Personal Relation as a Tool for Youth Pastoral Care Based on Pope’s Francis Apostolic Adhortation Christus Vivit

Keywords: youth, Christus vivit, personal relationship, pastoral care, leader, upbringing, family, intergenerational relations

Abstract

Nowadays, a great challenge for the Church is the concern about the youth pastoral care. This urgent matter was also noticed by Pope Francis in the Apostolic Exhortation Christus vivit. According to this document, it is possible to create a particular pastoral strategy to work with young people. In accordance with the Pope’s opinion, this concern about young people should be expressed in deep, personal relationships that are built on a true authority. A very significant factor in the process of Christian formation is the role of an appropriate leader and community, which creates an environment of faith that leads to a meeting with God. Man is a relational being. Therefore, thanks to relationship with other people, one can lead others to meet the Lord. Caring for the youth is not reserved only for individuals, but also for all environments that have an impact on young people. It is only the commitment of everyone that will help to construct pastoral and effective youth ministry.

References

Bakiera, Lucyna i Barbara Harwas-Napierała. Wzory osobowe w rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Bałandynowicz, Andrzej. „Cyberprzestrzeń jako facylitacja degeneratywnych zachowań młodzieży”. W: Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, red. Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane i Bogdan Stańkowski, 173-89. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.

Burns, Jim. Owocna posługa wśród młodzieży. Czyli jak towarzyszyć młodym, tł. Krzysztof Zabawa. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2017.

Choromański, Andrzej. „Osoba ludzka jako «byt relacyjny» – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II”. Studia Teologii Dogmatycznej 1(2015): 58-87.

Fiałkowski, Marek. „Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży”. Polonia Sacra 20, nr 4 (2016): 87-99.

Fiałkowski, Marek. „Słuchanie i towarzyszenie. Wskazania papieża Franciszka dla współczesnego duszpasterstwa młodzieży”. Społeczeństwo nr 2(146)(2019): 29-39.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Błogosławieni miłosierni. Słowa do młodych. Kraków: Wydawnictwo M, 2016.

Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit. Kraków: Wydawnictwo M, 2019.

Głowacki, Antoni. „Religijność młodzieży i uczestnictwo w lekcjach religii w szkołach. Komunikat z badań CBOS nr 43/2019”. W Młodzież 2018, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda, Warszawa: CBOS, 2019.

Guzowski, Jan. „Znaczenie autorytetu w życiu młodzieży”. W Edukacja i formacja religijna współczesnej młodzieży. Problemy i wyzwania, red. Piotr Duksa, 129-43. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 2008.

Herberger, Jerzy i Monika Kozłowska. „Relacje interpersonalne z perspektywy psychologii rozwoju człowieka”. Relacje. Studia z Nauk Społecznych nr 4 (2017): 35-48.

Karmolińska-Jagodzik, Ewa. „Przestrzeń międzygeneracyjna – relacje młodzieży z rodzicami”. Studia Edukacyjne nr 47(2018): 289-311.

Klimczuk, Zygmunt. „Przekazywanie wiary w rodzinie”. W Edukacja i formacja religijna współczesnej młodzieży. Problemy i wyzwania, red. Piotr Duksa, 5-19. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 2008.

Lipiec, Dariusz. „Marketing a duszpasterstwo”. Teologia Praktyczna 16(2015): 7-20.

Lowney, Chris. Lider Papież Franciszek, tł. Marek Chojnacki, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.

Mariański, Janusz. Żyć parafią. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1984.

Misiaszek, Kazimierz. „Wychowanie do wiary”. W Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. Maria Ryś, 105-21. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

Przygoda, Wiesław. „Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie Szkolnych Kół Caritas”. Warszawskie Studia Pastoralne nr 2(23)(2014): 229-50.

Przygoda, Wiesław. „Wolontariat w służbie solidaryzmu społecznego dzieci i młodzieży”. Zeszyty Formacji Katechetów nr 4(2017): 29-36.

Roguska, Beata. „Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków. Komunikat z badań CBOS nr 43/2019”. W Młodzież 2018, red. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda. Warszawa: CBOS, 2019.

Rudnik, Anna. „Relacje międzypokoleniowe w rodzinie – perspektywa gerontologiczna”. W Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach, red. Piotr Szukalski, 41-55. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Sławiński, Stanisław. „O wspólny kierunek wychowania”. W Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. Maria Ryś, 9-21. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.

Święs, Kazimierz. „Uwarunkowania duszpasterstwa parafialnego w Polsce na początku XXI wieku”. Teologia i Człowiek nr 3(2019): 73-90.

Taylor, David. Lider bez maski. Prawdziwa droga do sukcesu, tł. M. Werbanowska. Warszawa: Wolter Kluwer Polska, 2009.

Wolicki, Marian. Relacje osobowe. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008.

Published
2020-06-30
Section
Articles