“Quaestio de Quaestionibus” that Is the Problem of Rhetorical Questions and Their Functions in the Art of Preaching

Keywords: rhetorical questions, subjection, communication, dubitation, interrogation, preaching, contemporary homiletics

Abstract

The purpose of this article is to investigate, on the example of several preaching texts, a diversity of functions, types, and variants of rhetorical questions used in contemporary homiletics (subiectio, communicatio, dubitatio, interrogatio), primarily in terms of illocution, including the appropriateness, effectiveness, and adequacy of their use in a specific part of the sermon.

References

Bielecki S., Znak sprzeciwu, „Współczesna Ambona”, 38 (2010), nr 2, s. 21-24.

Cyceron M. T., De oratore, opr. K. Kumaniecki, Teubner, Lipsk 1969.

Dudała R., „Społeczne” Zmartwychpowstanie, „Współczesna Ambona”, 38 (2010), nr 2, s. 11-14.

Giemza B., Gotowość na śmierć, „Materiały Homiletyczne” 259/2010, rok C, s. 123-125.

Giemza B., Niemodny styl, „Materiały Homiletyczne” 259/2010, rok C, s. 136-138.

Hołda M., Natychmiast, powoli, „Współczesna Ambona” 38 (2010), nr 2, s. 145-148.

Hosaja M., Maryja Matką i Królową, „Materiały Homiletyczne” 244/2008, rok A, s. 54-56.

Kałachurski J., Widzieć, „Materiały Homiletyczne”, 257/2010, rok C, s. 91-92.

Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2 rozsz., Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.

Kusz G., Jezus Chrystus Syn Boży – Syn Człowieczy, „Współczesna Ambona” 38 (2010), nr 2, s. 5-6.

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., opracował i wstępem poprzedził A. Gorzkowski, Homini, Bydgoszcz, 2002.

Leśniak M., Krzyż – duma czy wstyd?, „Materiały Homiletyczne”246/2008, rok A, s. 77-80.

Man P. de, Semiologia a retoryka, „Pamiętnik Literacki”1986, z. 2, s. 269-284.

Nawrocki K., Polska fala, „Materiały Homiletyczne” 244/2008, rok A, s. 49-52.

Oko D., Sprawiedliwość drogą zbawienia, „Materiały Homiletyczne” 257/2010, rok C, s. 120-124.

Piętka R., Patriotyzm, „Materiały Homiletyczne” 244/2008, rok A, s. 47-49.

Piętka R., Po co Kościół?, „Materiały Homiletyczne” 260/2010, rok C, s. 187-189.

Qvintiliani Institvtionis oratoriae liber XII, ed. R.G. Austin, The Clarendon Press, Oxford, 1954.

Rhetorica ad Herennium, oprac. F. Marx, Teubner, Lipsk 1964.

Ruciński T., Chleb aniołów?, „Współczesna Ambona” 37 (2009), nr 3, s. 40-42.

Ruciński T., Żywy znak, „Współczesna Ambona” 38 (2010), nr 2, s. 14-15.

Skwierawski K., Test wiary, „Materiały Homiletyczne” 241/2008, rok A, s. 111-117.

Skwierawski K., Dom, „Materiały Homiletyczne” 259/2010, rok C, s. 104-108.

Skwierawski K., Cena Mszy świętej, „Materiały Homiletyczne”259/2010, rok C, s. 86-89.

Starczewski L., Bądź realistą jak Chrystus, „Współczesna Ambona” 37 (2009), nr 3, s. 182-185.

Ślusarczyk Ł., Mały Apostoł umie się dzielić, „Materiały Homiletyczne” 241/2008, rok A, s. 77-79.

Trzaskowski Z., Znaki miłości, „Współczesna Ambona” 38 (2010), nr 2, s. 32-34.

Wróbel B., Pojednajcie się z Bogiem, „Materiały Homiletyczne”, 257/2010, rok C, s. 124-127.

Zawieja J., Zawsze przebaczać?, „Biblioteka Kaznodziejska” 2008, nr 5 (152), s. 32-33.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1990.

Zuber M., Potrzebujemy znaków drogowych, „Biblioteka Kaznodziejska” 2010, nr 3 (154), s. 48-50.

Published
2020-12-30
Section
Articles