The Mysteries of Jesus Christ in the Liturgical Year and the “Holy Journey”. Analysis of Selected Writings by Chiara Lubich

Analiza wybranych pism Chiary Lubich

Keywords: Chiara Lubich, liturgical year, holy journey, telephone conferences

Abstract

From 1981 until 2004, Chiara Lubich shared her spiritual experience with the members of the Focolare Movement in regular telephone conferences, inviting them to walk to holiness together, as the psalmist said: “Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage” (Ps 84: 6). The purpose of this article is to analyse these messages in relation to the periods of the liturgical cycle they cite, and to determine to what extent the contemplation of the mysteries of Jesus Christ throughout the year can influence the process of becoming more fully conformed to Him.

Author Biography

Katarzyna Wasiutyńska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Katarzyna Wasiutyńska – dr teologii, współpracuje z Zakładem Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, dane kontaktowe: ul. Kazimierza Wielkiego 31/2 30-074 Kraków, e-mail: kwasiutynska@gmail.com.

References

Abignente, Lucia. „SANTI PER AMORE, SANTI CON GLI ALTRI. Il cammino alla santità nel pensiero e nella testimonianza di Chiara Lubich”. Duchowość w Polsce 14(2012): 287-300.

Bouyer, Louis. Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej. Warszawa: PAX, 1982.

Castellano Cervera, Jesús. L'anno liturgico. Memoriale di Cristo e mistagogia della Chiesa con Maria Madre di Gesù. Roma: Centro di Cultura Mariana „Madre della Chiesa”, 1991.

Castellano Cervera, Jesús. „Liturgia, teologia spirituale e spiritualità”. Teresianum 52(2001), 1-2: 513-533.

Dzieło Maryi. Statuty Generalne, 2007.

Folonari, Giulia. Lo spartito scritto in cielo. Cinquant'anni con Chiara Lubich. Roma: Città Nuova, 2012.

Foresi, Pasquale. Dio ci chiama. Conversazioni sulla vita cristiana. Roma: Città Nuova, 2003.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Christifideles laici, 1988 (skrót: ChL).

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis, 1979 (skrót: RH).

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994 (skrót: KKK).

Lubich, Chiara. Charyzmat jedności. Kraków: Wydawnictwo M; Fundacja Mariapoli, 2007.

Lubich, Chiara. Diario 1964/65. Roma: Città Nuova, 1985.

Lubich, Chiara. Jedność. Łąka−Warszawa: Fundacja Mariapoli, 2016.

Lubich, Chiara. Miłość wzajemna. Warszawa: Fundacja Mariapoli, 2014.

Lubich, Chiara, Fabio Ciardi. Parole di Vita. Roma: Città Nuova, 2017.

Lubich, Chiara, Michel Vandeleene. Conversazioni in collegamento telefonico. Roma: Città Nuova, 2019.

Lubich, Chiara, Michel Vandeleene. Egli è vivo! La presenza del Risorto nella comunità cristiana. Roma: Città Nuova, 2006.

Migut, Bogusław. „Rok liturgiczny aktualizacją misterium Chrystusa”. Roczniki Liturgiczne 56(2009), 1: 271-96.

Rossé, Gérard. „Santità e santificazione negli scritti di Chiara Lubich alla luce di s. Paolo”. Nuova Umanità 19(1997), 3-4): 377-386.

Słomka, Walerian. „Liturgia a duchowość chrześcijańska”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 22(1969), 4-5: 239-248.

Sobór Watykański II. „Konstytucja o liturgii świętej”. W Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002 (skrót: KL).

Wasiutyńska, Katarzyna. „Święty pomiędzy nami... Ruch Focolari”. Duchowość w Polsce 14(2012): 90-96.

Published
2021-07-14
Section
Articles