Five Steps of Pastoral Conversion

Keywords: pastoral conversion, adoration, brotherhood, caritas, being a disciple, evangelization

Abstract

The contemporary Church urges all the believers to take up mental conversion, which is to re-realize their identity and the message that flows from it to the work of evangelization. One of the ways of pastoral conversion is to take five steps that symbolize the first five letters of the alphabet – A, B, C, D, E. To become an authentic evangelizer, one should adore God first, pray, then be a brother and sister to people, try to practice Christian Caritas and feel the disciple of Jesus. Only when these steps are taken will a believer, by God’s Grace, become a true evangelizer.

References

Bachanek, Grzegorz. „Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera”. Warszawskie Studia Teologiczne 23, nr 2 (2010): 205-14.

Balthasar, Hans Urs. Wiarygodna jest tylko miłość. Kraków: Wyd. WAM, 2002.

Benedykt XVI. Deus Caritas est. Encyklika o miłości chrześcijańskiej. 25 grudnia 2005. Katowice: Wyd. Św. Jacka, 2006.

Benedykt XVI. „Eucharystia musi być centrum Waszego życia. Msza św. na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży z 21 sierpnia 2005 r.”. OsRomPol 26, nr 10 (2005): 26-7.

Cantalamessa, Raniero. Wiara, która zwycięża świat. Kraków: Wyd. Serafin, 2006.

Dyk, Stanisław. Nowa ewangelizacja. Konkretne wyzwanie. Gubin: Wyd. Przystanek Jezus, 2015.

Fiałkowski, Marek. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL, 2010.

Franciszek. „Christus vivit”. Posynodalna Adhortacja apostolska Franciszka do młodych i całego ludu Bożego, 25 marca 2019 roku. Kraków: Wyd. M, 2019.

Franciszek. Evangelii gaudium. Encyklika o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, 24 listopada 2013 roku. Kraków: Wyd. M, 2013.

Franciszek. „Głoście Ewangelię, jeśli trzeba, także słowami. Spotkanie z młodzieżą na placu przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej w Asyżu 4 października 2013”. OsRomPol 34, nr 11 (2013):

-8.

Franciszek. „Kościół jest sługą misji. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z dnia 3 grudnia 2015”. OsRomPol 37, nr 1 (2016): 28-9.

Giffard, Pierre Alain. Wzrastanie Kościoła. Gubin: Wyd. Przystanek Jezus, 2013.

Grzywocz, Krzysztof. W duchu i przyjaźni. Kraków: Wyd. Salwator, 2017.

Grzywocz, Krzysztof. Wybrane na drogę. Katowice: Wyd. Dom Słowa, 2017.

Jan Paweł II. „Ecclesia de Eucharistia”. Encyklika Jana Pawła II o Eucharystii w życiu Kościoła, 17 kwietnia 2003. Wrocław: Wyd. TUM, 2017.

Jan Paweł II. „Pastores dabo vobis”. Adhortacja Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie, 25 marca 1992 roku. Wrocław: TUM, 1995.

Kamiński, Ryszard. „Duszpasterstwo zwyczajne”. W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 212-18. Lublin: Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.

Kasper, Walter. Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia. Poznań: Wyd. św. Wojciecha, 2014.

Kongregacja do spraw Duchowieństwa. Dar powołania do kapłaństwa. Poznań: Pallottinum, 2017.

Liguori, Alfons. Visite al SS. Sacramento ed a Maria Santissima. Introduzione: Opere ascetiche. Avellino: Cita Nuova, 2000.

Martini, Carlo Maria. „Ewangelizacja”. W Carlo Maria Martini, Słownik duchowości. Mały przewodnik duchowy, 52-3. Kraków: Wyd. Salwator, 2005.

Martini, Carlo Maria. „Uczeń”. W Carlo Maria Martini, Słownik duchowości. Mały przewodnik duchowy, 206-7. Kraków: Wyd. Salwator, 2005.

Mszał rzymski dla diecezji polskich. Piąta modlitwa eucharystyczna „D”. Poznań: Pallottinum, 1986.

Nigg, Walter. Jan Maria Vianney. Święty Proboszcz z Ars. Opole: Wyd. Św. Krzyża, 2007.

Półtorak, Kazimierz. „Odnowa ewangelizacji w diecezji”. W Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. Wiesław Przygoda i Edmund Robek, 269-306. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia, 2011.

Prado, Flores Jose. Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych. Poznań: Wyd. św. Wojciecha, 2017.

Przygoda, Wiesław. „Posługa charytatywna drogą nowej ewangelizacji”. W Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. Kazimierz Święs i Dariusz Lipiec, 75-105. Lublin: Wyd. KUL, 2014.

Rahner, Karl i Herbert Vorgrimler. Mały słownik teologiczny, tłum. Tadeusz Mieszkowski i Paweł Pachciarek, kol. 268-70. Warszawa: Wyd. Pax, 1987.

Ratzinger, Joseph. Chrześcijańskie braterstwo. Kraków: Salwator, 2005.

Ratzinger, Joseph. Raport o stanie wiary. Marki: Wyd. Michalineum, 2005.

Rychert, Michał. „Wymóg bezwarunkowej miłości i przebaczenia jako fundament wspólnoty chrześcijańskiej według Gerharda Lohfinka”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 14 (2009): 171-85.

Sikorski, Leszek. „Biblijna terminologia pokuty i nawrócenia”. Kieleckie Studia Teologiczne 1 (2002): 245-53.

Sobór Watykański II. „«Unitatis redintegratio». Dekret o ekumenizmie, 21 listopada 1964”. W Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 193-208. Poznań: Pallottinum, 2002.

V Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy. Gubin: Wyd. Przystanek Jezus, 2014.

Vignelli, Guido. Rewolucja duszpasterska. Kraków: Wyd. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi, 2016.

Wielebski, Tomasz. „Nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne w Polsce”. W Polska krajem misyjnym, red. Tomasz Wielebski, Piotr Ochotny i Mateusz Tutak, 127-68. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016.

Published
2020-06-30
Section
Articles