The Foundation “Opus of the New Millennium” as an Answer to Challenges of Pedagogic and Charitable Service of the Church

Keywords: youth, the Foundation “Opus of the New Millennium”, scholarship program, Christian formation, John Paul II

Abstract

The Second Vatican Council drew attention to the mission of seculars in the church and in the world. The effect of decisions made on the Council was enhancement of the importance of laity, especially young people. At the end of 20th century the church detected the need of taking care of young generation, which appropriately shaped would make a contribution to change the social structures to build up a civilization of love. As a result, the Foundation “Opus of the New Millennium” was established. One of the main goals of this organization is to help gifted youth coming from poor families and living in small villages. The scholarship program include financial support as well as Christian formation of scholars in the vein of teachings of John Paul II. Charges of foundation, being grateful for received help, take different actions which are the fruit of formation and also confirmation of building the “living memorial of the Pope”. It means that they live according to values preached by the Holy Father and spread them around the world.

References

Bielawny, Krzysztof. „Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce na przełomie tysiąclecia jako kontekst powstania Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia»”. Ateneum Kapłańskie 173, z. 2 (2019): 214-27.

Dziewiecki, Marek. „Wychowanie nastolatków a stawianie wymagań”. Zeszyty Formacji Katechetów 18, nr 3 (2018): 5-17.

„Fundacja «Dzieło na misji»”. http://www.dzielonamisji.pl/o-nas/wizja-i-misja/. Dostęp 06.02.2020.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. „Informacja o pracach Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia» w okresie kadencji Zarządu 2000-2004”. Archiwum Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, teczka 1. Sprawozdania: 1-9.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Raport 2000-2015, red. Dariusz Kowalczyk i in. Warszawa, 2016.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Raport 2016, red. Anna Bonk i in., Warszawa, 2017.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Raport 2017, red. Paweł Żulewski i in., Warszawa, 2018.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Ecclesia in America”. Meksyk, 1999.

Jan Paweł II. „Homilia podczas Mszy świętej dla młodzieży «Podstawowy problem ludzkiego życia» (Lizbona, 14 maja 1982)”. W Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. Hanna Koźmińska, 74-81. Poznań: Wyd. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, 2008.

Jan Paweł II, „Homilia w czasie Mszy św. (Ełk, 8 czerwca 1999)”. W Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia. Homilie, 1058-64. Kraków: Wyd. Znak, 2005.

Jan Paweł II. „Homilia w czasie Mszy św. odprawianej na Placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979)”. W Dzieła zebrane, red. Paweł Ptasznik i in., t. 9, 30-3, Kraków: Wyd. M, 2008.

Jan Paweł II. „List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży «Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was» (Rzym, 31 marca 1985). W Młodzież nadzieją Kościoła. Orędzia na Światowe Dni Młodzieży, red. Ewa Dębnicka-Szmagier, 5-53. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2005.

Jan Paweł II. „Pastores dabo vobis”. Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Rzym, 1992.

Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin: RW KUL, 1994.

Jan Paweł II. „Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów (Manila, 18 lutego 1981)”. W Dzieła zebrane, red. Paweł Ptasznik i in., t. 13, 153-156, Kraków: Wyd. M, 2009.

Jan Paweł II. „Słowo z okna Pałacu Arcybiskupiego (Kraków, 21 czerwca 1983)”. W Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. Hanna Koźmińska, 753-754. Poznań: Wyd. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, 2008.

Jan Paweł II. „Spotkanie z młodzieżą «Chrystus jest odpowiedzią na wasze pytania» (Caracas, 28 stycznia 1985)”. W Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. Hanna Koźmińska, 164-9. Poznań: Wyd. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, 2008.

Jan Paweł II. „Spotkanie z młodzieżą Szwajcarii romańskiej «Macie dać Kościołowi nową młodość» (Fryburg, 13 czerwca 1984)”. W Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. Hanna Koźmińska, 137-41. Poznań: Wyd. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, 2008.

Kongregacja ds. Kleru. Directorium catechisticum generale. Ogólna instrukcja katechetyczna. Rzym, 1971.

Kostecki, Janusz. Problemy równowagi rynkowej w polityce społeczno-gospodarczej. Warszawa: Wyd. WAP, 1988.

Kowalczyk, Dariusz. „Geneza i rozwój Fundacji Konferencji Episkopatu Polski «Dzieło Nowego Tysiąclecia»”. Ateneum Kapłańskie 173, z. 2 (2019): 228-46.

Królczyk, Małgorzata. „Autorytet moralny – wyzwanie dla wychowawców współczesnej młodzieży”. Studia Leopoliensia 12(2019): 111-27.

Majewski, Mieczysław. Aktualne wyzwania katechetyczne. Kraków: Wyd. Poligrafia Salezjańska, 1997.

Mąkosa, Paweł. „Znaki czasu dla katechezy w Polsce”. Verbum Vitae 35, nr 35 (2019): 459-76.

Mielnicki, Krzysztof. „Rekrutacja i formacja stypendystów Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia» w diecezji drohiczyńskiej z pastoralnej perspektywy koordynatora”. Ateneum Kapłańskie 173, z. 2 (2019), 334-51.

Nycz, Kazimierz. „Szanowni państwo!”. W Raport 2000-2015, red. Dariusz Kowalczyk i in., 3. Warszawa, 2016.

Nycz, Kazimierz. „Wspólnie budujemy «żywy pomnik» Jana Pawła II”. W Raport 2000-2010, red. Marek Ziółkowski i in., 3. Katowice, 2011.

Olczyk, Arkadiusz. „Horyzonty wychowania moralnego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II”.

W Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, red. Mariusz Sztaba i Anna Różyło, 97-116. Lublin: Wyd. KUL, 2015.

Pałyga, Jan. „Na drodze wiary i niewiary”. Communio 8, nr 3 (1988): 3-24.

Patlewicz, Radosław. Historia polityczna Polski: nowe spojrzenie, t. 2. Częstochowa: Wyd. 3DOM, 2018.

Paweł VI. Evangelii nuntiandi. Posynodalna adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym. Rzym, 1975.

„Punkt przedszkolny «Lolek»”. http://przedszkolelolek.pl/ [dostęp: 02.02.2020].

Skórnicka, Paulina. „Formacja chrześcijańska młodzieży podczas obozów wakacyjnych Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia»”. W Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, red. Paweł Mąkosa, 211-25. Lublin: Wyd. KUL, 2019.

„Statut Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia»”. Częstochowa, 1999.

Published
2020-06-30
Section
Articles