2021-07-20
Section
Articles