The Baptismal Character of Lent and Homily Implications of This

Keywords: Lent, graces of baptism, preaching, homily

Abstract

Sundays of Lent in Cycle A constitute a unique time for the baptismal renovation. The liturgical celebrations of these Sundays introduce believers to the experience of a baptismal journey, almost as if they were retracing the path of the catechumens. The aim of this article is a study of the kerygma of five Lenten Sundays (in Cycle A) in a baptismal perspective, aimed to show that these Sundays celebrations are the time for the reactivation of the graces of baptism. There are also conclusions, which may help in the revival of contemporary homiletical preaching of Lenten Sundays in Cycle A, taking into account the theology of homily and the contemporary teaching of the Church on it.

References

Ambroży z Mediolanu św., Wyjaśnienie symbolu. O tajemnicach. O sakramentach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Benedykt XVI, Audiencja generalna (9 marca 2011). Post i jałmużna są „dwoma skrzydłami modlitwy”, „L’Osservatore Romano” 5 (2011), s. 29-31.

Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2007, „L’Osservatore Romano” 3 (2007), s. 4-6.

Bergant D., Fragomeni R., Preaching the New Lectionary. Year A, The Liturgical Press, Collegeville 2001.

Brzeziński D., Katechumenalny i mistagogiczny charakter roku liturgicznego. Historia i teraźniejszość, „Studia Theologica Varsaviensia” 47 (2009), s. 27-47.

Cyryl Jerozolimski św., Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, Wydawnictwo „M”, Kraków 2000.

Danielou J., Wejście w historię zbawienia. Chrzest i bierzmowanie, Wydawnictwo „M” – Znak, Kraków 1996.

DeBona G., Between the Ambo and the Altar. Biblical Preaching and The Roman Missal. Year A, The Liturgical Press, Collegeville 2013.

Dyk S., Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Dyk S., Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym, w: Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, red. H. Sławiński, Ancilla Verbi, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 147–171.

Dyk S., Homilijny przekaz prawd wiary, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 16 (2008), s. 77-89.

Dyk S., Paschalne ukierunkowanie homilii, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015) 12, s. 7-27.

Dyk S., Wielkopostne itinerarium chrzcielne w przepowiadaniu homilijnym, „Roczniki Teologiczne” 60 (2004), s. 193-208.

Dyk S., Klementowicz M., Wyrostkiewicz M., Słowo aktualne. Przepowiadanie a kwestie społeczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019.

Jezierski E.J., Chrzest jako śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem w ujęciu św. Pawła, „Colloquium Salutis” 18-19 (1987), s. 141-159.

Kaczmarek T., Ryty chrzcielne jako naśladowanie tajemnic paschalnych według II katechezy mistagogicznej Cyryla Jerozolimskiego, „Vox Patrum” 10 (1990), s. 83-88.

Klementowicz M., Intertekstowość w homilii, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019) 12, s. 53-64.

Klementowicz M., Homilia jako tekst integralny teologicznie, w: Homilia integralna, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, s. 9-19.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.

Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt wielkanocnych „Paschalis sollemnitatis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 41 (1988), s. 368-391.

Krakowiak Cz., Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.

Orsatti M., Interpretare i testi (1 domenica di quaresima), “Servizio della Parola” 365 (2005), s. 71-82.

Pyc M., Znaki trynitarnej bliskości: teologalny wymiar sakramentów świętych, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2007.

Scalabrini P.R., Interpretare i testi (2 domenica di quaresima), „Servizio della Parola” 425 (2011), s. 89-99.

Scalabrini P.R., Interpretare i testi (3 domenica di quaresima), „Servizio della Parola” 425 (2011), s. 109-125.

Sławiński H., Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu, w: Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, red. H. Sławiński, Kraków 2017, s. 119-146.

Syczewski T., Znaki i symbole chrztu świętego w Kościele łacińskim, „Warszawskie Studia Teologiczne” 29 (2016), s. 38-49.

Vannini F., Interpretare i testi (4 domenica di quaresima), „Servizio della Parola” 455 (2014), s. 127-138.

Vannini F., Interpretare i testi (5 domenica di quaresima), „Servizio Della Parola” 455 (2014), s. 148-158.

Zachara M., Sakrament chrztu, w: Znaki Tajemnicy, red. K. Porosło, R.J. Woźniak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, s. 245-304.

Published
2020-12-30
Section
Articles