Pastoral Accompaniment of Spouses in Responsible Parenthood

Keywords: pastoral accompaniment of married, responsible parenthood, pastoral care of married couples, empirical study of priests

Abstract

Pastoral accompaniment of spouses in responsible parenthood is one of the important tasks of this salvific activity of the Church. Spouses invited by God to pursue their parental vocation await the support of pastors. This support is realized by priests through the preaching of the word of God, parish family counseling, the ministry of spiritual direction and prayer support, or in the process of pedagogy. Surveys among presbyters have shown that a high percentage of priests declare their willingness to accompany their spouses in the work of responsible parenthood. More often than not, priests from the age of 36 years of age, who have more experience in ministering to married couples, consider it this way. The challenge of pastoral support for spouses in responsible parenthood is faced by younger priests up to 35 years of age.

References

Fidalgo, Antonio Gerardo. „Rzeczywistość miłości jako fundament małżeństwa i rodziny”. W Amoris laetitia jako ewangelia miłości i droga do przebycia, red. Giovanni del Missier, Antonio Gerardo Fidalgo. Kraków: Wydawnictow Homo Dei, 2019.

Franciszek. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (19.03.2016), Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2016.

Goleń, Jacek. „Duszpasterstwo rodzin wsparciem rodziców w wychowaniu”. Roczniki Teologiczne 66, z. 6 (2019): 177-92.

Goleń, Jacek. „Formation in Family Ministry for Seminarians”. W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński i Grzegorz Pyźlak, 631-641. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

Goleń Jacek. „Parish Family Counseling Centers”. W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński i Grzegorz Pyźlak, 337-51. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Goleń, Jacek. „Poradnictwo małżeńsko-rodzinne”. W Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak i Jacek Goleń, 378-93. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Goleń, Jacek. „Spiritual Direction for Spouses”. W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński i Grzegorz Pyźlak, 287-299. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

Goleń, Jacek. „The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia”. Rocznik Teologii Katolickiej 17, nr 1 (2018): 103-7.

Goleń, Jacek. „Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym”. W Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. Jacek Goleń, 343-60. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

Granados, José, Stephan Kampowski i Juan José Pérez-Soba. Accompanying, Discerning, Integrating. A Handbook for the Pastoral Care of the Family According to Amoris Laetitia, Steubenville: Emmaus Road Publishing, 2015.

Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska «Familiaris consortio» (22.11.1981)”. W Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, 65-160. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnic-

two M, 1996.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” (25.03.1992). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.

Jan Paweł II. „Encyklika «Evangelium vitae» (25.03.1995)”. W Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II,

t. II, 639-752. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M., Wydawnictwo M, 1996.

Jan Paweł II. „List do Rodzin «Gratissimam sane» (2.02.1994)”. W Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, 33-103. red. Kazimierz Lubowicki. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.

Jan Paweł II. Medytacja o bezinteresownym darze (8.02.1994), 2-3, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/medytacja_08021994.html [dostęp: 30.01.2020].

Katechizm Kościoła katolickiego (11.10.1992). Poznań: Pallottinum, 1994.

Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (1.05.2003). Warszawa: Fundacja Vita Familiae, 2003.

Kongregacja Wychowania Katolickiego. Wskazania na temat formacji seminarzystów odnośnie do problemów związanych z małżeństwem i rodziną (19.03.1995).

Kornas-Biela, Dorota. „Pedagogika prenatalna”. W Pedagogika. Podręcznik akademicki. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4, 149-173. red. Bogdan Śliwerski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

Kucharčik, Richard. „Odnowa przygotowania do małżeństwa w parafii”. W Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. Jacek Goleń i Dariusz Lipiec, 195-206. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

Paweł VI. Encyklika „Humanae vitae” (25.07.1968). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1999.

Polak, Mieczysław. „Ongoing Formation in Family Ministry for Priest”. W Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, red. Jacek Goleń, Ryszard Kamiński i Grzegorz Pyźlak, 641-51. Lublin: Wydawnictwo, KUL 2018.

Skreczko, Adam. „Pedagogizacja rodziców”. W Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak i Jacek Goleń, 456-472. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Szymołon, Jerzy. „Formacja osób pracujących w duszpasterstwie rodzin”. W Duszpasterstwo rodzin, Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. Ryszard Kamiński, Grzegorz Pyźlak i Jacek Goleń, 771-779. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Published
2020-06-30
Section
Articles