Our Reference to the non-Catholic Brothers – Love and Honesty in the Mutual Relations

Abstract

Tekst referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 2,8), zorganizowanej 14 listopada 2019 r. na KUL przez Sekcję Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski w 20. rocznicę podpisania Wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu.

Author Biography

Grzegorz Ryś

Abp dr hab. Grzegorz Ryś – arcybiskup metropolita łódzki, od 2020 r. administrator apostolski diecezji kaliskiej, członek Rady Stałej i Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

References

Franciszek: Evangelii gaudium, Kraków: Wydawnictwo „m” 2013.

Jan Paweł II: Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju. Orędzie Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień Pokoju, https://papiez.wiara.pl/doc/378718.Poszanowanie-sumienia-kazdego-czlowieka-warunkiem-pokoju-1991/6.

Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Watykan 2012, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_pl.pdf

Paweł VI: Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym, Wrocław: Wydawnictwo TUM 1975.

Published
2020-07-30
Section
Materials